За съдебните репортери – 09.07 – 13.07.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 09.07.2018 – 13.07.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
VI 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

1542/2014 

 

 

 

 

 

09.07.2018г.10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Б.Х. П.

Ц. К.

П. А.

К. Д.

Б. Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

V НОХД 988/2015 09.07.2018г.10:00 часа Н. М.Н. Д.

А. Я.

Г. Т.

И. П.

С. К.

С. Д.

Н. М.

А. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII 

 

НОХД 

 

164/2016 

 

09.07.2018г.10:00 часа

 

 

 

Р. Х.Т. Х.

Н.  А.

М. Х.

А.   Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

2157/2016 

 

 

 

 

 

 

 

09.07.2018г.11:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. В.Б. Б.

Е. Д.

Г. Б.

А. А.

И. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

 

I НОХД 1126/2014 09.07.2018г.13:30 часа П. Г.Е. Х.

К. К.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2211/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.07.2018г.13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З. Е.

Р. Е.

Р. И.

К.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XІX НОХД 1393/2018 09.07.2018г.14:00 часа И. П.Д. Д.

З.  И.

С. С.

Х. Я.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НЧД 2097/2018 09.07.2018г.14.00 часа Н. Б. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
VII  НОХД  918/2017  09.07.2018г.15:00 часа

 

 

В. В.И. В.

П. А.

М. В.

П. В.

Д. К.

А. Н.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НЧД 2090/2018 09.07.2018г.15:00 часа

 

Н. В. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 10.07.2018г.09.00 часа Ц. В.А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НЧД 1798/2018 10.07.2018г.09.00 часа П. Б. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
XIV НОХД 1390/2016 10.07.2018г.09:30 часа В.   К.

К.   Й.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 3740/2017 10.07.2018г.10:00 часа Н. Д.А. Д.

В. А.

И. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

523/2018 

 

 

 

 

10.07.2018г.13:30 часа

 

 

 

 

 

 

К. Б.И. Б.

Д. З.

В. Г.

И.M.

И. С.

М. М.

П. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI  НОХД 

 

986/2018 

 

10.07.2018г.13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

Д. В. ИЗНУДВАНЕ
XIV 

 

НОХД 

 

5/2018 

 

10.07.2018г.14:30 часа

 

 

 

Б. Г.В. В.

В. В.

М. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
VI 

 

 

НЧД 

 

 

1892/2018 

 

 

10.07.2018г.14:30 часа

 

 

 

 

 

Б. Ш. КУМИЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА 
VI 

 

 

 

НЧД 

 

 

 

2078/2018 

 

 

 

10.07.2018г.14:45 часа

 

 

 

 

 

Г. А. КУМИЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА 

 

 

 

VI 

 

 

 

НЧД 

 

 

 

2077/2018 

 

 

 

10.07.2018г.15:00 часа

 

 

 

 

 

М. Т. КУМИЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА 

 

 

 

VІІІ НОХД 2209/2017 11.07.2018г.09.00 часа Ц. В.А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІV НОХД 2575/2017 11.07.2018г.09:30 часа Б. А.

Е. Б.

С. З.

В. М.

Г. К.

Е. О.

В. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 3766/2017 11.07.2018г.09:30 часа Д. М.Х. А. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
V НОХД 503/2015 11.07.2018г.10:00 часа И. И.С. Ж.

Е. И.

С. И.

Б. Т.

И. П.

Т. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 3548/2016 11.07.2018г.10:00 часа И. С.В. Д.

П. С.

Т. Г.

М. Т.

П. М.

Г. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I НОХД 99/2017 11.07.2018г10:00 часа С. И. ИЗНУДВАНЕ
XII 

 

НОХД 

 

374/2017 

 

11.07.2018г.10:00 часа

 

 

 

Р.  П.В. М.

И. Г.

К. С.

А. Т.

К. М.

М. А.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
XV НОХД 3152/2017 11.07.2018г.10:00 часа А. Р.К. С.

П. К.

М. Т.

В. Б.

П. П.

М. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
ІІ 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

3298/2017 

 

 

 

 

 

11.07.2018г.10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

Б.К.И. Т.

Г.И.

Т.С.

Р. Д.

Д. Н.

Д. П.

Н. И.

С. Н.

М. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

XVIII НОХД 2758/2017 11.07.2018г.10:30 часа Б.  Х.И. И. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 2679/2016 11.07.2018г.13:30 часа С. С.К. С.

С. Т.

Й. М.

С. С.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 2089/2018 11.07.2018г.15:30 часа П. П.С. Г.

Л. Д.

А. С.

Р. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 12.07.2018г.09.00 часа Ц. В.А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI НОХД 531/2014 12.07.2018г.10:30 часа И. Д.М. В.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІV НОХД 1335/2014 12.07.2018г.10:00 часа Б.  В.П.  А.

Н. Д.

К. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII 

 

НОХД 

 

374/2017 

 

12.07.2018г.10:00 часа

 

 

 

Р.  П.В. М.

И. Г.

К. С.

А. Т.

К. М.

М. А.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
V НОХД 1655/2017 12.07.2018г.10:00 часа Х. Г. ИЗНУДВАНЕ
ІІ 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

3298/2017 

 

 

 

 

 

12.07.2018г.13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

Б.К.И. Т.

Г.И.

Т.С.

Р. Д.

Д. Н.

Д. П.

Н. И.

С. Н.

М. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

VІІ НОХД 6/2016 12.07.2018г.14.00 часа И. И.Х. Г.

А. С.

С. Х.

Й. Й.

Б. Р.

Ф. А.

А. Х.

Г. А.

К. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 1312/2018 12.07.2018г.14:30 часа Б. С.К.Й. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІІ НОХД 2497/2017 13.07.2018г.09:30 часа Р. Д.С. Д.

К. Н.

Д. Д.

С. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV 

 

НОХД 

 

3318/2017 

 

13.07.2018г.09:30 часа

 

 

 

Х. М.Ф. Ч.

М. М.

В. Д.

Е. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
V НОХД 214/2013 13.07.2018г.10:00 часа Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А.  С.

Д.  К.

М.  В.

О.  К.

Л.  Р.

С.  Г.

П.  Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
Х НОХД 1127/2015 13.07.2018г.10:00 часа Б. Т.И. Т.

В. Т.

Г. Г.

Д. Т.

И. М.

С. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIV НОХД 1594/2018 13.07.2018г.10.00 часа Х. Ш. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 1392/2018 13.07.2018г.13:00 часа М.  М.С. С. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА