За съдебните репортери.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 25.11.2019 –29.11.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4015/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2019 г.

09.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

М. С.

М. К.

К. Т.

K. Д.

Н. Т.

С. Е.

T. Й.

М. П.

К. Й.

А. А.

М. М.

M. С.

Г. К.

К. К.

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 710/2014 25.11.2019г.

10:00 часа

П. С.

Б. Т.

Б. И.

Б. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 3165/2017 25.11.2019 г.

10.00 часа

Д. С.

Г. П.

Н. К.

Н. П.

В. И.

Ц. А.

Ю. Ц.

Г.  Г.

В. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 4319/2019 25.11.2019г.

10:00 часа

Г. К.

И. М.

В. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 3469/2016 25.11.2019г.

10:30 часа

Й. С.

И.С.

Д. Г.

П. Т.

Д. Б.

Ф. М.

Р. Т.

Б. Я.

В. Д.

Б. Н.

Г. М.

Ж. У.

Т. П.

Р. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4352/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2019г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.T. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

VII НОХД 6/2016 25.11.2019 г.

14:00 часа

И. И.

Х. Г.

А. С.

С. Х.

Й. Й.

Б. Р.

Ф. А.

А. Х.

Г. А.

К.К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

НОХД

 

4160/2019

 

25.11.2019г.

14.00 часа

Д.Р.

М.Ж.

Н.К.

Н.Т.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НЧД 4355/2019 25.11.2019 г.

14.00 часа

Т.Т. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
VI

 

 

НЧД

 

 

4356/2019

 

 

25.11.2019г.

14:00 часа

 

Ю. Б. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
IV НОХД 1749/2018 26.11.2019г.

09:30 часа

Б. Д.

М.K.

Т. С.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
V НОХД 664/2018 26.11.2019г.

10:00 часа

П. М.

А. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю. Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1590/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2019 г.

10.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Ц. Ч.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

1780/2019

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

В. В.

К. Р.

П. Г.

Д. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

XVI НОХД 3708/2019 26.11.2019г

10:00 часа

A. А.

С. С.

А. Х.

Р. П.

С. К.

П. В.

Г. Г.

Г. Г.

С. И.

В. К.

Г. В.

Д. М.

ИЗНУДВАНЕ

 

XII

 

 

НОХД

 

4265/2019

 

26.11.2019г.

10:00 часа

М. Н.

В. В.

М. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

ХVIII

 

НОХД

 

597/2019

 

26.11.2019г.

10.30 часа

Л. Х. ИЗНУДВАНЕ
X НОХД 13/2019 26.11.2019 г.

11.00 часа

 

М. Г.

М. Д.

И. Л.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VІІI НОХД 1358/2015 26.11.2019 г.

13.30 часа

Г. И.

Д. П.

Н. В.

К. Г.

М. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2019г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. С.

И. Й.

К. Д.

Г. Б.

Б. Й.

Д. Б.

В. С.

А. А.

К. С.

Б. А.

В. В.

В. И.

В. С.

И. У.

К. П.

П. С.

С. П.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII НОХД 585/2019 26.11.2019г.

14:00 часа

Б. А.

Д.П.

П.П.

П.Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

2413/2019

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2019г.

15:00 часа

 

 

 

 

 

 

Н. К.

Д. П.

С. С.

П. С.

К. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

ХIІ НОХД 507/2015 27.11.2019 г.

09.30 часа

Г. Г.

Д. Г.

Е. С.

И. Т.

К. М.

М. Д.

М. Т.

Т. С.

И. Л.

К. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

V НОХД 4163/2018 27.11.2019г.

09.30 часа

С. Г.

Г. Г.

Х. А.

И. Й.

З. Н.

Г. Г.

Г. Х.

И. М.

Б. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 739/2014 27.11.2019г.

10:00 часа

К. Т.

М. В.

В. Б.

Г. Б.

И. А.

Г. К.

Н. С.

К. К.

Д. П.

И. К.

Е. И.

Г. З.

А. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД

 

2595/2017

 

27.11.2019 г.

10.00 часа

М. Ц.

И. Й.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 1073/2019 27.11.2019г.

10:00 часа

Р. Р.

П. Ц.

Х. Й.

УЧАСТИЕ В  ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4353/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2019г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. М.

М. К.

А. Х.

Е. З.

Д. С.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 69 НПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII

 

НЧД

 

4165/2019

 

27.11.2019г.

13.30 часа

А. К.

Г. З.

А. Г.

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
XIX

 

НОХД

 

1828/2019

 

27.11.2019г.

14.00 часа

М. Е.

М. М.

П.  Н.

Л.  С.

К. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4015/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2019 г.

09.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. С.

М. К.

К. Т.

K. Д.

Н. Т.

С. Е.

T. Й.

М. П.

К. Й.

А. А.

М. М.

M. С.

Г. К.

К. К.

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 28.11.2019 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X НОХД 3066/2019 28.11.2019г.

10:00 часа

Н. С.

А. М.

М. Я.

Д. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XVІІ НОХД 1478/2019 28.11.2019 г.

11.00 часа

Д. Б.

С. С.

К.М.

А. М.

Ш. М.

Д. Й.

И. Л.

К. В.

Г. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

НОХД

 

2414/2019

 

29.11.2019

09.00 часа

Г. Д.

П. Д.

И. Д.

Х. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НЧД 4226/2019 29.11.2019 г.

09.30 часа

Ц. Г. МОЛБА ЗА РЕАБИЛИТАЦИЯ
ХV

 

 

 

НОХД

 

 

 

1090/2014

 

 

 

29.11.2019 г.

10.00 часа

 

 

И. Р.

Д. К.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

Х НОХД 728/2018 29.11.2019г.

10:00 часа

А. З.

И. Н.

С. С.

М. Г.

В. Н.

И. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХІХ НОХД 1540/2019 29.11.2019г.

10:00 часа

Б. Б.

С. С .

Р. Т.

Ц. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1635/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. О.

А. Я.

П. Е.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2281/2018

 

 

 

 

 

29.11.2019 г.

11.00 часа

 

 

 

 

К. К.

М. Е.

С. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА