За съдебните репортери – 13 – 17.11.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 13.11.2017 – 17.11.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XV НОХД 322/2016 13.11.2017г.

10:00 часа

Д.Ф.

Б.Б.

Й.Ч.

С.С.

Н.Н.

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 1853/2016 13.11.2017г.

10:00 часа

П. П.

С. Г.

Л. Д.

А. С.

Р. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХII НОХД 1960/2017 13.11.2017г.

10:00 часа

К. В. ИЗНУДВАНЕ
XI НОХД 2005/2017 13.11.2017г.

14:00 часа

ХР. Г. ИЗНУДВАНЕ
XVI НОХД 1458/2015 14.11.2017г.

09:30 часа

М.М.

Р.Д.

З.И.

К.И.

И.К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

52/2017

 

 

 

 

 

14.11.2017г.

09:30 часа

 

 

 

 

Ц. Ч.

М. Ч.

И.Т.

Д. К.

ИВ.Т.

К. К.

С. Д.

В. Ф.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

VI НОХД 2143/2017 14.11.2017г.

09:30 часа

Ш. А.

Т.  Д.

КР. Б.

ЦВ. Д.

ИВ. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 600/2015 14.11.2017г.

10:00 часа

С. С.

Т. Д.

П. Г.

А. М.

В. Д.

Д. Д.

Г. К.

Д. П.

К. И.

М. М.

С. У.

В. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХI НОХД 1277/2015 14.11.2017г.

13:30 часа

С.Т.

Д.Д.

В.Р.

К.Н.

Г.Г.

К.Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

НОХД

 

 

2284/2016

 

 

14.11.2017г.

14:00 часа

 

А. Д.

М. В.

С. А.

С. С.

Д. Д.

Д. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

II НОХД 1398/2014 15.11.2017г.

09:30 часа

Т. Т

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVIII НОХД 2758/20147 15.11.2017г.

09:30 часа

Б. Х.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 171/2016 15.11.2017г.

10:00 часа

С.С.

М.М.

Я.В.

Д.М.

К.В.

А.А.Х.

П.С.

Г.Г.

М.Д.

 

ОТВЛИЧАНЕ НА ЛИЦА – ЧЛ.142 И ЧЛ.156 НК
III НОХД 1933/2016 15.11.2017г.

10:00

М. Ф.

Х. Х.

ТЕРОРИЗЪМ
IX НОХД 3457/2016 15.11.2017г.

11:00 часа

А.П.

В. М.

Н. Н.

Ч. Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I

 

 

НОХД

 

 

99/2017

 

 

15.11.2017г.

13:30 часа

 

СТ.  ИВ.

 

 

ИЗНУДВАНЕ

 

 

IV

 

 

 

НЧД

 

 

 

3079/2017

 

 

 

15.11.2017г.

15:00 часа

 

 

Н. Т.

 

 

 

 

 

 

 

КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА

 

 

 

VI

 

 

 

НОХД

 

 

 

1542/2014

 

 

 

16.11.2017г.

09:30 часа

 

 

Д. Б.

Х. П.

Ц. К.

П. А.

К. Д.

Б. Л.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

V

 

НОХД

 

214/2013

 

16.11.2017г.

10:00 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А.  С.

Д.  К.

М.  В.

О.  К.

Л.  Р.

С.  Г.

П.  Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
XII НОХД 507/2015 16.11.2017г.

10:00 часа

Г.Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К.М.

М.Д.

М.Т.

Т.С.

И.Л.

К.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X НОХД 1065/2015 16.11.2017г.

10:00 часа

Ц.М.

Б.П.

Б.Г.

Е.Н.

Ж.Н.

К.К.

Я.Я.

Я.Х.

Л.Р.

Я.Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

III НОХД 1933/2016 16.11.2017г.

10:00

М.  Ф.

Х. Х.

ТЕРОРИЗЪМ
VI

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2316/2017

 

 

 

 

16.11.2017г.

14:30 часа

 

 

 

Т. С.

В. Р.

И. Е.

А. А.

В. Х.

А. Е.

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 617/2014 17.11.2017г.

09:30 часа

К.  П.

Л.  С.

М.  Д.

П.  М.

Д.  Д.

В.  Е.

П.  Е.

Г.  Л.

И.  Б.

А.  П.

К.  М.

К.  К.

А.  К.

В.  Х.

Р.  Б.

В.  И.

Б.  Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА.
НОХД 1321/2015 17.11.2017г.

09:30 часа

Г.Ц.

К.Н.

М.Ч.

Р.Н.

Й.Д.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII НОХД 920/2017 17.11.2017г.

09:30 часа

П. М.

В. П.

М. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 3105/2017 17.11.2017г.

10:00 часа

А. В.

В. Д.

Н. Н.

Г. Б.

Е. К.

Р. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII

 

 

НОХД

 

 

3022/2016

 

 

17.11.2017г.

10:30 часа

 

С.  П.

В.  К.

Й. Х.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

IV НОХД 2575/2017 17.11.2017г.

10:30 часа

Б. А.

Е. Б.

С. З.

В. М.

Г. К.

Е. О.

В. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 917/2017 17.11.2017г.

12:00 часа

А. И.

М. Н.

И. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII

 

 

 

НОХД

 

 

 

2497/2017

 

 

 

17.11.2017г.

13:30 часа

 

 

Р. Д.

СТ.Д.

КР.Н.

Д. Д.

СТ.С.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 511/2017 17.11.2017г.

15:00 часа

П. П. ТРАФИК НА ХОРА