За съдебните репортери – 10-13.04.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 10.04.2017 – 13.04.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
VI НОХД 1542/2014 10.04.2017г.

09:00 часа

Д. Б.

Х. П.

Ц. К.

П. А.

К. Д.

Б. Л.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

II НОХД 1398/2014 10.04.2017г.

09:30 часа

Т. Т

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 1458/2015 10.04.2017г.

09:30 часа

М.М.

Р.Д.

З.И.

К.И.

И.К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X НОХД 1065/2015 10.04.2017г.

10:00 часа

Ц.М.

Б.П.

Б.Г.

Е.Н.

Ж.Н.

К.К.

Я.Я.

Я.Х.

Л.Р.

Я.Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VIII НОХД 981/2016 10.04.2017

10:00 часа

В. В.

Ж. Б.

И. И.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 3063/2015 10. 04.2017г

10:00 часа

ХР.ХР.

КР. ХР.

А. П.

Г. Г.

М. М.

Д. В.

Й. Д.

П. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVI

 

НОХД 2293/2016 10.04.2017г.

10:30 часа

Г.Х.

И.И.

А.К.

Е.Я.

И.К.

М.И.

М.Е.

Н. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIV НОХД 3469/2016 10.04.2017г.

10:30 часа

Й. СТ.

ИЛ.СТ.

Д. Г.

П. Т.

Д. Б.

Ф. М.

Р. Т.

Б. Я.

В. Д.

Б. Н.

Г. М.

Ж. У.

Т. П.

Р. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХI НЧД 836/2017 10.04.2017г.

11:00

Г. ИВ.

 

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
XIV НЧД 837/2017 10.04.2017г.

11:00 часа

Т. А. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
XII НОХД 171/2016 10.04.2017г.

13:00 часа

С.С.

М.М.

Я.В.

Д.М.

К.В.

А. Х.

П.С.

Г.Г.

М.Д.

 

ОТВЛИЧАНЕ НА ЛИЦА – ЧЛ.142 И ЧЛ.156 НК
XVII НЧД 806/2017 10.04.2017г.

13:30 часа

КР. Р. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
IV НОХД 52/2017 11.04.2017г.

09:00

Ц. Ч.

М. Ч.

ИВ.Т.

Д. К.

ИВ.Т.

К. К.

С. Д.

В. Ф.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 507/2015 11.04.2017г.

10:00 часа

Г.Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К.М.

М.Д.

М.Т.

Т.С.

И.Л.

К.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 1707/2015 11.04.2017г.

10:00 часа

Ц.С.

С.С.

Т.Г.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 3063/2015 11, 04.2017г

10:00 часа

ХР.ХР.

КР. ХР.

А. П.

Г. Г.

М. М.

Д. В.

Й. Д.

П. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 3375/2016 11.04.2017г.

10:00 часа

ИВ. Д.

А.  Б.

ИВ. ЦВ.

ИВ. Д.

М.  П.

П.  Ч.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 656/2017 11.04.2017г.

10:00 часа

Д. В. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 739/2014 11.04.2017.

10:30 часа

К. Т.

М. В.

В. Б.

Г. Б.

И. А.

Г.К.

Н.С.

К.К.

Д.П.

И. К.

Е. И.

Г. З.

А. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НЧД 838/2017 11.04.2017г.

11:00 часа

П. Д. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
XVII НЧД 524/2017 11.04.2017г.

11:30 часа

А. А.

С. К.

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
II НОХД 646/2015 11.04.2017г.

13:00 часа

Е.М.

Л.Л.

Е.П.

М.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 52/2017 12.04.2017г.

09:00 часа

Ц. Ч.

М. Ч.

ИВ.Т.

Д. К.

ИВ.Т.

К. К.

С. Д.

В. Ф.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 1583/2016 12.04.2017г.

09:30 часа

Н.Б.

В.П.

ИЗНУДВАНЕ
VI

 

 

 

НОХД

 

 

 

3513/2016

 

 

 

12.04.2017г.

11:00 часа

 

 

А.А.

Е.  В.

В.  П.

Л.  С.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

III НОХД 292/2015 13.04.2017г.

09:30 часа

Р. С.

М. П.

Д. Г.

П. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 617/2014 13.04.2017г.

11:00 часа

К. П.

Л. С.

М. Д.

П. М.

Д. Д.

В. Е.

П. Е.

Г. Л.

И. Б.

K. Б.

А. П.

К. М.

К. К.

А. К.

В. Х.

Р. Б.

В. И.

Б. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА.
XIV НОХД 454/2017 13.04.2017г.

14:00 часа

КР. М.

АН. Т.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА