За съдебните репортери.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 20.01.2020 –24.01.2020г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
IV НОХД 4674/2019 20.01.2020

09:00часа

Д. Ю. УЧАСТИЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ІІІ НОХД 3320/2017 20.01.2020 г.

09.30 часа

И. К.

Д. Г.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
ХVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

882/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.2020г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Б.

Х.А.

В.Г.

М.Д.

В.Д.

Д.А.

Г.Г.

Л.С.

Д.П.

Г.П.

С.К.

В.Х.

К.Е.

М.Р.

С.Д.

Ц.А.

Р.А.

К.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3455/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.2020 г.

10.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Ж.

К. О.

Ю. М.

Й. В.

И. Н.

И. П.

К. К.

Р. Н.

В. Х.

А. А.

П. Я.

П. П.

С. Ж.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII НОХД 2588/2017 20.01.20120г.

10:30 часа

К. К.

С. А.

Г. А.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 1497/2015 20.01.2020г.

11.00 часа

П. П.

С. М.

В. Х.

Л. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII НОХД 672/2018 20.01.2020г

11:00 часа

А. В.

В. Д.

Н. Н.

Г. Б.

Е. К.

Р. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X

 

 

НОХД

 

2734/2019

 

20.01.2020г.

11:00 часа

В. К.

В. Н.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX НОХД 2239/2017 20.01.2020г.

13:30 часа

И. О.

Д. Г.

К. Ц.

Д. Х.

Л. Н.

Д. Я.

А. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

418/2018

 

 

 

 

 

20.01.2020г.

14:30 часа

 

 

 

 

А. С.

Т. С.

Г. К.

Д. М.

И. П.

Р. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

XI

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

 

 

 

 

164/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.2020г.

15:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

П. Т. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

XVII НОХД 1751/2019 21.01.2020г.

09.30 часа

М. Б.

Х. Т.

ИЗНУДВАНЕ

 

 

 

IX НОХД 2239/2017 21.01.2020г.

10:00 часа

И. О.

Д. Г.

К. Ц.

Д. Х.

Л. Н.

Д. Я.

А. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 728/2018 21.01.2020г.

10:00 часа

А. З.

И. Н.

С. С.

М. Г.

В. Н.

И. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XV НОХД 1073/2019 21.01.2020г.

10:00 часа

Р. Р.

П. Ц.

Х. Й.

УЧАСТИЕ В  ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХIII

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

3706/2019

 

 

 

 

 

 

 

21.01.2020г.

10:00часа

 

 

 

 

 

 

Д. В. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПОСЛУЖБА

 

 

 

 

 

 

 

ХVIII НОХД 597/2019 21.01.2020г.

10.30 часа

Л. Х. ИЗНУДВАНЕ
XI НОХД 2373/2018 21.01.2020 г.

13.30 часа

С. М.

К. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ

 

 

НОХД

 

 

164/2016

 

 

21.01.2020г.

14:00 часа

 

Р. Х.

Т. Х.

Н.  А.

М. Х.

А.  Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XVII

 

НОХД

 

1125/2018

 

21.01.2020г.

15:00 часа

Б. Б.

И. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V

 

НОХД

 

710/2014

 

22.01.2020г.

10:00 часа

П. С.

Б. Т.

Б. И.

Б. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XII НОХД 3461/2016 22.01.2020г.

10.00 часа

М.М.

М.Т.

П. Т.

Ц.Г.

Н.Н.

К. Т.

П.Ч.

В.Е.

П.П.

К.М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХVІІ НОХД 1423/2017 22.01.2020г.

10:00 часа

Е. С.

Г. Д.

Б. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХХ НОХД 2597/2019 22.01.2020 г.

10.00 часа

Н. Б.

Е. Б.

М. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.2020г.

10.30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

М. А.

С. К.

С. Й.

М. А.

С. А.

С. А.

М. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

X НОХД 3731/2019 22.01.2020г.

11.00 часа

Б. Б.

Н. Д.

Т. Д.

К. С.

И. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XVI

 

НОХД

 

4483/2019

 

22.01.2020г.

11:00 часа

Д. В.

И. А.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XI

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2283/2018

 

 

 

 

22.01.2020г.

13:30 часа

 

 

 

Н.  Ц. ИЗНУДВАНЕ

 

 

 

 

XIX

 

НОХД

 

1828/2019

 

22.01.2020г.

14.00 часа

М. Е.

М. М.

П.  Н.

Л.  С.

К. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII

 

НОХД

 

1891/2018 23.01.2020г.

09:00 часа

 

Л. Я. ИЗНУДВАНЕ
XXIII НЧД 170/2020 23.01.2020 г.

10.00 часа

М. К. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
XVII НОХД 3504/2019 23.01.2020 г.

10.30 часа

А. А.

Е. М.

З. А.

М. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 2519/2018 23.01.2020г.

11:00 часа

В. Х.

Н. И.

И. И.

К. Б.

Ю. К.

К. Л.

М.Т.

Д. Д.

Г. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

НОХД

 

4320/2019

 

23.01.2020г.

11.00 часа

Д. И. Участие в ръководството на престъпна организация или група
III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1144/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.2020г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. П.

И. П.

Ю. С.

А. А.

А. С.

М. М.

П. А.

Е. И.

В. Ч.

Н. Б.

П. К.

В. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

НОХД

 

 

3679/2018

 

 

24.01.2020г.

10:00 часа

Л.Я.

Г. П.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1635/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.01.2020 г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. О.

А. Я.

П. Е.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI НОХД 2151/2019 24.01.2020 г.

10.00 часа

С.Ч.

Д. Д.

П. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVIII НОХД 3885/2017 24.01.2020г.

10:30 часа

Л. С.

В. К.

М. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X

 

НОХД

 

4171/2018 24.01.2020 г.

11.00 часа

Б. М.

Г. А.

Н. П.

К. Г.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVII НОХД 562/2019 24.01.2020г

11:00 часа

Л. В.

И. Т.

Й. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XXII НОХД 1194/2019 24.01.2020 г.

11.00 часа

С. Д.

Р. Р.

И. Г.

РЕКЕТ
XII

 

НОХД

 

4160/2019

 

24.01.2020г.

13.00 часа

Д. Р.

М. Ж.

Н. К.

Н. Т.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА