За съдебните репортери – 11.03.2019 – 15.03.2019г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 11.03.2019 – 15.03.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
IV НОХД 3076/2018 11.03.2019г.

09:00 часа

С. Д.
И. П.
Р. Г.
Л. Е.
П. В.
Т. Т.
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

 

IX НОХД 2239/2017 11.03.2019г.

09:30 часа

И. О.
Д. Г.
К. Ц.
Д. Х.
Л. Н.
Д. Я.
А. Б.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 710/2014 11.03.2019г.

10:00 часа

П. С.
Б. Т.
Б. И.
Б. С.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

III НОХД 3637/2016 11.03.2019г.

10:00 часа

Д. М.
И. М.
А. Д.
Ц. Р.
Р. Р.
С. Д.
С. В.
Ю. Н.
Н. Г.
И. В.
П. Т.
И. А.
М. Й.
В. Ш.
М. С.
М. М.
Б. А.
Т. Я.
Т. П.
Б. П.
В. Г.
Д. Н.
Б. Л.
П. Ч.
И. Т.
Г. К.
М. С.
Б. З.
Б. С.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV

 

НОХД

 

1392/2018

 

11.03.2019г.

10:00 часа

М. М.
С. С.
УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВО НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIІ НОХД 507/2015 11.03.2019 г.

13.00 часа

Г. Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К. М.

М.Д.

М. Т.

Т. С.

И. Л.

К.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

XI

 

 

 

НОХД

 

 

 

2283/2018

 

 

 

11.03.2019г.

13:30 часа

 

 

Н. Ц. ИЗНУДВАНЕ

 

 

 

 

V НОХД 1655/2017 05.02.2019г.

10:00 часа

Х. Г. ИЗНУДВАНЕ
XVІ НОХД 600/2019 12.03.2019 г.

09.30 часа

Г. В.

Д. М.

Ж. А.

Я. В.

И. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 880/2015 12.03.2019 г.

10.00 часа

А. П.
А. А.
Ц. Ц.
Н. М.
Б. К.
И. Н.
Д. Д.
В. Д.
Ц. Д.
М. И.
М. М.
М. Х.
Ц. С.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 12.03.2019 г.

10.00 часа

Ц. В.
А. П.
И. З.
Г. Х.
Г. З.
Е. С.
Е. И.
Р. С.
С. Г.
С. С.
М. Г.
К. Х.
М. П.
М. Д.
Б. К,
Ц. Г.
Р. С.
С. В.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

523/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.2019 г.

10.00 часа

К.Б.

И.Б.

Д.З.

В.Г.

И.М.

И. С.

М.М.

П. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 2689/2018 12.03.2019 г.

10.00 часа

К. К.
Б.Д.
С.А.
Н. М.
П. Г.
Г.К.
Г.Т.
Д. Ю.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

XVIII НОХД 3885/2017 12.03.2019 г.

10.30 часа

Л. С.
В. К.
М. Д.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

2374/2018

 

 

 

 

 

 

 

12.03.2019 г.

11.00 часа

С. П.
А. Д.
А. А.
Г. Г.
В. С.
Р. Я.
Д.Г.
Г.Е.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

XVII НОХД 1371/2016 12.03.2019 г.

13.30 часа

М.Й.

Г. Р.

А. К.

К. Ч.

А. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 728/2018 12.03.2019г.

14:00 часа

А. З.
И. Н.
С. С.
М. Г.
В. Н.
И. Г.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIII НОХД 585/2019 12.03.2019 г.

14.00 часа

Б. А.

Д. П.

П. П.

Л. Д.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 3076/2018 13.03.2019г.

09:00 часа

С. П.
А. Д.
А. А.
Г. С.
В. С.
Р. Я.
Д. Г.
Г. Е.
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

 

II НОХД 1398/2014 13.03.2019г.

09:45 часа

О. М.
Г. И.
М. Г.
Н. П.
Е. С.
З. Т.
Т. Р.
Н. Д.
Е. Г.
Г. Е.
Е. С.
У. Ш.
В. С.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 2675/2018 13.03.2019 г.

10.00 часа

С.Г. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVII

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

4297/2018

 

 

 

 

13.03.2019 г.

10.00 часа

Г.Г.
И. Т.
А. Г.
Д.Р.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ІІІ НОХД 658/2019 13.03.2019 г.

10.00 часа

С. Е.

К. К.

ИЗНУДВАНЕ
Х НОХД 537/2017 13.03.2019 г.

11.00 часа

Ц. Ц.

Т. В.

П. А.

Е. И.

В. Г.

С. Х.

Ц. Д.

Ц. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2281/2018

 

 

 

 

13.03.2019 г.

11.00 часа

К. К.

М. Е.

С. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

ХIІ НОХД 507/2015 13.03.2019 г.

13.00 часа

Г. Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К. М.

М.Д.

М. Т.

Т. С.

И. Л.

К.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

617/2014

 

 

 

 

 

 

13.03.2019г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

К.  П.

Л.  С.

М.  Д.

П.  М.

Д.  Д.

В.  Е.

П.  Е.

Г.  Л.

И.  Б.

  1. Б.

А.  П.

К.  М.

А.  К.

В.  Х.

Р.  Б.

В.  И.

Б.  Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

56/2017

 

 

 

 

 

13.03.2019г.

13:30 часа

 

 

 

 

И. С.
Я. К.
Н. Х.
П. П.
С. Н.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2019г.

14:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. С.
И. Й.
К. Д.
Г. Б.
Б. Й.
Д. Б.
В. С.
А. А.
К. С.
Б. А.
В. В.
В. И.
В. С.
И. У.
К. П.
П. С.
С. П.
С. Г.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI НОХД 668/2018 14.03.2019 г.

10.00 часа

В. Б.
Е. И.
И. П.
А. П.
Г. М.
Н. П.
М. В.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XII НОХД 267/2019 14.03.2019 г.

10.00 часа

М. С. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ.108 НК
Х НОХД 802/2017 14.03.2019 г.

13.30 часа

К. К.
М. В.
Г. В.
М. К.
К. К.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV

 

НОХД

 

2617/2018 15.03.2019 г.

09.00 часа

Д. И.
Б. П.
П. Д.
ПОДКУП

 

ІV НОХД 2575/2017 15.03.2019 г.

  1. 30 часа
Б. А.
Е. Б.
С. З.
В. М.
Г. К.
Е. О.
В. В.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 2378/2018 15.03.2019г.

09:30 часа

Й. Н.

А. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

2 НОХД 3298/2017 15.03.2019 г.

10.00 часа

Б. К.
И. Т.
Г. И.
Т. С.
Р. Д.
Д. Н.
Д. П.
Н. ИВ.
С. Н.
М. М.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 664/2018 15.03.2019 г.

10.00 часа

П. М.
А. П.
Л. Д.
Р. А.
Ю. Ц.
БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
ІІІ НОХД 1144/2018 15.03.2019 г.

10.00 часа

В. П.
И. П.
Ю. С.
А. А.
А. С.
М. М.
П. А.
Е. И.
В. Ч.
Н. Б.
П. К.
В. Н.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 322/2016 15.03.2019 г.

10.30 часа

Д.   Ф.

Б.  Б.

Й. Ч.

С.С.

Н.  Н.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІІ НОХД 2497/2017 15.03.2019 г.

10.30 часа

Р. Д.
С. Д.
К. Н.
Д.Д.
С. С.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3616/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2019 г.

11.00 часа

Г. К.
И. П.
Т. Б.
Д. К.
Г. И.
Р. П.
Ф. Ч.
С. Х.
Н. С.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХ НОХД 4264/2018 15.03.2019 г.

13.30 часа

Н.Г.
М. К.
А. К.
П. С.
Д. И.
Г. З.
Н. Б.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА