За съдебните репортери – 20.03.2017 – 24.03.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА  20.03.2017 – 24.03.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
I НОХД 761/2014 20.03.2017г.

9:30

В.В.В.

М.Б.П

Б.М.Н

И.Ц.Ц.

Й.И.К

Г.П.Г.

Д.И.Н.

Е.Е.М.

М.Г.А.

К. Б. Т.

М. Д. Н.

М.И.В.

Убийство по чл.115 НК
IV НОХД 787/2015 20.03.2017г.

10:00

В.Е.Б.

Е.В.И.

А.С.П.

И.С.П.

Г.М.М.

М.Л.В.

Н.Г.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 981/2016 20.03.2017г.

10:00

В.В.В.

Ж.С.Б.

И.Ф.И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 443/2015 20.03.2017г.

10:00

Ю.Ю.К.

К.И.К.

Г.Д.Г.

А.Й.С.

В.Н.И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV ЧНД 525/2017 20.03.2017г.

14:00

С.И.Й. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
XVI ЧНД 445/2017 20.03.2017г.

9:00

И.А.С. Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)
XVIII НОХД 1709/2016 20.03.2017г.

11:00

Б.Д.М.

И.А.Х.

И.И.Д.

Квалифицирани състави на изнудване
II НОХД 3643/2016 21.03.2017г.

9:30

А.Н.Н.

В.Б.Д.

К.Д.Г.

Р.Р.В.

Н.К.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IV НОХД 52/2017 21.03.2017г.

13:30

Ц.К.Ч.

М.Ц.Ч.

И.Й.Т.

Д.Е.К.

И.П.Т.

К.М.К.

В.Д.Ф.

С.М.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 214/2013 21.03.2017г.

10:00

Х.М.М.

П.П.Т.

М.В.М.

П.П.М.

Д.А.М.

А.П.С.

Д.А.К.

М.В.В.

О.Л.К.

Л.Д.Р.

С.Ц.Г.

П.В.Г.

И.Д.И.

Д.Г.А.

Б.М.С.

Т.С.Т.

К.Ц.П.

Й.А.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 1669/2015 21.03.2017г.

13:30

П.Б.В. Рекет
VIII НОХД 1746/2015 21.03.2017г.

13:30

К.Р.М.

Н.В.А.

И.Е.Д.

Рекет
X НОХД 1065/2015 21.03.2017г.

10:00

Ц.Е.М.

Б.Л.Г.

Е.С.Н.

Ж.И.Н.

К.Й.К.

Я.Г.Я.

Я.Н.Н.

Я.Г.Х.

Л.Д.Р.

Б.С.П.

Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК
XI НОХД 1574/2016 21.03.2017г.

13:00

С.Д.Т.

К.К.Т.

Д.Л.

Незаконно превеждане през граница
XV НОХД 633/2015 21.03.2017г.

9:30

А.И.П.

А.К.П.

К.Б.Т.

Я.Ц.П.

М.М.Д.

Рекет
XVI НОХД 2293/2016 21.03.2017г.

9:30

Г.Б.Х.

И.Р.И.

А.К.К.

Н. А.-М. А.

И.Д.К.

М.И.И.

М.С.Е.

Е.В.Я.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 1362/2013 21.03.2017г.

10:30

П.Г.Б.

М. С. У. Б.

Б. З. З.

Х.К.Ч.

А.Ю.Ю.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 214/2013 22.03.2017г.

10:00

Х. М. М.

П.П.Т.

М.В.М.

П..П.М.

Д.А.М.

А.П.С.

Д.А.К.

М.В.В.

О.Л.К.

Л.Д.Р.

С.Ц.Г.

П.В.Г.

И.Д.И.

Д.Г.А.

Б.М.С.

Т.С.Т.

К.Ц.П.

Й.А.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 1542/2014 22.03.2017г.

9:00

Б.В.Л.

Д.Т.Б.

Х.Ж.П.

П.П.А.

К.Х.Д.

Ц.Г.К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 600/2015 22.03.2017г.

12:30

С.Б.С.

Т.К.Д.

П.К.Г.

А.Н.М.

В.И.Д.

Д.С.Д.

Г.С.К.

Д.Д.П.

К.М.И.

М.Н.М.

В.К.Г.

С.Р.У.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 3128/2016 22.03.2017г.

11:00

М.Й.Ч.

Я.К.В.

Квалифицирани състави на изнудване
XI НОХД 2723/2016 22.03.2017г.

13:00

Б.В.Т.

Н.М.М.

М.В.Г.

Х.Б.Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 374/2017 22.03.2017г.

13:00

Р.Й.П.

В.К.М.

И.И.Г.

К.С.С.

А. М. А. Т.

К.Ц.М.

М.М.А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 633/2015 22.03.2017г.

9:30

А.И.П.

А.К.П.

К.Б.Т.

Я.Ц.П.

М.М.Д.

Рекет
XVI НОХД 1935/2016 22.03.2017г.

10:00

А.А.

А.А.Ф.

А.Ф.Я.

Тероризъм
III НОХД 167/2017 23.03.2017г.

10:00

В.А.Т.

П.Ю.Н.

Р.А.Г.

Т.С.С.

Л.С.Я.

В.М.М.

В.Н.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 503/2015 23.03.2017г.

10:00

И.Т.И.

С.Р.Ж.

Е.Т.И.

С.И.И.

Б.Г.Т.

Т.Г.П.

И.С.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 2801/2016 23.03.2017г.

9:30

Х.Т.К.

К.В.Д.

И.Е.С.

Квалифицирани състави на изнудване
VII НОХД 1030/2015 23.03.2017г.

10:00

Ц.Х.Ц.

А.Х.А.

Ж.Н.К.

Н.Б.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 1321/2015 23.03.2017г.

13:30

И.А.Ш.

Ю.Б.Г.

М. У.

Г.Н.Ц.

К.Г.Н.

М.П.Ч.

Р.Х.Н.

Й. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 849/2016 23.03.2017г.

13:30

В.С.Д. Рекет
XI НОХД 531/2014 23.03.2017г.

13:00

И.В.Д.

М.Ж.В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 1126/2015 23.03.2017г.

10:00

Н.Ц.Ч.

Н.И.Н.

Ч.С.А.

К.Е.С.

И.И.Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 1316/2016 23.03.2017г.

9:30

Г.К.С.

О.Г.П.

Г.Р.С.

И.К.Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 226/2016 23.03.2017г.

9:30

В.Л.П.

Г.И.Л.

С.Н.М.

Г.Б.А

Ц.Й.Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
II НОХД 1398/2014 24.03.2017г.

9:30

О.К.М.

Г.Т.И.

Т.П.Р.

Е.Й.С.

З.П.Т.

М.Г.Г.

Н.П.П.

Т.П.Т.

Г.Е.Е.

Е.Й.Г.

Н.В.Д.

В.И.С.

Е.Д.С.

У.З.Ш.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 1896/2014 24.03.2017г.

10:00

А.И.Р.

Х.Г.Х.

И.Р.С.

Квалифицирани състави на отвличане
X НОХД 1428/2015 24.03.2017г.

10:30

Н.С.Т.

Г.Г.М.

И.С.Г.

Г.К.С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 2679/2016 24.03.2017г.

13:00

С.К.С.

К.П.С.

С.Л.Т.

Й.Т.М.

С.С.С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 882/2015 24.03.2017г.

9:30

С.А.Б.

Х.М.А.

В.Т.Г.

М.И.Д.

В.Д.Д.

Д.А.А.

Г.Д.Г.

Л.Й.С.

Д.М.П.

Г.И.П.

С.Д.К.

В.Х.Х.

К.С.Е.

М.М.Р.

С.П.Д.

Ц.А.А.

Р.Д.А.

К.Я.Б.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група