За съдебните репортери – 08.05 – 11.05.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 08.05.2018 – 11.05.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
НОХД 1321/2015 08.05.2018г.

09:00 часа

Г. Ц.

К. Н.

М. Ч.

Р. Н.

Й. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 52/2017 08.05.2018г.

09:30 часа

Ц. Ч.

М. Ч.

И.Т.

Д. К.

И.Т.

К. К.

С. Д.

В. Ф.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 537/2017 08.05.2018г.

10:00 часа

Ц. Ц.

Т. В.

П.  А.

Е. И.

В. Г.

С. Х.

Ц. Д.

Ц. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІІ НОХД 3817/2017 08.05.2018 г.

10.00 часа

В. Т.

Т. С.

П. Н.

В. М.

В. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII

 

НОХД 2273/2017 08.05.2018г.

14:00 часа

П. М.

А. Г.

Ж. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2018г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. И.

Г. Н.

Г. А.

А. Е.

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

IІІ НОХД 1744/2015 09.05.2018г.

10:00 часа

Р. Л.

Р. Ч.

П. К.

Д. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

3395/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

М. Г.

А. А.

А. Я.

Г. Б.

М. К.

М. С.

М. Г.

О. П.

П. Ц.

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

VIII

 

 

 

НОХД

 

 

 

2209/2017

 

 

 

09.05.2018г.

10:00 часа

 

 

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

XVII НЧД 1214/2018 09.05.2018г.

11:00 часа

Л. С. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
І НОХД 2979/2016 09.05.2018г.

13:30 часа

А. И. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1125/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Б.

И. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

V НОХД 710/2014 09.05.2018г.

14:00 часа

П. С.

Б. Т.

Б. И.

Б. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ. 321А НК
ХІІІ НОХД 615/2018 09.05.2018 г.

14:00 часа

В. Д.

И. М.

ИЗНУДВАНЕ
VII

 

НОХД

 

985/2018

 

09.05.2018

14:00 часа

Г. Г.

Н. К.

И. И.

ИЗНУДВАНЕ
НОХД 2316/2017 09.05.2018г.

15:00 часа

Т. С.

В. Р.

И. Е.

А. А.

В. Х.

А. Е.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XІV

 

 

 

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

 

 

 

1232/2018

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2018г.

15:00 часа

 

 

 

 

 

 

Х. В. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
XІV НЧЧД 1237/2018 09.05.2018г.

15:00 часа

 

 

 

 

 

 

Е. И.

И. Ч.

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
IV НОХД 52/2017 10.05.2018г.

09:30 часа

Ц. Ч.

М. Ч.

И.Т.

Д. К.

И.Т.

К. К.

С. Д.

В. Ф.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 3766/2017 10.05.2018г.

09:30 часа

Д. М.

Х. А.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
XII

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

3461/2016

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

М.  М.

М. Т.

П. Т.

Ц. Г.

Н. Н.

К. Ч.

П. Ч.

В. Е.

П. П.

К. М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

VIII

 

 

 

НОХД

 

 

 

2209/2017

 

 

 

10.05.2018г.

10:00 часа

 

 

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

3298/2017

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

Б.К.

И. Т.

Г.И.

Т.С.

Р. Д.

Д. Н.

Д. П.

Н. И.

С. Н.

М. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

VII НОХД 2925/2017 10.05.2018г.

11:00 часа

Ц. П. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII

 

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

 

1193/2018

 

 

 

 

 

10.05.2018г.

11:00 часа

 

 

 

 

Ш. Х. М. Б.

 

 

 

 

 

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
V НОХД 223/2018 10.05.2018г.

13:00 часа

М. В.

Ж. И.

Ю. Д.

Е. Б.

Е. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIX

 

 

НОХД

 

 

848/2018

 

 

10.05.2018г.

13:00 часа

 

Ц. Ц.

В. Н.

С. С.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVI НОХД 3383/2017 10.05.2018г.

14:00 часа

Д. М.

Г.  А.

П. Я.

В. В.

Г. Д.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

882/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.2018г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Б.

Х.А.

В.Г.

М.Д.

В.Д.

Д.А.

Г.Г.

Л.С.

Д.П.

Г.П.

С.К.

В.Х.

К.Е.

М.Р.

С.Д.

Ц.А.

Р.А.

К.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. К.

Г. П.

В. П.

Г. С.

Т. А.

С. Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 442/2015 11.05.2018г.

10:00 часа

Г.Т.

И. П.

К. Г.

Е. К.

С. Е.

В. К.

А. Н.

В. Й.

М. В.

М. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIІ НОХД 507/2015 11.05.2018г.

10:00 часа

Г.Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К.М.

М.Д.

М.Т.

Т.С.

И.Л.

К.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІІ НОХД 2497/2017 11.05.2018г.

10:30 часа

Р. Д.

С. Д.

К. Н.

Д. Д.

С. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 965/2015 11.05.2018г.

11:00 часа

А. А.

Б. А.

В. Ф.

Ф. Ф.

Д. Т.

Е. А.

Г. Й.

Г. Г.

Д. М.

Н. К.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3349/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.2018г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Д.

К. Д.

А. В.

А. Д.

В. Х.

В.С.

К.К.

М.Х.

Н. Х.

З. Ц.

М. П.

М. М.

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI НОХД

 

3349/2016

 

11.05.2018г.

14:00 часа

 

К. К.

М. Е.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

IX НОХД 1251/2015 11.05.2018г.

14:30 часа

О.  А.

Я. Я.

И. С.

П. М.

А. Т.

М. Я.

А. Х.

В.  П.

В. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА