За съдебните репортери – 14 -18.05.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 14.05.2018 – 18.05.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
IV НОХД 1215/2018 14.05.2018г.

09:00 часа

Е. К. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

 

НОХД

 

 

471/2015

 

 

14.05.2018г.

09:30 часа

 

Л. М.

В. А.

Н.Х.

К. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХIII НОХД 2880/2017 14.05.2018г.

09:30 часа

П. И.

Я. А.

Д. И.

Н. Ш.

Е. П.

Е. П.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 1006/2016 14.05.2018

10:00 часа

М.А.

В. Я.

В.  А.

И.  И.

Х.  Х.

Н.  С.

Д.  Г.

Ж. Б.

А. М.

Н. Р.

Д. П.

Е. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
XII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

374/2017

 

 

 

 

14.05.2018г.

10:00 часа

 

 

 

Р.  П.

В. М.

И. Г.

К. С.

А. Т.

К. М.

М. А.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XVIII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

3885/2017

 

 

 

 

14.05.2018г.

10:00 часа

 

 

 

Л. С.

В. К.

М. Д.

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XVIII

 

 

 

НОХД

 

 

 

1997/2017

 

 

 

14.05.2018г.

13:30 часа

 

 

А. М.

И. Г.

Н. З.

С. Д.

Х. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

VI

 

 

НОХД

 

 

3900/2017

 

 

14.05.2018г.

14:00 часа

 

М. С.

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

IV

 

 

 

НОХД

 

 

 

3816/2017

 

 

 

15.05.2018г.

09:00 часа

 

 

Ю. Т.

Х. С.

Н. М.

Г. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

V НОХД 503/2015 15.05.2018г.

10:00 часа

И. И.

С. Ж.

Е. И.

С. И.

Б. Т.

И. П.

Т. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX НОХД 554/2015 15.05.2018г.

10:00 часа

Р. Б.

Д. Б.

М. К.

П. В.

И. И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 1853/2016 15.05.2018г.

10:00 часа

П. П.

С. Г.

Л. Д.

А. С.

Р. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII НОХД 418/2018 15.05.2018г.

10:00 часа

А. С.

Т. С.

Г. К.

Д. М.

И. П.

Р. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ. 321А НК
XVII

 

 

НОХД

 

 

1497/2015

 

 

15.05.2018г.

11:00 часа

 

П. П.

С. М.

В. Х.

Л. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XV НОХД 322/2016 15.05.2018г.

11:00 часа

Д.   Ф.

Б.  Б.

Й.  Ч.

С.  С.

Н.  Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I НОХД 1126/2014 15.05.2018г.

13:30 часа

П.  Г.

Е.  Х.

К. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI НОХД 2550/2017 15.05.2018г.

13:30 часа

Д. В.

А. М.

С. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XIV

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

193/2018

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

В. В.

С. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

IV НОХД 1215/2018 16.05.2018г.

09:00 часа

Е. К. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 1006/2016 16.05.2018

10:00 часа

М.А.

В. Я.

В.  А.

И.  И.

Х.  Х.

Н.  С.

Д.  Г.

Ж. Б.

А. М.

Н. Р.

Д. П.

Е. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
III

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

1933/2016

 

 

 

 

 

 

16.05.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

М. Ф.

Х.  Х.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тероризъм

 

 

 

 

 

 

XII

 

 

 

НОХД

 

 

 

3461/2016

 

 

 

16.05.2018г.

10:00 часа

 

 

М.М.

М.Т.

П. Т.

Ц.Г.

Н. Н.

К. Т.

П. Ч.

В. Е.

П. П.

К. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVІІ

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

896/2018

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

А. З. ПОДКУП

 

 

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

1542/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2018г.

11:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Б.

Х. П.

Ц. К.

П. А.

К. Д.

Б. Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

XVII НОХД 1821/2016 16.05.2018г.

11:00 часа

Н.  П.

В. И.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

918/2017

 

 

 

 

16.05.2018г.

11:00 часа

 

 

 

В. В.

И. В.

П. А.

М. В.

П. В.

Д. К.

А. Н.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2211/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З. Е.

Р. Е.

Р. И.

К.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ НОХД 672/2018 16.05.2018г.

15:00 часа

А. В.

В. Д.

Н. Н.

Г. Б.

Е. К.

Р. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

НОХД

 

2159/2017

 

17.05.2018г

09:30 часа

Д. Д.

С. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 2588/2017 17.05.2018г.

09:30 часа

К. К.

С. А.

Г. А.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIІ НОХД 507/2015 17.05.2018г.

10:00 часа

Г. Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К. М.

М.Д.

М. Т.

Т. С.

И. Л.

К.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 6/2016 17.05.2018г.

10.00 часа

И. И.

Х. Г.

А. С.

С. Х.

Й. Й.

Б. Р.

Ф. А.

А. Х.

Г. А.

К. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

1933/2016

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

М. Ф.

Х.Х.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тероризъм

 

 

 

 

 

 

 

XV НОХД 3152/2017 17.05.2018г.

10:00 часа

А. Р.

К. С.

П. К.

М. Т.

В. Б.

П. П.

М. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

XVII

 

 

 

НOXД

 

 

 

1359/2017

 

 

 

17.05.2018г.

11:00 часа

 

Д.  Д.

Н. И.

К.  Б.

Ю. К.

Г. Д.

М. Т.

К. Л.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
I

 

 

 

 

 

НOХД

 

 

 

 

 

56/2017

 

 

 

 

 

17.05.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

И. С.

Я. К.

Н. Х.

П. П.

С. Н.

 

 

 

 

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

 

 

 

XI НЧД 1190/2018 17.05.2018г.

13:30 часа

В. М. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
VII НЧД 2125/2017 17.05.2018г.

15:00 часа

И. И. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
ХI

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

422/2018

 

 

 

 

 

 

17.05.2018г.

15:00 часа

 

 

 

 

 

М. К.

В.  К.

М. К.

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 432/2015 17.05.2018г.

16:00 часа

Б. Б.

Е. Б.

Е. Д.

Й. В.

Я. К.

Д.Н.

ПРОИЗНАСЯНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛЕСТВА
IV НОХД 906/2018 18.05.2018г.

09:00 часа

В. В.

В. В.

И. А.

М. К.

П. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 1535/2017 18.05.2018г.

09:30 часа

Х. К.

К. Д.

И. С.

 

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
ХVI НОХД 3383/2017 18.05.2018г.

09:30 часа

Д. М.

Г. А.

П. Я.

В. В.

Г. Д.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIІ НОХД 507/2015 18.05.2018г.

10:00 часа

Г. Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К. М.

М.Д.

М. Т.

Т. С.

И. Л.

К.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2284/2016

 

 

 

 

18.05.2018г.

10:30 часа

 

 

 

А. Д.

М. В.

С. А.

С. С.

Д. Д.

Д. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XVIII НОХД 1709/2016 18.05.2018г.

11:00 часа

Б.   М.

И.  Д.

И.   Х.

ИЗНУДВАНЕ
III НОХД 917/2017 18.05.2018г.

13:00 часа

А. И.

М. Н.

И. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2239/2017

 

 

 

 

18.05.2018г.

13:00 часа

 

 

 

И. О.

Е. М

.Д. Г.

К. Ц.

П. Д.

Д. Х.

А. Д.

Л. Н.

Д. Я.

Г. Б.

А. Б.

А. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА