За съдебните репортери – 04 – 08.12.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 04.12.2017 – 08.12.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
II НОХД 1398/2014 04.12.2017г.

09:30 часа

Т. Т.

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVI НОХД 316/2015 04.12.2017г.

10:00 часа

Н. Н.

Ю. Х.

А. Ч.

М. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХII

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

3461/2016

 

 

 

 

 

04.12.2017г.

10:00 часа

 

 

 

 

М. М.

М. Т.

П. Т.

Ц. Г.

Н. Н.

К. Ч.

П. Ч.

В. Е.

П. П.

К. М.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

1080/2017

 

 

 

 

 

 

04.12.2017г.

10:30 часа

 

 

 

 

 

Р. Ч.

П. ИВ.

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

IV НОХД 2377/2017 04.12.2017г.

13:00 часа

В. В.

В. В.

И. А.

М. К.

П. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

VI НОХД 2596/2017 04.12.2017г.

13:00 часа

П. Ч. НЕЗАКОННО ПРЕВЕЖДАНЕ ПРЕЗ ГРАНИЦА
VII НЧД 3518/2017 04.12.2017г.

14:30 часа

С. П. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
V

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

3457/2017

 

 

 

 

04.12.2017г.

15:00 часа

 

 

 

Т. Д.

К. Б.

Ц. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

НЧД 3521/2017 04.12.2017г.

15:00 часа

Т. А. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
ХVI НОХД 2496/2017 05.12.2017г.

09:30 часа

И. И.

В. Х.

Я. Ж.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 1090/2014 05.12.2017г.

 

10:00 часа

И.  Р.

Д.  К.

Г.  Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 2925/2017 05.12.2017г.

10:00 часа

Ц. П. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII

 

 

НОХД

 

 

1362/2013

 

 

05.12.2017г.

10:30 часа

 

М. Б.

Б.  З.

ХР.Ч.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
IX

 

 

НОХД

 

 

3457/2016

 

 

05.12.2017г.

11:00 часа

 

А.П.

В. М.

Н. Н.

Ч. Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 2575/2017 05.12.2017г.

13:00 часа

Б. А.

Е. Б.

С. З.

В. М.

Г. К.

Е. О.

В. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 710/2014 05.12.2017г.

14:00 часа

П.  С.

Б.  Т.

Б.  И.

Б.  С.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ. 321А НК
VII НЧД 2125/2017 05.12.2017г.

14:00 часа

И. И. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
ХII НЧД 3437/2017 05.12.2017г.

14:00 часа

А. М. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
XVI НОХД 1268/2017 05.12.2017г.

15:30 часа

И. И.

Д. И.

М. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIV НОХД 1777/2014 06.12.2017г.

09:30 часа

В. С.

С. П.

М. П.

А. Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX НОХД 1251/2015 06.12.2017г.

10:00 часа

О.А.

Я.Я.

И.С.

П.М.

А.Й.

М.Я.

А.Х.

В.П.

В.К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 2158/2017 06.12.2017г.

10:00 часа

ИВ. Г.

Ч.  Г.

П.  Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

НОХД

 

 

 

802/2017

 

 

 

06.12.2017г.

11:00 часа

 

 

К. К.

М. В.

Г. В.

М. К.

К. К.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХI НЧД 3437/2017 06.12.2017г.

15:00 часа

Г. М. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
IV НОХД 2377/2017 07.12.2017г.

09:00 часа

В. В.

В. В.

И. А.

М. К.

П. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХVI НОХД 3383/2017 07.12.2017г.

09:30 часа

Д. М.

Г. А.

П. Я.

В. В.

Г. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V

 

 

 

НОХД

 

 

 

503/2015

 

 

 

07.12.2017г.

10:00 часа

 

 

И. И.

С. Ж.

Е. И.

С. И.

Б. Т.

И. П.

Т. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

554/2015

 

 

 

 

07.12.2017г.

10:00 часа

 

 

 

Р. Б.

Д. Б.

М. К.

П. В.

ИВ. ИВ.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

III НОХД 3637/2016 07.12.2017г.

10:00 часа

Д. М.

И. М.

А. Д.

Ц. Р.

Р. Р.

С. Д.

С. В.

Ю. Н.

Н. Г.

И. В.

П. Т.

И. А.

М. Й.

В. Ш.

М. С.

М. М.

Б. А.

Т. Я.

Т. П.

Б. П.

В. Г.

Д. Н.

Б. Л.

П. Ч.

И. Т.

Г. К.

М. С.

Б. З.

Б. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 3152/2017 07.12.2017г.

10:00 часа

П. П. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХI НОХД 1277/2015 07.12.2017г.

13:30 часа

С.Т.

Д.Д.

В.Р.

К.Н.

Г.Г.

К.Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII

 

НОХД

 

3549/2016

 

07.12.2017г.

14:00 часа

Д. И.

И. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX НОХД 2239/2017 08.12.2017г.

09:00 часа

И. О.

Е. М.

Д. Г.

К. Ц.

П. Д.

Д. Х.

А. Д.

Л. Н.

Д. Я.

Г. Б.

А. Б.

А. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2316/2017

 

 

 

 

 

08.12.2017г.

09:30 часа

 

 

 

 

Т. С.

В. Р.

И. Е.

А. А.

В. Х.

А. Е.

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

 

НОХД

 

 

2519/2017

 

 

08.12.2017г.

09:30 часа

 

М. С.

Д. А.

Г. К.

 

ИЗНУДВАНЕ

 

 

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3548/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.2017г.

13:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. С.

В. Д.

П. С.

Т. Г.

М. Т.

П. М.

Г. Р.

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х НЧД 3080/2017 01.12.2017г

10:00 часа

М.П. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
III НОХД 292/2015 01.12.2017г.

10:30 часа

Р. С.

М. П.

Д.Г.

П. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА