За съдебните репортери – 11.12.2017 – 15.12.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 11.12.2017 – 15.12.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.2017г.

 

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А.  С.

Д.  К.

М.  В.

О.  К.

Л.  Р.

С.  Г.

П.  Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

507/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.2017г.

 

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К.М.

М.Д.

М.Т.

Т.С.

И.Л.

К.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

1913/2016

 

 

 

 

 

11.12.2017г.

 

10:00 часа

 

 

 

Х. М.

ПЛ. Т.

ВЛ. Р.

СТ.  АТ.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

52/2017

 

 

 

 

 

11.12.2017г.

 

10:00 часа

 

 

 

 

Ц. Ч.

М. Ч.

И.Т.

Д. К.

ИВ.Т.

К. К.

С. Д.

В. Ф.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

III НОХД 917/2017 11.12.2017г.

10:00 часа

А. И.

М. Н.

И. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 3165/2017 11.12.2017г.

10:00 часа

Д. С.

Г. П.

Н. К.

Н. П.

В. И.

Ц. А.

Ю. Ц.

Г. Г.

В. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII

 

 

НОХД

 

 

164/2016

 

 

11.12.2017г.

10:30 часа

 

Р.Х.

Т.Х.

Н.А.

М.Х.

А.Т.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVIII НОХД 2240/2017 11.12.2017г.

11:00 часа

В. Д.

П. Д.

Ю. Х.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII НОХД 132/2015 11.12.2017г.

13:30 часа

Р. К.

Г. П.

В. П.

Г. С.

Т. А.

С. Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 646/2015 11.12.2017г.

13:30 часа

Е.М.

Л.Л.

Е.П.

М.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I

 

НОХД

 

2979/2016

 

 11.12.2017г.

13:30 часа

А. И.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII

 

 

НОХД

 

 

329/2017

 

 

11.12.2017г.

13:30 часа

 

Б.  Я.

 

 

ТЕРОРИЗЪМ С ХУЛИГАНСКИ ПОДБУДИ

 

 

 

XI

 

 

 

НОХД

 

 

 

3387/2017

 

 

 

11.12.2017г.

13:30 часа

 

 

А. З.

К. Г.

Н. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

VI

 

 

 

НОХД

 

 

 

1542/2014

 

 

 

11.12.2017г.

14:00 часа

 

 

Д. Б.

Х. П.

Ц. К.

П. А.

К. Д.

Б. Л.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХII НЧД 3437/2017 11.12.2017г.

15:30 часа

А. М. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
VIII НОХД 3375/2016 12.12.2017г.

10:00 часа

И. Д.

А. Б.

И. Ц.

И. Д.

М. П.

П. Ч.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

374/2017

 

 

 

 

12.12.2017г.

10:00 часа

 

 

 

Р. П.

В. М.

И. Г.

К. С.

А. Т.

К.  М.

М. А.

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XVII НОХД 3547/2016 12.12.2017г.

10:30 часа

А. В.

Г.  С.

Н.  Т.

А.  А.

Я.  А.

С.  К.

Д   Д.

Т.  Т.

Н.  Т.

Х.  Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII

 

 

НОХД

 

 

1497/2015

 

 

12.12.2017г.

11:00 часа

 

П.  П.

С.  М.

В.  Х.

Л. М.

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

IV НОХД 1423/2015 12.12.2017г.

11:00 часа

Д.Д.

М.Б.

П.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 1709/2016 12.12.2017г.

11:30 часа

Б.М.

И. Д.

И. Х.

ИЗНУДВАНЕ
VII НОХД 3105/2017 12.12.2017г.

14:00 часа

А. В.

В. Д.

Н. Н.

Г. Б.

Е. К.

Р. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

 

 

НОХД

 

 

 

3456/2017

 

 

 

12.12.2017г.

14:00 часа

 

 

А. С.

Б. Ш.

Б. Г.

Г. А.

Й. С.

М. Т.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХII НОХД 933/2017 12.12.2017г.

15:30 часа

Б.  С. ЧЛ. 270 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
ХIV НОХД 2475/2016 13.12.2017г.

09:30 часа

Г.П.

К.Н.

М.Н.

М.Д.

С.В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 1064/2015 13.12.2017г.

10:00 часа

П.Т.

И.С.

К.Д.

П.П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

1913/2016

 

 

 

 

 

13.12.2017г.

 

10:00 часа

 

 

 

Х. М.

ПЛ. Т.

ВЛ. Р.

СТ.  АТ.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

ХII

 

 

 

НОХД

 

 

 

167/2017

 

 

 

13.12.2017г.

10:00 часа

 

 

В.Т.

П.Н.

Т.С.

В.М.

В.Д.

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XVI НОХД 1268/2017 13.12.2017г.

10:00 часа

И. И.

Д. И.

М. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 2209/2017 13.12.2017г.

10:00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII НОХД 880/2015 13.12.2017г.

11:00 часа

А. П.

А. А.

Ц. Ц.

Н. М.

Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 1423/2015 13.12.2017г.

11:00 часа

Д.Д.

М.Б.

П.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I НОХД 1126/2014 13.12.2017г.

13:30 часа

П.  Г.

Е.  Х.

К.  К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII НОХД 2179/2016 13.12.2017г.

14:00 часа

Х. И.

 

ИЗНУДВАНЕ
II НОХД 2551/2017 14.12.2017г.

09:30 часа

С. Б. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII НОХД 880/2015 14.12.2017г.

11:00 часа

А. П.

А. А.

Ц. Ц.

Н. М.

Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

НОХД

 

977/2017

 

14.12.2017г.

11:00 часа

В. Н.

Т. Х.

С. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 2551/2017 15.12.2017г.

09:30 часа

С. Б. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVIII НОХД 2758/20147 15.12.2017г.

09:30 часа

Б. Х.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V

 

 

 

НОХД

 

 

 

503/2015

 

 

 

15.12.2017г.

10:00 часа

 

 

И. И.

С. Ж.

Е. И.

С. И.

Б. Т.

И. П.

Т. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

VI

 

 

НОХД

 

 

2143/2017

 

 

15.12.2017г.

10:00 часа

 

Ш. А.

Т.  Д.

КР. Б.

ЦВ. Д.

ИВ. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XV

 

 

НОХД

 

 

3318/2017

 

 

15.12.2017г.

10:30 часа

 

Х. М.

Ф. Ч.

М. М.

В. Д.

Е. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VI

 

 

НОХД

 

 

1535/2017

 

 

15.12.2017г.

13:30 часа

 

Х. К.

К. Д.

И. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ ИЗНУДВАНЕ