За съдебните репортери – 15-19.01.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 15.01.2018 – 19.01.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
ІV НОХД 3640/2015 15.01.2018 г.

  1. 00 часа
Р. Р.

Л. Е.

П. В.

И. П.

С. Д.

Т. Т.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ

/ПО ДЕЛОТО Е ПОСТЪПИЛА МОЛБА, ОТ ПОДСЪДИМИЯ Т. Т., ЧЕ НЕ ЖЕЛАЕ ДА БЪДЕ СНИМАН/

IV

 

 

НОХД

 

 

471/2015

 

 

15.01.2018г.

10:00 часа

 

Л. М.

В. А.

Н. Х.

К. Х.

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

V НОХД 988/2015 15.01.2018г.

10:00 часа

Н. М.

Н. Д.

А. Я.

Г. Т.

И. П.

С. К.

С. Д.

Н. М.

А. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

НОХД

 

 

 

1913/2016

 

 

 

15.01.2018г.

10:00 часа

 

 

Х. М.

ПЛ. Т.

ВЛ. Р.

СТ.  АТ.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

НОХД

 

511/2017

 

15.01.2018г.

10:00 часа

П. П. ТРАФИК НА ХОРА

 

ХV НОХД 3152/2017 15.01.2018г.

10:00 часа

П. П. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІІІ НОХД 3775/2017 15.01.2018г.

10:00 часа

А. П. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XVIII

 

 

НОХД

 

 

1362/2013

 

 

15.01.2018г.

10:30 часа

 

М. Б.

Б.  З.

Х. Ч.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
VII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

164/2016

 

 

 

 

15.01.2018г.

10:30 часа

 

 

 

Р.Х.

Т.Х.

Н.А.

М.Х.

А.Т.

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

I

 

НОХД

 

99/2017

 

15.01.2018г.

13:30 часа

С.  И.

 

ИЗНУДВАНЕ

 

ІХ НОХД 3739/2017 15.01.2018г.

13.30 часа

Д. М.

М. М.

Н. Ц.

П. Б.

Х. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

X НОХД 1428/2015 15.01.2018г.

14:00 часа

Н. Т.

Г. М.

И.  Г.

Г. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НЧД 95/2018 15.01.2018г.

14.00 часа

К. В. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
VІІ НОХД 3800/2017 15.01.2018г.

15.00 часа

В.  С. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

 

НЧД

 

 

3719/2017

 

 

16.01.2018г.

 

09:00 часа

С. З. МОЛБА ЗА КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА

 

V

 

 

 

НОХД

 

 

 

503/2015

 

 

 

16.01.2018г.

10:00 часа

 

 

И. И.

С. Ж.

Е.  И.

С.  И.

Б.  Т.

И.  П.

Т.  П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

3395/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

М. Г.

А. А.

А. Я.

Г. Б.

М. К.

М. С.

М. Г.

О. П.

П. Ц.

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

ХІI НОХД 3817/2017 16.01.2018

10.00 часа

В. Т.

Т. С.

П. Н.

В. М.

В. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

НОХД

 

 

 

2284/2016

 

 

 

16.01.2018г.

10:30 часа

 

 

А. Д.

М. В.

С. А.

С. С.

Д. Д.

Д. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XVIII НОХД 2240/2017 16.01.2018г.

11:00 часа

В.  Д.

П.  Д

.Ю. Х.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 1669/2015 16.01.2018г.

13:30 часа

П.  В. ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/
VI

 

НОХД

 

1535/2017

 

16.01.2018г.

14:00 часа

Х. К.

К. Д.

И. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ ИЗНУДВАНЕ
ІХ НОХД 3876/2017 17.01.2018

09.30 часа

М. Н. БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ

 

XIV НОХД 1006/2016 17.01.2018

10:00 часа

М.А.

В.Я.

В.А.

И.И.

Х.Х.

Н.С.

Д.Г.

Ж.Б.

А.М.

Н.Р.

Д.П.

Е.М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
I НОХД 1371/2016 17.01.2018г.

10:00 часа

М.  Й.

Г. Р.

А.  К.

К.  Ч.

А.  Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 1933/2016 17.01.2018г.

10:00 часа

М. Ф.

Х. Х.

ТЕРОРИЗЪМ
VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3548/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. С.

В. Д.

П. С.

Т. Г.

М. Т.

П. М.

Г. Р.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХIII

 

 

НОХД

 

 

2080/2017

 

 

17.01.2018г.

10:00 часа

 

И. П.

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

IV

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2377/2017

 

 

 

 

17.01.2018г.

10:00 часа

 

 

 

В. В.

В. В.

И. А.

М. К.

П. П.

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

V

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

3801/2017

 

 

 

 

17.01.2018г.

11:00 часа

 

 

 

С. А.

М. А.

И. Х.

Ф. Х.

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

НОХД 2159/2017 17.01.2018г

13:00 часа

Д. Д.

С.  П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХI НЧД 3299/2017 17.01.2018г.

13:00 часа

Г. М. МОЛБА ЗА КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА

 

ХI НОХД 2980/2016 17.01.2018г.

13:30 часа

Н. А.

А. Н.

Д. А.

Г. Ф.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIX НОХД 3478/2017 17.01.2018г.

14:00 часа

И. К.

С. Д.

Н. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

 

 

НОХД

 

 

 

3456/2017

 

 

 

17.01.2018г.

14:00 часа

 

 

А. С.

Б. Ш.

Б. Г.

Г. А.

Й. С.

М. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XI

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

3884/2017

 

 

 

 

 

 

17.01.2018г.

14:30 часа

 

 

 

 

 

С. Б.

Р. К.

Н. С.

М. П.

Р. М.

О. Г.

Б. С.

М. П.

М. С.

ДЛЪЖНОСТНО ПРИСВОЯВАНЕ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ

 

 

 

 

 

 

XII НОХД 2457/2017 18.01.2018г.

09:00 часа

Д. А. ИЗНУДВАНЕ
VI НОХД 2158/2017 18.01.2018г.

09:30 часа

И.Г.

Ч. Г.

П.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

 

НОХД

 

 

2519/2017

 

 

18.01.2018г.

09:30 часа

 

М. С.

Д. А.

Г. К.

ИЗНУДВАНЕ

 

 

ХII НОХД 933/2017 18.01.2018г.

10:00 часа

И. М.

М. Г.

М.  З.

П.  Д.

Б. С.

Д. Т.

С.  С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 1358/2015 18.01.2018г.

11:00 часа

Г.И.

Д.П.

Н. В.

К.Г.

М.С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII НОХД 2179/2016 18.01.2018г.

13:00 часа

Х. И.

 

ИЗНУДВАНЕ
ХI НОХД 1124/2017 18.01.2018г.

13:30 часа

Р. Д. ИЗНУДВАНЕ
IV НОХД 1423/2015 18.01.2018г.

13:30 часа

Д.  Д.

М. Б.

П. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 3738/2017 18.01.2018г.

14:00 часа

Ф. К. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 3800/2017 18.01.2018г.

15:00 часа

В. С. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 3738/2017 18.01.2018г.

15:00 часа

М. С. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
ІV НОХД 3640/2015 19.01.2018 г.

09.00 часа

Р. Р.

Л. Е.

П. В.

И. П.

С. Д.

Т. Т.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ

/ПО ДЕЛОТО Е ПОСТЪПИЛА МОЛБА, ОТ ПОДСЪДИМИЯ Т. Т., ЧЕ НЕ ЖЕЛАЕ ДА БЪДЕ СНИМАН/

ХVI НОХД 3383/2017 19.01.2018г.

09:30 часа

Д. М.

Г.  А.

П. Я.

В.  В.

Г.  Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 1853/2016 19.01.2018г.

10:00 часа

П. П.

С. Г.

Л. Д.

А. С.

Р. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХII

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

3461/2016

 

 

 

 

 

19.01.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

М. М.

М.  Т.

П. Т.

Ц. Г.

Н. Н.

К.Ч.

П. Ч.

В. Е.

П. П.

К. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

III

 

НОХД

 

114/2017

 

19.01.2018г.

10:00 часа

Б. К.

А. Щ.

Ц. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2679/2016

 

 

 

 

 

19.01.2018г.

11:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

С. С.

К. С.

С. Т.

Й. М.

С. С.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

XVII НОХД 1359/2017 19.01.2018г.

11:00 часа

Д.  Д.

Н. И.

К.  Б.

Ю. К.

Г. Д.

М. Т.

К. Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

V НОХД 1655/2017 19.01.2018г.

13:00 часа

Х. Г. ИЗНУДВАНЕ
II НОХД 1398/2014 19.01.2018г.

13:15 часа

Т. Т

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 3171/2017 19.01.2018г.

13:30 часа

Д. Д.

Р.  Д.

Н. Д.

Ц. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА