За съдебните репортери.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 18.11.2019 –22.11.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

906/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2019 г.

09.30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В.

В. В.

И. А.

М.  К.

П. П.

 
 

 

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
XV НОХД 813/2016 18.11.2019г.

10.00 часа

Д. Р.

М. Ж.

Н. К.

Н. Т.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 2151/2019 18.11.2019 г.

10.00 часа

С. Ч.

Д. Д.

П. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХVI НОХД 600/2019 18.11.2019г.

12:00 часа

Г. В.

Д. М.

Ж. А.

Я. В.

И. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НЧД 4270/2019 18.11.2019 г.

13.30 часа

Ц. К.

О. П.

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
ХX

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

4263/2019

 

 

 

 

 

18.11.2019г.

14:00 часа

 

 

 

 

Г. П.

М. Н.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

ХХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4262/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2019г.

15:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Н.

Н. Н.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

IV НОХД 2589/2019 19.11.2019 г.

09.00 часа

А. Я.

Б. Х.

Г. Г.

Д. З.

Д. Т.

Е. Г.

К. И.

Н. П.

П. Д.

Р. Д.

Р. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV

 

НОХД

 

813/2016

 

19.11.2019г.

10.00 часа

Д. Р.

М. Ж.

Н. К.

Н. Т.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІІ НОХД 3320/2017 19.11.2019 г.

10.00 часа

И. К.

Д. Г.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
VII

 

 

НОХД

 

 

1797/2018

 

 

19.11.2019г.

10:00 часа

 

Л. Х.

И. Д.

А. Х.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

IX

 

 

 

НОХД

 

 

 

440/2019

 

 

 

19.11.2019г.

10:00 часа

 

 

Ж. М. ИЗНУДВАНЕ
XXIII НОХД 1921/2019 19.11.2019г.

10:00 часа

В. М.

М. М.

Р. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIII НОХД 2966/2019 19.11.2019 г.

10.00 часа

И. Х. ЛИЧНО УКРИВАТЕЛСТВО
XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2374/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2019 г.

11.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. П.

А. Д.

А. А.

Г. С.

В. С.

Р. Я.

Д. Г.

Г. Е.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV НОХД 4267/2019 19.11.2019г

14:00 часа

М. Щ. ИЗНУДВАНЕ

 

XXI

 

 

НОХД

 

1829/2019

 

20.11.2019г.

09:00 часа

К. П.

В. С.

В. А.

М. П.

С. Н.

В. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

IV НОХД 2589/2019 20.11.2019 г.

09.00 часа

А. Я.

Б. Х.

Г. Г.

Д. З.

Д. Т.

Е. Г.

К. И.

Н. П.

П. Д.

Р. Д.

Р. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХХII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

4004/2019

 

 

 

 

20.11.2019г.

09:00 часа

Б. Л.

И. Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XVI НОХД 668/2018 20.11.2019 г.

09.30 часа

В. Б.

Е. И.

И. П.

А. П.

Г. М.

Н. П.

М. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VI НОХД 2151/2019 20.11.2019 г.

10.00 часа

С. Ч.

Д. Д.

П. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХХ НОХД 2597/2019 20.11.2019 г.

10.30 часа

Н. Б.

Е. Б.

М. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 1901/2019 20.11.2019 г.

12.00 часа

С. С.

Д. Г.

ИЗНУДВАНЕ
III

 

 

 

НОХД

 

 

 

3502/2019

 

 

 

20.11.2019г.

13:30 часа

 

 

И. Т.

А. К.

П. М.

Д. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХІХ НОХД 4066/2019 20.11.2019г.

14:30 часа

Д. Д.

А. К.

А. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 2355/2019 21.11.2019г.

09:00 часа

С. В. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1913/2016

 

 

 

 

21.11.2019г.

10:00 часа

 

 

 

Х. М.

П. Т.

В. Р.

С. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VІІ НОХД 743/2019 21.11.2019г.

10:00 часа

Е. О.

А. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1635/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. О.

А. Я.

П. Е.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

НОХД

 

1747/2019

 

21.11.2019г.

10.00 часа

А. Ш.

И. Г.

К. Ш.

М. Х.

М. А.

Н. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 2377/2019 21.11.2019 г.

10.00 часа

В. П.

Ю. Д.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
XVIII НОХД 2588/2017 21.11.2019г.

10:30 часа

К. К.

С. А.

Г. А.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

 

 

НОХД

 

 

 

1458/2015

 

 

 

21.11.2019г.

14:00 часа

 

 

М. М.

Р. Д.

З. И.

К. И.

И. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХIX НОХД 3898/2019 21.11.2019г.

14:00 часа

С. М. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

НОХД

 

4261/2019

 

21.11.2019г.

14:00 часа

Т. Н.

Г. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

V

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

617/2014

 

 

 

 

 

 

22.11.2019г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

К.  П.

Л.  С.

М.  Д.

П.  М.

Д.  Д.

В.  Е.

П.  Е.

Г.  Л.

И.  Б..

А.  П.

К.  М.

А.  К.

В.  Х.

Р.  Б.

В.  И.

Б.  Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

XXII НОХД 1194/2019 22.11.2019 г.

10.00 часа

С. Д.

Р. Р.

И. Г.

РЕКЕТ
XII

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

1780/2019

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

В. В.

К. Р.

П. Г.

Д. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

2889/2019

 

22.11.2019г.

13.30 часа

В. Р.

Г. Г.

Д. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IІІ

 

 

 

НОХД

 

 

 

3897/2019

 

 

 

22.11.2019г.

13:30 часа

 

 

Г. Г.

Ц. Ф.

Б. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХІV

 

 

НОХД

 

 

1335/2014

 

 

22.11.2019г.

14:00 часа

 

П. А.

К. В.

Б. В.

Н. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА