За съдебните репортери 09-13.10.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 09.10.2017 – 13.10.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
IV

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

52/2017

 

 

 

 

 

09.10.2017г.

09:00 часа

 

 

 

 

Ц. Ч.

М. Ч.

И.Т.

Д. К.

ИВ.Т.

К. К.

С. Д.

В. Ф.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

ХIV НОХД 1777/2014 09.10.2017г.

09:30 часа

В. С.

С. П.

М. П.

А. Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 855/2014 09.10.2017г.

10:00 часа

И.  М.

А.  П.

Ж. Б.

И.  Й.

М. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 1810/2014 09.10.2017г.

10:00 часа

А. С.

Г. Р.

Д. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
НОХД 554/2015 09.10.2017г.

10:00 часа

Р. Б.

Д. Б.

М. К.

П. В.

ИВ. ИВ.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 1913/2016 09.10.2017г.

10:00 часа

Х. М.

ПЛ. Т.

ВЛ. Р.

СТ.  АТ.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VI НОХД 2500/2017 09.10.2017г

11:00 часа

ВЛ. Д. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII

 

 

НЧД

 

 

2725/2017

 

 

09.10.2017г.

11:00 часа

 

Н. П. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

VI НОХД 1542/2014 09.10.2017г.

13:00 часа

Д. Б.

Х. П.

Ц. К.

П. А.

К. Д.

Б. Л.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VI НОХД 1535/2017 10.10.2017г.

09:30 часа

ХР. К.

КР.Д.

ИВ. СП.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ ИЗНУДВАНЕ
VIII НОХД 1747/2015 10.10.2017г.

10:00 часа

Д.К.

Г.Б.

Ч.Д.

Ю.К.

Д.Ш.

И.И.

Й.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

3395/2016

 

 

 

 

 

10.10.2017г.

10:00 часа

 

 

 

 

М. Г.

А. А.

А. Я.

Г. Б.

М. К.

М. С.

М. Г.

О. П.

П. Ц.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

1080/2017

 

 

 

 

 

10.10.2017г.

10:00 часа

 

 

 

 

Р. Ч.

П. ИВ.

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

XVI НОХД 1268/2017 10.10.2017г.

10:00 часа

ИВ. И.

Д. И.

М. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 1398/2014 10.10.2017

 

13:00 часа

Т. Т.

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е.С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 171/2016 10.10.2017г.

13:00 часа

С.С.

М.М.

Я.В.

Д.М.

К.В.

А.А.Х.

П.С.

Г.Г.

М.Д.

 

ОТВЛИЧАНЕ НА ЛИЦА – ЧЛ.142 И ЧЛ.156 НК
ХI НОХД 1124/2017 10.10.2017г.

13:30 часа

Р. Д. ИЗНУДВАНЕ
X НОХД 2707/2017 10.10.2017г.

14:30 часа

Д. В.

Л. М.

АТ.ХР.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I НОХД 1126/2014 11.10.2017г.

09:30 часа

П.  Г.

Е.  Х.

К.  К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 1400/2014 11.10.2017г.

09:30 часа

Г. И.

Г. Н.

Г. А.

А. Е.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIII НОХД 132/2015 11.10.2017г.

10:00 часа

Р. К.

Г. П.

В. П.

Г. С.

Т. А.

С. Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

НОХД

 

 

 

802/2017

 

 

 

11.10.2017г.

10:00 часа

 

 

К. К.

М. В.

Г. В.

М. К.

К. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХI НОХД 1894/2017 11.10.2017г.

13:30 часа

Г. СЛ.

Г. С.

Г. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 2157/2016 11.10.2017г.

14:00 часа

Г. В.

Б. Б.

Е. Д.

Г. Б.

А. А.

И. Т.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI НОХД 2005/2017 11.10.2017г.

14:30 часа

ХР. Г. ИЗНУДВАНЕ
VI НОХД 2316/2017 11.10.2017г.

15:00 часа

Т. С.

В. Р.

И. Е.

А. А.

В. Х.

А. Е.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 214/2013 12.10.2017г.

10:00 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А.  С.

Д.  К.

М.  В.

О.  К.

Л.  Р.

С.  Г.

П.  Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
VI НОХД 757/2014 12.10.2017г.

10:00 часа

К.  С.

М.  П.

В.  Б.

П.  П.

А.  Р.

М.  Т.

П.  К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХII НОХД 3461/2016 12.10.2017г.

10:00 часа

М. М.

М. Т.

П. Т.

Ц. Г.

Н. Н.

К. Ч.

П. Ч.

В. Е.

П. П.

К. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 1542/2014 12.10.2017г.

13:30 часа

Д. Б.

Х. П.

Ц. К.

П. А.

К. Д.

Б. Л.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

Х НОХД 2284/2016 12.10.2017г.

10:00 часа

А. Д.

М. В.

С. А.

С. С.

Д. Д.

Д. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIV НОХД 149/2014 13.10.2017г.

09:30 часа

И.  И.

Ю.  В.

Н.  В.

Г.  Ж.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ОТНЕМАНЕ НА ЧУЖДИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ
Х НОХД 537/2017 13.10.2017г.

10:00 часа

Ц. Ц.

Т. В.

П.  А.

Е. И.

В. Г.

С. Х.

Ц. Д.

Ц. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ОТНЕМАНЕ НА ЧУЖДИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ
XVIII НОХД 1997/2017 13.10.2017г.

10:00 часа

А. М.

И. Г.

Н. З.

С. Д.

Х. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ОТНЕМАНЕ НА ЧУЖДИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ