За съдебните репортери – 06-10.01.2020г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 06.01.2020 –10.02.2020г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XVI ЧНД 2/2020 06.01.2020

09:00ч

И. Т. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
ХХI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4490/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.01.2020г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Д.

В. М.

Р. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII НОХД 3461/2016 06.01.2020г.

10.00 часа

М.М.

М.Т.

П. Т.

Ц.Г.

Н.Н.

К. Т.

П.Ч.

В.Е.

П.П.

К.М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХX

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

3386/2019

 

 

 

 

 

06.01.2020г.

10:00 часа

 

 

 

 

И. Г.

Л. А.

С. В.

И. Е.

П. Б.

Е. Ц.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

XVI

 

НОХД

 

4483/2019

 

06.01.2020г.

10:00 часа

Д.В.

И. А.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4624/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.01.2020 г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З. К.

К. Т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХI

 

НЧД

 

1/2020

 

06.01.2020г.

10.30 часа

Т. С. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

XVI НОХД 4517/2019 06.01.2020г.

11:00 часа

С. Ж.

Д. Д.

Д. Д.

Х. Я.

Ж.И.

П. Г.

Р. Т.

Т. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

VIII НЧД 6/2020 06.01.2020г.

11:00 часа

К. Р.

К. Р.

Я. Р.

Я. Р.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

VIII НЧД 5/2020 06.01.2020г.

13:00 часа

Г. С. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

XVII НЧД 7/2020 06.01.2020г.

13.00 часа

Д. Д. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

XVII

 

 

НЧД

 

 

4/2020

 

 

06.01.2020г.

14.30 часа

 

С. М. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

VІІ НОХД 743/2019 07.01.2020г.

10:00 часа

Е. О.

А. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4424/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.01.2020г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Д.

А. А.

Н. Н.

Г. Д.

Д. Д.

Г. В.

В. П.

А.П.

В.Д.

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

 

НЧД

 

 

11/2020

 

 

07.01.2020г.

11:00 часа

 

Б. Ш.

Р.Р.

Д. К.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

Х НОХД 1065/2015 08.01.2020г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

Ц. М.

Б. Г.

Е. Н.

Ж.Н.

К. К.

Я. Я.

Я. Н.

Я. Х.

Л. Р.

КОНТРАБАНДА
ХХ НОХД 2597/2019 08.01.2020 г.

10.00 часа

Н. Б.

Е. Б.

М. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

 

НОХД

 

 

3502/2019

 

 

08.01.2020г.

10:00 часа

 

И. Т.

А. К.

П. М.

Д. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVI НОХД 3618/2019 08.01.2020 г.

10.00 часа

Т. Н.

Л. К.

Й. Ч.

В. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4703/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2020 г.

13.30 часа

И. М. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX НОХД 1221/2019 09.01.2020г.

10:00 часа

З. К.

В. М.

Н. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2284/2016

 

 

 

 

 

09.01.2020г.

11:00 часа

 

 

 

 

А. Д.

М. В.

С. А.

С. С.

Д. Д.

Д.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

ХI НЧД 4736/2019 09.01.2020г.

12.30 часа

И. Г.

И. Б.

Л. М.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

2612/2018

 

 

 

 

 

 

 

09.01.2020г.

13:00 часа

 

 

 

 

 

 

И. С.

А. В.

К. Д.

М. В.

Т. Т.

А. Ю.

Б. В.

М. Ю.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIX

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2890/2019

 

 

 

 

 

09.01.2020г.

13:30 часа

 

 

 

 

В. В.

В. Д.

Д. П.

Д. А.

Е. Д.

И. П.

И. И.

К. Б.

Л. Д.

Л. А.

Л. С.

М. Б.

С. П.

Х. А.

Н. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

IІІ

 

 

НОХД

 

 

1796/2018

 

 

10.01.2020г.

10:00 часа

 

Г. Г.

Ц. Ф.

Б. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VI НОХД 2151/2019 10.01.2020 г.

10.00 часа

С. Ч.

Д. Д.

П. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XII

 

 

НОХД

 

4265/2019

 

10.01.2020г.

10:00 часа

М. Н.

В. В.

М.А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

ХХ НЧД 4528/2018 10.01.2020г.

10.00 часа

М. Н. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
X

 

 

НОХД

 

2734/2019

 

10.01.2020г.

11:00 часа

В. К.

В. Н.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 3708/2019 10.01.2020г

11:00 часа

A. А.

С. С.

А. Х.

Р. П.

С. К.

П. В.

Г. Г.

Г. Г.

С. И.

В. К.

Г. В.

Д. М.

ИЗНУДВАНЕ

 

X НОХД 3066/2019 10.01.2020г.

14:00 часа

Н. С.

А. М.

М. Я.

Д. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА