За съдебните репортери – 08-12.01.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 08.01.2018 – 12.01.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
ІІ НОХД 646/2015 08.01.2018 г.

09.30 часа

Е.М.

Л.Л.

Е.П.

М.Д.

Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК

 

 

ХІ ЧНД 3875/2017 08.01.2018 г.

13.30 часа

Н.И. Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК
ХIІІ НОХД 3590/2017 08.01.2018г.

14:00 часа

А. Л.

В. Д.

Е. М.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІ НОХД 646/2015 09.01.2018г.

09:30 часа

Е.М.

Л.Л.

Е.П.

М.Д.

Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК

 

 

VII

 

НОХД

 

6/2016

 

09.01.2018г.

10:00 часа

И. И.

Х. Г.

А. С.

С. Х.

Й. Й.

Б. Р.

Ф. А.

А. Х.

Г. А.

К. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ІХ

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

2239/2017

 

 

 

 

 

 

09.01.2018г.

10:30 часа

 

 

 

 

 

И. О.

Е. М.

Д. Г.

К. Ц.

П. Д.

Д. Х.

А. Д.

Л. Н.

Д. Я.

Г. Б.

А. Б.

А. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХІІІ НОХД 2880/2017 09.01.2018г.

10:00 часа

П. И.

Я. А.

Д. И.

Н. Ш.

Е. П.

Е. П.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ІІІ НОХД 292/2015 09.01.2018г.

10:30 часа

Р. С.

М. П.

Д.Г.

П. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 2616/2017 09.01.2018г.

13.30 часа

Г. К.

И. П.

Т. Б.

Д. К.

Г. И.

Р. П.

Ф. Ч.

С. Х.

Н. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІІ НОХД 933/2017 10.01.2018

10.00 часа

И. М.

М.  Г.

М.  З.

П.  Д.

Б.  СТ.

Д.  Т.

СТ. СТ.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 1821/2016 10.01.2018

11.00 часа

Н.П.

В.И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 802/2017 10.01.2018

11.00 часа

К. К.

М. В.

Г. В.

М. К.

К. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 739/2014 10.01.2018

15.00 часа

К. Т.

М. В.

В. Б.

Г. Б.

И. А.

Г.К.

Н.С.

К.К.

Д.П.

И. К.

Е. И.

Г. З.

А. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 710/2014 11.01.2018

10.00 часа

П.  С.

Б.  Т.

Б.  И.

Б.  С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 1030/2015 11.01.2018

10.00 часа

Ц.   Ц.

А.   А.

Ж.  К.

Н.   Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІХ НОХД 1321/2015 11.01.2018

10.00 часа

Г.Ц.

К.Н.

М.Ч.

Р.Н.

Й.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІІ НОХД 3637/2016 11.01.2018

10.00 часа

Д. М.

И. М.

А. Д.

Ц. Р.

Р. Р.

С. Д.

С. В.

Ю. Н.

Н. Г.

И. В.

П. Т.

И. А.

М. Й.

В. Ш.

М. С.

М. М.

Б. А.

Т. Я.

Т. П.

Б. П.

В. Г.

Д. Н.

Б. Л.

П. Ч.

И. Т.

Г. К.

М. С.

Б. З.

Б. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІV НОХД 2475/2016 11.01.2018

10.30 часа

Г.П.

К.Н.

М.Н.

М.Д.

С.В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 3547/2016 11.01.2018

10.30 часа

А. В.

Г.  С.

Н.  Т.

А.  А.

Я.  А.

С.  К.

Д   Д.

Т.  Т.

Н.  Т.

Х.  Д.

Незаконно превеждане през граница
ХVІІ НОХД 1821/2016 11.01.2018

11.00 часа

Н.П.

В.И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 3165/2017 11.01.2018

13.30 часа

Д. С.

Г. П.

Н. К.

Н. П.

В. И.

Ц. А.

Ю. Ц.

Г. Г.

В. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІV НОХД 1777/2014 12.01.2018

09.30 часа

В. С.

С. П.

М. П.

А. Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІ НОХД 2293/2016 12.01.2018

09.30 часа

Г.Х.

И.И.

А.К.

Е.Я.

И.К.

М.И.

М.Е.

Н. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІІ НОХД 507/2015 12.01.2018

10.00 часа

Г.Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К.М.

М.Д.

М.Т.

Т.С.

И.Л.

К.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 1065/2015 12.01.2018

10.00 часа

Ц.М.

Б.П.

Б.Г.

Е.Н.

Ж.Н.

К.К.

Я.Я.

Я.Х.

Л.Р.

Я.Н.

Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК
ХVІІІ НОХД 2588/2017 12.01.2018

11.00 часа

К. К.

С. А.

Г. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА