За съдебните репортери:

Производства по чл. 65 НПК – молби за изменение на мерки за неотклонение, постъпили в СНС след пуснатия седмичен график на съдебни заседания:

Вид дело Номер на дело Час на съдебно заседание Обвиняеми лица
 

09.01.2020г

 

     
НЧД 1/2020 10:00 часа Т.С.
НЧД 15/2020 10:30 часа С. М. А..

М. Х. И.

НЧД 20/2020 14:00 часа Е. П.
НЧД 21/2020 15:00 часа Е. Т.
 

10.01.2020г

 

     
НЧД 18/2020 09:00 часа Д.  К.

Е. Л.

НЧД 19/2020 14:00 часа С. Т.