За съдебните репортери – 15-19.04.2019г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 15.04.2019 – 19.04.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XVII

 

 

НЧД

 

 

1334/2019

 

 

15.04.2019г.

09:00 часа

 

М. П.

С. С.

ИСКАНЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ

 

 

IІІ

 

 

НОХД

 

 

1796/2018

 

 

15.04.2019г.

09:30 часа

 

Г. Г.

Ц. Ф.

Б. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

V НОХД 710/2014 15.04.2019г.

10:00 часа

П. С.

Б. Т.

Б. И.

Б. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХХ НОХД 1049/2019 15.04.2019г.

10:00 часа

В. И.

М. З.

С. Л.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
XV НОХД 1073/2019 15.04.2019г.

10:30 часа

Р. Р.

П. Ц.

Х. Й.

УЧАСТИЕ В  ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

IV

 

НЧД

 

1263/2019 15.04.2019г.

11:30 часа

 

Г. З. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА

 

ХIІ НОХД 507/2015 15.04.2019 г.

12.00 часа

Г. Г.

Д. Г.

Е. С.

И. Т.

К. М.

М. Д.

М. Т.

Т. С.

И. Л.

К. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ НОХД 3320/2017 15.04.2019 г.

13.00 часа

И. К.

Д. Г.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
V НОХД 4163/2018 15.04.2019г.

13.00 часа

С. Г.

Г. Г.

Х. А.

И. Й.

З. Н.

Г. Г.

Г. Х.

И. М.

Б. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

56/2017

 

 

 

 

15.04.2019г.

13:30 часа

 

 

И. С.

Я. К.

Н. Х.

П. П.

С. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

ХVII

 

 

 

НЧД

 

 

 

1269/2019

 

 

 

15.04.2019 г.

13.30 часа

 

 

М. М.

 

 

 

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

XIII

 

 

 

НЧД

 

 

 

1411/2019

 

 

 

  1. 04.2019г.

14:00 часа

 

 

Ж. Щ. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

 

ХІV НОХД 1335/2014 15.04.2019г.

16:00 часа

П. А.

К. В.

Б. В.

Н. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 16.04.2019 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

523/2018

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2019 г.

10.00 часа

 

 

 

 

 

 

К.  Б.

И.  Б.

Д.  З.

В.   Г.

И.  М.

И.  С.

М. М.

П.  Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 1497/2015 16.04.2019г.

11.00 часа

П. П.

С. М.

В. Х.

Л. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XVI

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2281/2018

 

 

 

 

16.04.2019 г.

11.00 часа

К. К.

М. Е.

С. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

1943/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2019г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

В. А.

О. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2284/2016

 

 

 

 

 

16.04.2019г.

14:00 часа

 

 

 

 

А. Д.

М. В.

С. А.

С. С.

Д. Д.

Д. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

ХІ ЧНД 3875/2017 16.04.2019 г.

14.00 часа

Н. И. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

2612/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2019г.

09:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

И. С.

А. В.

К. Д.

М. В.

Т. Т.

А. Ю.

Б. В.

М. Ю.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІІ НОХД 114/2017 17.04.2019 г.

09.30 часа

Б. К.

А. Щ.

Ц. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 17.04.2019 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІV НОХД 2575/2017 17.04.2019г.

09:30 часа

Б. А.

Е. Б.

С. В.

В. М.

Г. К.

Е. О.

В. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XIII

 

 

НОХД

 

 

1350/2018

 

 

17.04.2019г.

10:00 часа

 

Б. П.

Н. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

V

 

 

 

НОХД

 

 

 

2137/2018

 

 

 

17.04.2019

10.00 часа

 

 

В. Р. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XV НОХД 2675/2018 17.04.2019 г.

10.00 часа

С. Г. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХII

 

 

НОХД

 

 

4353/2018

 

 

17.04.2019г.

10.00 часа

 

Д. К.

С. С.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIV НОХД 1907/2014 17.04.2019 г.

11.00 часа

 

П. Д.

М. В.

Г. Д.

Г. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХVІІ НОХД 2519/2018 17.04.2019г.

11:00 часа

В. Х.

Н. И.

И. И.

К. Б.

Ю. К.

К. Л.

М.Т.

Д. Д.

Г. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

2255/2018

 

 

 

 

 

 

17.04.2019г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

Р. Ч. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
ХVІІ НОХД 1497/2015 17.04.2019г.

14.00 часа

П. П.

С. М.

В. Х.

Л.М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XIII НОХД 585/2019 17.04.2019г.

14:00 часа

Б. А.

Д. П.

П. П.

П. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

2612/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.2019г.

09:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

И. С.

А. В.

К. Д.

М. В.

Т. Т.

А. Ю.

Б. В.

М. Ю.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

НОХД

 

 

658/2019

 

 

18.04.2019 г.

09.00 часа

 

С. Е.

К. К.

ИЗНУДВАНЕ

 

 

IV НОХД 1749/2018 18.04.2019г.

09:30 часа

Б.Д.

М.К.

Т.С.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
VI

 

НОХД 3555/2018 18.04.2019г.

09.30 часа

Е. М.

М. Д.

К. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 664/2018 18.04.2019г.

10:00 часа

П. М.

А. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю. Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
XVIIІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

965/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.2019г.

11:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. А.

Б. А.

В. Ф.

Ф. Ф.

Д. Т.

Е. А.

Г. Й.

Г. Г.

Д. М.

Н. К.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 418/2018 18.04.2019

11.00 часа

А. С.

Т. С.

Г. К.

Д. М.

И. П.

Р. И.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII

 

НОХД

 

1891/2018 18.04.2019г.

13:00 часа

 

Л. Я. ИЗНУДВАНЕ
ХVII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

880/2015

 

 

 

 

 

18.04.2019г.

13:30 часа

 

А. П.

А. А.

Ц. Ц.

Н. М.

Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVII НОХД 1371/2016 18.04.2019г.

13:30 часа

М.  Й.

Г.   Р.

А. К.

К. Ч.

А. Б..

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I НОХД 1126/2014 19.04.2019г.

10:00 часа

П. Г.

Е. Х.

К. К.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

3548/2016

 

 

 

 

19.04.2019г.

10:00 часа

И.С.

В.Д.

П.С.

Т.Г.

М.Т.

П.М.

Г.Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1146/209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04.2019 г.

10.30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

А. М.

С. К.

В. Р.

П. П.

К. И.

И. И.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

IX НОХД 2239/2017 19.04.2019г.

11:00 часа

И.О.

Е.М.

Д.Г.

К.Ц.

П.Д.

Д. Х.

А.Д.

Л. Н.

Д. Я.

Г. Б.

А.Б.

А. А.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

988/2015

 

 

 

 

 

 

 

19.04.2019г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

Н. М.

Н. Д.

А. Я.

Г. Т.

И. П.

С. К.

С. Д.

Н. М.

А. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА