За съдебните репортери – 05.03.2019 – 08.03.2019г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 05.03.2019 – 08.03.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
IV НОХД 3076/2018 05.03.2019г.

09:00 часа

С. Д.

И. П.

Р. Г.

Л. Е.

П. В.

Т. Т.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

 

III НОХД 1744/2015 05.03.2019г.

10:00 часа

Р.  Л.

Р. Ч.

П. К.

Д. П.

УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВО НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 3375/2016 05.03.2019 г.

10.00 часа

И. Д.

А. Б.

И. Ц.

И. Д.

М.П.

П. Ч.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

523/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2019 г.

10.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

К.  Б.

И.  Б.

Д.  З.

В.   Г.

И.  М.

И.  С.

М. М.

П.  Х.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIIІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

965/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2019г.

11:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. А.

Б. А.

В. Ф.

Ф. Ф.

Д. Т.

Е. А.

Г. Й.

Г. Г.

Д. М.

Н. К.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X

 

НОХД

 

13/2019 05.03.2019г.

11:30 часа

 

М. Г.

М. Д.

И. Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

554/2015

 

 

 

 

05.03.2019г.

13:00 часа

 

 

 

Р. Б.

Д. Б.

М.К.

П. В.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

VІІ НОХД 743/2019 05.03.2019г.

14:00 часа

Е. О.

А. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ

 

НЧД

 

757/2019 05.03.2019 г.

16.00 часа

М. Х.

П. Г.

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

IV НОХД 3076/2018 06.03.2019г.

09:00 часа

С. Д.

И. П.

Р. Г.

Л. Е.

П. В.

Т. Т.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. С.

Т. Д.

П. Г.

А. М.

В. Д.

Д. Д.

Г. К.

Д. П.

К. И.

М. М.

С. У.

В. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III НОХД 1744/2015 06.03.2019г.

10:00 часа

Р.  Л.

Р. Ч.

П. К.

Д. П.

УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВО НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 977/2017 06.03.2019 г.

10.30 часа

В. Н.

Т. Х.

С. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2846/2018

 

 

 

 

06.03.2019г.

13:00 часа

П. М. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2019 г.

13.30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Д.

Д. С.

Д. Д.

Г. А.

Н. В.

С. М.

Г. Г.

Л. М.

С. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІ НОХД 1748/2018 06.03.2019г.

13:30 часа

П. П. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА СЛУЖБА

 

XIII НОХД 2802/2018 06.03.2019г.

14:00 часа

Д. Н.

В. Г.

Г. И.

Г. П.

Д. И.

З. Н.

Й. Д.

К. В.

К. П.

М. Н.

Д. В.

Р. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

906/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.03.2019 г.

09.30 часа

 

 

 

 

 

 

 

В. В.

В. В.

И. А.

М. К.

П. П.
 

 

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
III

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1913/2016

 

 

 

 

07.03.2019г.

10:00 часа

 

 

 

Х. М.

П. Т.

В. Р.

С. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XV

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

3318/2017

 

 

 

 

 

 

07.03.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

Х. М.

Ф. Ч.

М. М.

В. Д.

Е. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

VІІ

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

2255/2018

 

 

 

 

 

 

07.03.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

Р. Ч. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

574/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

07.03.2019 г.

10.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

В. Р.

Г. Г.

Д. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 2519/2018 07.03.2019г.

11:00 часа

В. Х.

Н. И.

И. И.

К. Б.

Ю. К.

К. Л.

М.Т.

Д. Д.

Г. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X

 

НОХД

 

4171/2018 07.03.2019 г.

11.00 часа

Б.  М.

Г.  А.

Н. П.

К.  Г.

С.  Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

НОХД 442/2015 07.03.2019г.

13:00 часа

Г.Т.

И. П.

К. Г.

Е. К.

С. Е.

В. К.

А. Н.

В. Й.

М. В.

М. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 1124/2018 07.03.2019г.

14:00 часа

Я. Я.

П. Г.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
XIII

 

НОХД

 

1891/2018 07.03.2019г.

14:00 часа

 

Л. Я. КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
ІІІ НОХД 3320/2017 07.03.2019 г.

14.30 часа

И. К.

Д. Г.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
XVII НОХД 2867/2018 07.03.2019г.

15:00 часа

Б. М. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

IV

 

НОХД 3816/2018 08.03.2019 г.

09.30 часа

Ю. Т.

Х. С.

Н. М.

Г. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІІ НОХД 1933/2016 08.03.2019г.

10.00 часа

М. Ф.

Х. Х.

ТЕРОРИЗЪМ

 

 

 

ХVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

882/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.03.2019г.

11:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Б.

Х.А.

В.Г.

М.Д.

В.Д.

Д.А.

Г.Г.

Л.С.

Д.П.

Г.П.

С.К.

В.Х.

К.Е.

М.Р.

С.Д.

Ц.А.

Р.А.

К.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 2519/2018 08.03.2019 г.

11:00 часа

В. Х.

Н. И.

И. И.

К. Б.

Ю. К.

К. Л.

М. Т.

Д. Д.

Г. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА