За съдебните репортери – 04.02.2019 – 08.02.2019г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 04.02.2019 – 08.02.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XIII НОХД 1418/2018 04.02.2019г.

10:00 часа

Й. Ш. БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ
VI НОХД 195/2019 04.02.2019г.

10:00 часа

П. С.

И. Й.

К. Д.

Г. Б.

Б. Й.

Д. Б.

В. С.

А. А.

К. С.

Б. А.

В. В.

В. И.

В. С.

И. У.

К. П.

П. С.

С. П.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

НОХД

 

 

 

2284/2016

 

 

 

04.02.2019г.

13:30 часа

А. Д.

М. В.

С. А.

С. С.

Д. Д.

Д.  Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

IX НОХД 3457/2016 04.02.2019г.

14:00 часа

А. П.

В. М.

Н.Н.

Ч. Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

V НОХД 436/2019 04.02.2019г.

14:00 часа

Г. К. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

IV

 

НОХД

 

471/2015 05.02.2019г.

09:30 часа

 

Л. М.

В. А.

Н. Х.

К. Х.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX

 

 

 

НОХД

 

 

 

1809/2018

 

 

 

05.02.2019г.

09:30 часа

Д. Д.

Р. Д.

Н. Д.

Ц. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

V НОХД 1655/2017 05.02.2019г.

10:00 часа

Х. Г. ИЗНУДВАНЕ
VІІІ НОХД 2209/2017 05.02.2019 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II

 

НОХД

 

3298/2017

 

05.02.2019 г.

10.00 часа

Б.К.

И. Т.

Г.И.

Т.С.

Р. Д.

Д. Н.

Д. П.

Н. И.

С. Н.

М. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

НОХД

 

 

 

3381/2017

 

 

 

05.02.2019 г.

11.00 часа

 

 

А. А.

П. А.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
ХV

 

 

 

НОХД

 

 

 

1090/2014

 

 

 

05.02.2019 г.

13.30 часа

 

 

И. Р.

Д.К.

Г.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

VI

 

 

 

НОХД

 

 

 

3555/2018

 

 

 

06.02.2019г.

09:00 часа

 

 

Е. М.

М.Д.

К. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

VІІІ НОХД 2209/2017 06.02.2019 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II

 

НОХД

 

3298/2017

 

06.02.2019 г.

10.00 часа

Б. К.

И. Т.

Г. И.

Т. С.

Р. Д.

Д. Н.

Д. П.

Н. И.

С. Н.

М. М.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 977/2017 06.02.2019 г.

11.00 часа

В. Н.

Т.Х.

С.С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIІ НОХД 507/2015 06.02.2019 г.

13.00 часа

Г. Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К. М.

М.Д.

М. Т.

Т. С.

И. Л.

К.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 1313/2018 06.02.2019 г.

13.30 часа

А. А.

К. Я.

Н. Р.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 456/2019 06.02.2019 г.

14.00 часа

Г. З. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 4052/2018 06.02.2019 г.

14.30 часа

В. П.

Ю. Д.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ
ХХ НОХД 4264/2018 07.02.2019 г.

09.00 часа

Н.Г.

М. К.

А. К.

П. С.

Д. И.

Г. З.

Н. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

ІІІ НОХД 114/2017 07.02.2019 г.

10.00 часа

Б.К.

А.Щ.

Ц.В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 07.02.2019 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

523/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2019 г.

10.00 часа

К.Б.

И.Б.

Д.З.

В.Г.

И.М.

И. С.

М.М.

П. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV

 

НОХД

 

2617/2018 07.02.2019 г.

10.00 часа

Д.И.

Б. П.

П. Д.

ПОДКУП

 

XV НОХД 2675/2018 07.02.2019 г.

10.00 часа

С. Г. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ІХ НОХД 3739/2017 07.02.2019 г.

13.00 часа

Д. М.

М.М.

Н. Ц.

П.Б.

Х. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

3461/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02.2019 г.

10.00 часа

 

 

 

 

 

М.М.

М.Т.

П. Т.

Ц.Г.

Н.Н.

К. Т.

П.Ч.

В.Е.

П.П.

К.М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

ХVІІІ НОХД 2497/2017 08.02.2019 г.

11.00 часа

Р. Д.

С. Д.

К. Н.

Д.Д.

С. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2281/2018

 

 

 

 

08.02.2019 г.

11.00 часа

К. К.

М. Е.

С. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

ІІІ НОХД 3320/2017 08.02.2019 г.

12.30 часа

И. К.

Д.Г.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
VI НОХД 2844/2018 08.02.2019 г.

13.00 часа

М. И. ИЗНУДВАНЕ