За съдебните репортери – 10 – 14.09.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 10.09.2018 – 14.09.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
IV НОХД 906/2018 10.09.2018г.

09:00 часа

В. В.

В. В.

И. А.

М. К.

П. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

НОХД

 

 

 

2284/2016

 

 

 

10.09.2018г.

13:30 часа

 

 

А. Д.

М. В.

С. А.

С. С.

Д. Д.

Д. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XIII

 

 

НОХД

 

 

 

2282/2018

 

 

 

10.09.2018г.

15:00 часа

 

 

Б. Б.

С. Ч.

Н. Ч.

М. Г.

Х. И.

С. М.

С. Ф.

М. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІV НОХД 1335/2014 11.09.2018г.

09:30 часа

П. А.

К.  B.

Б. В.

Н. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 710/2014 11.09.2018г.

10:00 часа

П. С.

Б. Т.

Б. И.

Б. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ. 321А НК
III НОХД 2595/2017 11.09.2018 г.

10:00 часа

М.  Ц.

И. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 362/2018 11.09.2018

10.30 часа

П. М.

А. О.

М. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 537/2017 11.09.2018

13.30 часа

Ц. Ц.

Т. В.

П. А.

Е. И.

В. Г.

С. Х.

Ц. Д.

Ц. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 2159/2017 11.09.2018г

13:30 часа

Д. Д.

С. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХI

 

 

НОХД

 

 

2211/2017

 

 

11.09.2018г.

13:30 часа

 

З. Е.

Р. Н.

Е. И.

К. Д.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

V НОХД 2137/2018 11.09.2018 г.

13:30 часа

М. С.

В. Р.

Д. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 906/2018 12.09.2018г.

09:00 часа

В. В.

В. В.

И. А.

М. К.

П. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIV НОХД 2254/2018 12.09.2018г.

09:30 часа

Ф. К. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НЧД 2847/2018 12.09.2018г.

09:30 часа

Е. М. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ Н А МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

ХІV НОХД 3349/2016 12.09.2018

10.00 часа

А. В.

М. Х.

М. П.

М. М.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

802/2017

 

 

 

 

 

12.09.2018г.

10:30 часа

 

 

 

 

К. К.

М. В.

Г. В.

М. К.

К. К

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 1423/2017 12.09.2018г.

11:00 часа

Е. С.

Г. Д.

Б. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 2550/2017 12.09.2018

13.30 часа

Д. В.

А. М.

С. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 664/2018 12.09.2018г.

14:00 часа

П. М.

А. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю. Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
VII НОХД 2848/2018 12.09.2018г.

14:00 часа

А. Р.

К. С.

П. К.

М. Т.

В. Б.

П. П.

М. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХV НОХД 633/2015 13.09.2018 г.

09.30 часа

А. П.

А. П.

К. Т.

М. Д.

Я. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

V НОХД 214/2013 13.09.2018г.

10:00 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А.  С.

Д.  К.

М.  В.

О.  К.

Л.  Р.

С.  Г.

П.  Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
НОХД 442/2015 13.09.2018г.

10:00 часа

Г.Т.

И. П.

К. Г.

Е. К.

С. Е.

В. К.

А. Н.

В. Й.

М. В.

М. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 2758/2017 13.09.2018г.

10:30 часа

Б. Х.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVІІ

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

896/2018

 

 

 

 

 

 

 

13.09.2018г.

10:30 часа

 

 

 

 

 

 

А. З. ПОДКУП

 

 

 

 

 

 

 

ХІ НОХД 2373/2018 13.09.2018г.

11:00 часа

С. М.

К. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

I

 

 

 

НОХД

 

 

 

56/2017

 

 

 

13.09.2018г.

13:30 часа

 

 

И. С.

Я. К.

Н. Х.

П. П.

С. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XI

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

986/2018

 

 

 

 

 

13.09.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.  В. ИЗНУДВАНЕ

 

 

 

XIV

 

НОХД

 

2617/2018 13.09.2018г.

13:30 часа

 

Д. И.

Б.П.

П. Д.

ПОДКУП

 

ІХ НОХД 554/2015 13.09.2018

14.00 часа

Р. Б.

Д. Б.

М. К.

П. В.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НЧД 2627/2018 13.09.2018

15.00 часа

П. С. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
ІХ НОХД 1404/2015 14.09.2018

10.00 часа

В. М.

М. М.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІV

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

2475/2016

 

 

 

 

 

 

14.09.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

Г. П.

М. Н.

М. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

802/2017

 

 

 

 

 

 

14.09.2018г.

10:30 часа

 

 

 

 

 

К. К.

М. В.

Г. В.

М. К.

К. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

НОХД

 

 

 

1080/2017

 

 

 

14.09.2018г.

11:00 часа

 

 

Р. Ч.

П. И.

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVII НЧД 2683/2018 14.09.2018

11.00 часа

П. С. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ Н А МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

V НОХД 223/2018 14.09.2018г.

13:00 часа

М. В.

Ж. И.

Ю. Д.

Е. Б.

Е. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

504/2015

 

 

 

 

14.09.2018г.

14:00 часа

 

 

 

Н. Т.

М. Х.

Н. К.

П. Д.

Н. К.

Г. З.

Д. Д.

С. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА