За съдебните репортери – 04-08.06.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 04.06.2018 – 08.06.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
VI НОХД 3766/2017 04.06.2018г.

09:30 часа

Д. М.

Х.  А.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
XVI

 

 

НОХД

 

 

1458/2015

 

 

04.06.2018г.

10:00 часа

 

М. М.

Р. Д.

З. И.

К. И.

И. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3349/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.06.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Д.

К. Д.

А. В.

АТ.Д.

В.ХР.

В.СТ.

КР.К.

М.ХР.

Н. Х.

З. ЦВ.

М. П.

М. М.

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

НОХД

 

977/2017

 

04.06.2018г.

10:00 часа

В. Н.

Т. Х.

С. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV

 

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

 

1447/2018

 

 

 

 

 

04.06.2018г.

13:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

С. В.

 

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

II НОХД 3740/2017 04.06.2018г.

14:00 часа

Н. Д.

А. Д.

В. А.

И. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НЧД 1363/2018 04.06.2018г.

15:00 часа

П. Д. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

XIX НЧД 1446/2018 04.06.2018г.

15:00 часа

А. Ш. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
VІІ НОХД 432/2015 04.06.2018г.

16:00 часа

Б. Б.

Е. Б.

Е. Д.

Й. В.

Я. К.

Д.Н.

ПРОИЗНАСЯНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛЕСТВА
IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2018г.

09:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Й. Й.

И. С.

В. С.

П. С.

И. Й.

Й. Й.

Г. Г.

К. Т.

Н. Р.

А.  Й.

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2209/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2018г.

09:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

523/2018

 

 

 

 

 

 

 

05.06.2018г.

09:00 часа

 

 

 

 

 

 

К. Б.

И. Б.

Д. З.

В. Г.

И.M.

И. С.

М. М.

П. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 214/2013 05.06.2018г.

10:00 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А.  С.

Д.  К.

М.  В.

О.  К.

Л.  Р.

С.  Г.

П.  Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
ХV НОХД 593/2018 05.06.2018г.

11:00 часа

А. А.

С. А.

М. А.

И. Х.

Ф. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 3548/2016 05.06.2018г.

13:30 часа

И. С.

В. Д.

П. С.

Т. Г.

М. Т.

П. М.

Г. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

I

 

 

 

 

НOХД

 

 

 

 

56/2017

 

 

 

 

05.06.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

И. С.

Я. К.

Н. Х.

П. П.

С. Н.

 

 

 

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

 

 

Х НОХД 3381/2017 05.06.2018г.

13:30 часа

А. А.

П.  А.

ИЗНУДВАНЕ
III

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

1252/2018

 

 

 

 

 

 

05.06.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

Г. Б.

Г. М.

М. В.

А. О.

Р. Н.

И. Й.

Т. Д.

С. В.

П. П.

С. Г.

М. И.

А. М.

Н. Т.

М. П.

Д. С.

М. Р.

М. Б.

В. Б.

Р. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIII НОХД 2880/2017 05.06.2018г.

14:00 часа

П. И.

Я. А.

Д. И.

Н. Ш.

Е. П.

Е. П.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 1006/2016 06.06.2018

10:00 часа

М.А.

В. Я.

В.  А.

И.  И.

Х.  Х.

Н.  С.

Д.  Г.

Ж. Б.

А. М.

Н. Р.

Д. П.

Е. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2209/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.06.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII НОХД 1351/2018 06.06.2018г.

11:00 часа

А. С.

Е. О.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 1423/2015 06.06.2018г.

13:00 часа

Д. Д.

М. Б.

П. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI

 

 

НOXД

 

 

1894/2017

 

 

06.06.2018г.

 

13:30 часа

Г. С.

Г. С.

Г. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 1240/2018 06.06.2018г.

13:30 часа

Р. В. БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
IX НОХД 554/2015 07.06.2018г.

09:30 часа

Р. Б.

Д. Б.

М. К.

П. В.

И. И.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IІІ НОХД 1744/2015 07.06.2018г.

09:30 часа

Р. Л.

Р. Ч.

П. К.

Д. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2575/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2018г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. А.

Е. Б.

С. З.

В. М.

Г. К.

Е. О.

В. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

3318/2017

 

 

 

 

07.06.2018г.

09:30 часа

 

 

 

Х. М.

Ф. Ч.

М. М.

В. Д.

Е. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2209/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

3298/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

Б.К.

И. Т.

Г.И.

Т.С.

Р. Д.

Д. Н.

Д. П.

Н. ИВ.

С. Н.

М. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

ХVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2018г.

13:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. К.

М. Е.

С. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI НЧД 1219/2018 07.06.2018г.

13:00 часа

П. Н. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
ХVII НОХД 880/2015 07.06.2018г.

13:30 часа

А. П.

А. А.

Ц. Ц.

Н. М.

Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI НОХД 2550/2017 07.06.2018г.

13:30 часа

Д. В.

А. М.

С. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 739/2014 07.06.2018г.

14:00 часа

К. Т.

М. В.

В. Б.

Г. Б.

И. А.

Г.К.

Н.С.

К.К.

Д.П.

И. К.

Е. И.

Г. З.

А. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I НОХД 1371/2016 07.06.2018г.

15:00 часа

М.  Й.

Г. Р.

А.  К.

К.  Ч.

А.  Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 1215/2018 08.06.2018г.

09:00 часа

Е.  К. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

1143/2018

 

 

 

 

 

 

08.06.2018г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

Л. Л. БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ

 

 

 

 

 

II НОХД 1398/2014 08.06.2018г.

09:45 часа

Т. Т

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 537/2017 08.06.2018г.

10:00 часа

Ц. Ц.

Т. В.

П.  А.

Е. И.

В. Г.

С. Х.

Ц. Д.

Ц. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

918/2017

 

 

 

 

08.06.2018г.

11:00 часа

 

 

 

В. В.

И. В.

П. А.

М. В.

П. В.

Д. К.

А. Н.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА