За съдебните репортери 10.04 – 13.04.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 10.04.2018 – 13.04.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
II НОХД 1398/2014 10.04.2018г.

09:45 часа

Т. Т

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3349/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВ.Д.

К. Д.

А. В.

АТ.Д.

В.ХР.

В.СТ.

КР.К.

М.ХР.

Н. Х.

З. ЦВ.

М. П.

М. М.

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

811/2018

 

 

 

 

10.04.2018г.

10:00 часа

 

 

 

П. М. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА

 

XIII

 

 

 

НОХД

 

 

 

3590/2017

 

 

 

10.04.2018г.

13:30 часа

 

А. Л.

В. Д.

Е. М.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XIV НОХД 1390/2016 10.04.2018г.

14:00 часа

В.   К.

К.   Й.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НЧД 822/2018 10.04.2018г.

14:00 часа

Т. Ц. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
IV НЧД 847/2018 10.04.2018г.

15:00 часа

Н. Д. МОЛБА ЗА РЕАБИЛИТАЦИЯ
ХIХ

 

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

 

921/2018

 

 

 

 

 

10.04.2018г.

15:00 часа

 

 

 

 

М. К.

 

 

 

 

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
III НОХД 292/2015 11.04.2018г.

10:00 часа

Р. С.

М. П.

Д.Г.

П. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 442/2015 11.04.2018г.

10:00 часа

Г.Т.

И. П.

К. Г.

Е. К.

С. Е.

В. К.

А. Н.

В. Й.

М. В.

М. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 1358/2015 11.04.2018г.

11:00 часа

Г.И.

Д.П.

Н. В.

К.Г.

М.С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 593/2018 11.04.2018г.

11:00 часа

А. А.

С. А.

М. А.

И. Х.

Ф. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХI

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2980/2016

 

 

 

 

11.04.2018г.

13:30 часа

 

 

 

Н. А.

А. Н.

Д. А.

Г. Ф.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

193/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В.

С. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

X НОХД 728/2018 11.04.2018

13.30 часа

А. З.

И. Н.

С. С.

С. А.

М. Г.

В. Н.

И. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

802/2017

 

 

 

 

 

12.04.2018г.

09:30 часа

 

 

 

 

К. К.

М. В.

Г. В.

М. К.

К. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

3461/2016

 

 

 

 

12.04.2018г.

10:00 часа

 

 

 

М.  М.

М. Т.

П. Т.

Ц. Г.

Н. Н.

К. Ч.

П. Ч.

В.  Е.

П. П.

К. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

ХI

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

422/2018

 

 

 

 

 

12.04.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

М. К.

В. К.

М. К.

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

НОХД

 

 

 

3616/2017

 

 

 

12.04.2018г.

14:00 часа

 

 

Г. К.

И. П.

Т. Б.

Д. К.

Г. И.

Р. П.

Ф. Ч.

С. Х.

Н. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XIV НОХД 542/2018 12.04.2018г.

14:00 часа

Х. В. ИЗНУДВАНЕ
XI

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

895/2018

 

 

 

 

 

12.04.2018г.

15:00 часа

 

 

 

 

П. Н.

В. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

ХIII НОХД 2880/2017 13.04.2018г.

09:30 часа

П. И.

Я. А.

Д. И.

Н. Ш.

Е. П.

Е. П.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Й. Й.

И. С.

В. С.

П. С.

И. Й.

Й. Й.

Г. Г.

К. Т.

Н. Р.

А.  Й.

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НOXД 3320/2017 13.04.2018г.

10.00 часа

И. К.

Д. Г.

ИЗНУДВАНЕ
Х НОХД 3381/2017 13.04.2018г.

10:30 часа

А. А.

П. А.

ИЗНУДВАНЕ