За съдебните репортери.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 11.11.2019 –15.11.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
ХІV НОХД 1335/2014 11.11.2019г.

10:00 часа

П. А.

К. В.

Б. В.

Н. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 2679/2016 11.11.2019г.

10:00 часа

С. С.

С. Т.

К. С.

Й. М.

С. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 2675/2018 11.11.2019 г.

10.00 часа

С. Г. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

III

 

 

НОХД

 

 

3679/2018

 

 

11.11.2019г.

10:00 часа

Л. Я.

Г. П.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
XIII НОХД 2966/2019 11.11.2019 г.

10.00 часа

И. Х. ЛИЧНО УКРИВАТЕЛСТВО
ХX

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

3386/2019

 

 

 

 

 

11.11.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

И. Г.

Л. А.

С. В.

И. Е.

П. Б.

Е. Ц.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4166/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.2019г.

11:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. А.

А. С.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
VII НОХД 1853/2016 11.11.2019 г.

14.00 часа

П. П.

С. Г.

Л. Д.

А. С.

Р. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1147/2019

 

 

 

 

11.11.2019 г.

14.00 часа

И. Т.

Ш. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

IX НЧД 4180/2019 11.11.2019г.

16:00 часа

Б. И. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
V НОХД 214/2013 12.11.2019 г.

09.30 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А.  С.

Д.  К.

М.  В.

О.  К.

Л.  Р.

С.  Г.

П.  Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

НОХД 3555/2018 12.11.2019г.

09:30 часа

Е. М.

М. Д.

К. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 3375/2016 12.11.2019 г.

10.00 часа

И. Д.

А. Б.

И. Ц.

И. Д.

М. П.

П. Ч.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

X НОХД 3491/2018 12.11.2019 г.

11.00 часа

 

Б. И.

И. И.

Е. И.

В. А.

Ц. Б.

УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕСТЪПНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ГРУПА
XI

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2283/2018

 

 

 

 

12.11.2019г.

13:30 часа

 

 

 

Н. Ц. ИЗНУДВАНЕ

 

 

 

 

XVII НОХД 562/2019 12.11.2019г

13:30 часа

Л. В.

И. Т.

Й. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

V НОХД 4163/2018 13.11.2019г.

09.30 часа

С. Г.

Г. Г.

Х. А.

И. Й.

З. Н.

Г. Г.

Г. Х.

И. М.

Б. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІХ НОХД 986/2019 13.11.2019г.

09.30 часа

И. Я.

Ю. Я.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

3548/2016

 

 

 

 

13.11.2019г.

10:00 часа

П. М.

Г. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

III НОХД 3637/2016 13.11.2019 г.

10.00 часа

Д. М.

И. М.

А. Д.

Ц. Р.

Р. Р.

С. Д.

С. В.

Ю. Н.

Н. Г.

И. В.

П. Т.

И. А.

М. Й.

В. Ш.

М. С.

М. М.

Б. А.

Т. Я.

Т. П.

Б. П.

В. Г.

Д. Н.

Б. Л.

П. Ч.

И. Т.

Г. К.

М. С.

Б. З.

Б. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VІІІ НОХД 2209/2017 13.11.2019 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХX

 

НОХД

 

1965/2019

 

13.11.2019г.

10.00 часа

Л. Б. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVIII

 

НОХД

 

597/2019

 

13.11.2019г.

10.30 часа

Л. Х. ИЗНУДВАНЕ
ХVІІ НОХД 1497/2015 13.11.2019г.

11.00 часа

П. П.

С. М.

В. Х.

Л. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

ХІ НОХД 1894/2017 13.11.2019г.

13:30 часа

Г. С.

Г. С.

Г. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 1065/2015 14.11.2019г.

10:00 часа

Ц. М.

Б. Г.

Е. Н.

Ж. Н.

К. К.

Я. Я.

Я. Н.

Я. Х.

Л. Р.

КОНТРАБАНДА
VІІІ НОХД 2209/2017 14.11.2019 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3455/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2019 г.

10.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Ж.

К. О.

Ю. М.

Й. В.

И. Н.

И. П.

К. К.

Р. Н.

В. Х.

А. А.

П. Я.

П. П.

С. Ж.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХVІІ НОХД 1497/2015 14.11.2019г.

11.00 часа

П. П.

С. М.

В. Х.

Л. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2019г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. С.

И. Й.

К. Д.

Г. Б.

Б. Й.

Д. Б.

В. С.

А. А.

К. С.

Б. А.

В. В.

В. И.

В. С.

И. У.

К. П.

П. С.

С. П.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV НОХД 3443/2019 14.11.2019 г.

14.00 часа

С. М.

Р. Й.

П. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

V

 

НОХД

 

710/2014

 

15.11.2019г.

10:00 часа

П. С.

Б. Т.

Б. И.

Б. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XV

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

3318/2017

 

 

 

 

 

 

15.11.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

Х. М.

Ф. Ч.

М. М.

В. Д.

Е. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

IX НОХД 1221/2019 15.11.2019г.

10:00 часа

З. К.

В. М.

Н. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

НОХД

 

2099/2019

 

15.11.2019г.

10:00 часа

Н. Г.

П. С.

М. К.

Н. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XXIII НОХД 4174/2019 15.11.2019 г.

10.30 часа

К. Б.

К. В.

Д. М.

Б. М.

О. Л.

В. Ч.

С. Б.

С. К.

Г. Д.

А. Ц.

М. М.

В. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

/СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НП/

XVI

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

3383/2017

 

 

 

 

 

 

15.11.2019 г.

11.30 часа

 

 

 

 

 

Д. М.

Г. А.

П. Я.

В. В.

Г. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

56/2017

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2019г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

И. С.

Я. К.

Н. Х.

П. П.

С. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

IX НОХД 2239/2017 15.11.2019г.

13:30 часа

И. О.

Д. Г.

К. Ц.

Д. Х.

Л. Н.

Д. Я.

А. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IІІ

 

 

 

НОХД

 

 

 

1796/2018

 

 

 

15.11.2019г.

14:00 часа

 

 

Г. Г.

Ц. Ф.

Б. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА