За съдебните репортери – 11.02.2019 – 15.02.2019г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 11.02.2019 – 15.02.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XVI НОХД 2378/2018 11.02.2019г.

09:30 часа

Й. Н.

А. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VIII НОХД 599/2016 11.02.2019г.

10:00 часа

А. Д.

Д. С.

Д. Д.

Г. А.

Н. В.

С. М.

Г. Г.

Л. М.

С. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII

 

 

 

НОХД

 

 

 

3548/2016

 

 

 

11.02.2019г.

10:00 часа

И. С.

В. Д.

П. С.

Т.  Г.

М. Т.

П. М.

Г. Р.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

V НОХД 664/2018 11.02.2019г.

10:00 часа

П. М.

А. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю. Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ОСОБЕНО ТЕЖЪК СЛУЧАЙ
XIX НОХД 848/2018 11.02.2019г.

10:00 часа

Ц. Ц.

В. Н.

С. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIII

 

НОХД

 

1891/2018 11.02.2019г.

10:00 часа

 

Л. Я. КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
III

 

 

 

НОХД

 

 

 

2846/2018

 

 

 

11.02.2019г.

10:00 часа

П. М. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VI НЧД 559/2019 11.02.2019г.

10:00 часа

П. П.

Б. А.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК
Х НОХД 728/2018 11.02.2019г.

11:00 часа

А. З.

И. Н.

С. С.

М. Г.

В. Н.

И. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

III

 

НОХД

 

3679/2018

 

11.02.2019г.

13:30 часа

Л. Я.

Г. П.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
IV

 

 

 

НОХД

 

 

 

906/2018

 

 

 

12.02.2019 г.

09.30 часа

 

 

В.В.

В. В.

И.  А.

М. К.

П. П.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
VIII

 

 

 

НОХД

 

 

 

599/2016

 

 

 

12.02.2019 г.

10.00 часа

 

 

А. Д.

Д. С.

Д. Д.

Г. А.

Н. В.

С. М.

Г. Г.

Л. М.

С. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XVI

 

 

 

НОХД

 

 

 

3383/2017

 

 

 

12.02.2019 г.

10.00 часа

 

 

 

Д. М.

Г. А.

П. Я.

В. В.

Г. Д.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XII НОХД 267/2019 12.02.2019 г.

10.00 часа

 

М.С. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ.108 НК
XVIII НОХД

 

441/2019

 

12.02.2019 г.

10.30 часа

К. Т.

И. А.

В. Б.

УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕСТЪПНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ГРУПА
XIV НОХД 1907/2014 12.02.2019 г.

11.00 часа

 

П.Д.

М. В.

Г.Д.

Г.А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVI НОХД 2374/2018 12.02.2019 г.

11.00 часа

 

С. П.

А. Д.

А. А.

Г. Г.

В. С.

Р. Я.

Д.Г.

Г.Е.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

X НОХД 3491/2018 12.02.2019 г.

11.00 часа

 

Б.И.

И. И.

Е.И.

В. А.

Ц.Б.

УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕСТЪПНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ГРУПА
V НОХД 214/2013 13.02.2019 г.

09.30 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А.  С.

Д.  К.

М.  В.

О.  К.

Л.  Р.

С.  Г.

П.  Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 3165/2017 13.02.2019 г.

09.30 часа

Д.С.

Г. П.

Н. К.

Н. П.

В. И.

Ц.А.

Ю. Ц.

Г. Г.

В.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 3375/2016 13.02.2019 г.

10.00 часа

И. Д.

А. Б.

И. Ц.

И. Д.

М.П.

П. Ч.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VІІ НОХД 2925/2017 13.02.2019 г.

10.00 часа

Ц.П. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VІІI НОХД 1358/2015 13.02.2019 г.

13.00 часа

Г. И.

Д. П.

Н. В.

К. Г.

М. С.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

56/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.2019 г.

13.30 часа

 

 

 

 

И.С.

Я.К.

Н.Х.

П.П.

С.Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

X

 

НОХД

 

4171/2018 13.02.2019 г.

13.30 часа

Б.М.

Г.А.

Н.П.

К.Г.

С.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

V НОХД 214/2013 14.02.2019 г.

09.30 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А.  С.

Д.  К.

М.  В.

О.  К.

Л.  Р.

С.  Г.

П.  Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XII НОХД 811/2018 14.02.2019 г.

10.00 часа

П.М. КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
VI

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

442/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 02.2019 г.

10.00 часа

 

 

 

 

 

П.Б.

Д.Д.

С Ч.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

Х НОХД 537/2017 14.02.2019 г.

11.00 часа

Ц. Ц.

Т. В.

П. А.

Е. И.

В. Г.

С. Х.

Ц. Д.

Ц. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

4297/2018

 

 

 

 

14.02.2019 г.

11.00 часа

Г.Г.

И.Т.

А.Г.

Д.Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

IX НОХД 4256/2018 15.02.2019 г.

09.00 часа

Д.Х.

Й.Й.

С. Х.

УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕСТЪПНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ГРУПА
V НОХД 710/2014 15.02.2019 г.

10.00 часа

П.С.

Б.Т.

Б.И.

Б.С.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

VII НОХД 1853/2016 15.02.2019 г.

10.00 часа

П.П.

С.Г.

Л. Д.

А. С.

Р. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XII НОХД 3461/2016 15.02.2019 г.

10.00 часа

М.М.

М.Т.

П. Т.

Ц.Г.

Н.Н.

К. Т.

П.Ч.

В.Е.

П.П.

К.М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

III НОХД 3637/2016 15.02.2019 г.

10.00 часа

Д. М.

И. М.

А. Д.

Ц. Р.

Р. Р.

С. Д.

С. В.

Ю. Н.

Н. Г.

И. В.

П. Т.

И. А.

М. Й.

В. Ш.

М. С.

М. М.

Б. А.

Т. Я.

Т. П.

Б. П.

В. Г.

Д. Н.

Б. Л.

П. Ч.

И. Т.

Г. К.

М. С.

Б. З.

Б. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVI НОХД 668/2018 15.02.2019 г.

10.00 часа

В. Б.

Е. И.

И. П.

А. П.

Г. М.

Н. П.

М. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XI НОХД 2373/2018 15.02.2019 г.

13.30 часа

С.М.

К.Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА