За съдебните репортери – 02.07 – 06.07.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 02.07.2018 – 06.07.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
ІV НОХД 361/2018 02.07.2018г.

09:30 часа

Х. А. БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ОСОБЕНО ТЕЖЪК СЛУЧАЙ
VIІІ НОХД 3375/2016 02.07.2018 г.

10:00 часа

И. Д.

А. Б.

И. Ц.

И. Д.

М. П.

П. Ч.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 1423/2017 02.07.2018г.

10:00 часа

Е. С.

Г. Д.

Б. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 739/2014 02.07.2018г.

 

15:00 часа

К. Т.

М. В.

В. Б.

Г. Б.

И. А.

Г.К.

Н.С.

К.К.

Д.П.

И. К.

Е. И.

Г. З.

А. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1749/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2018г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Д.

М. К.

Т. С.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ОСОБЕНО ТЕЖЪК СЛУЧАЙ
V НОХД 214/2013 03.07.2018г

10:00 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А.  С.

Д.  К.

М.  В.

О.  К.

Л.  Р.

С.  Г.

П.  Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 1669/2015 03.07.2018 г.

10.00 часа

П. В. РЕКЕТ
ІІІ НОХД 1933/2016 03.07.2018г.

10.00 часа

М. Ф.

Х. Х.

ТЕРОРИЗЪМ

 

 

ХVІІІ НОХД 3885/2017 03.07.2018г.

10:30 часа

Л. С.

В. К.

М. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I

 

 

НОХД

 

 

56/2017

 

 

03.07.2018г.

13:30 часа

 

И. С.

Я. К.

Н. Х.

П. П.

С. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХІ НОХД 1748/2018 03.07.2018г.

14:00 часа

П.П. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
ХVІІ НОХД 1497/2015 04.07.2018г.

10.00 часа

П. П.

С. М.

В. Х.

Л. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

Х

 

 

НОХД

 

 

1080/2017

 

 

04.07.2018г.

10:30 часа

 

Р. Ч.

П. И.

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

V НОХД 223/2018 04.07.2018г.

13:30 часа

М. В.

Ж. И.

Ю. Д.

Е. Б.

Е. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 1894/2017 04.07.2018г.

13:30 часа

Г. С.

Г. С.

Г. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІІ НОХД 1144/2018 04.07.2018г.

14:30 часа

В. П.

И. П.

Ю. С.

А. А.

А. С.

М. М.

П. А.

Е. И.

В. Ч.

Н. Б.

П. К.

В. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V

 

 

 

ЧНД

 

 

 

1810/2018

 

 

 

04.07.2018г.

15:00 часа

 

 

В. Б. КУМУЛАЦИЯ

 

 

 

V

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

617/2014

 

 

 

 

 

05.07.2018г.

09:00 часа

 

 

 

 

 

К.  П.

Л.  С.

М.  Д.

П.  М.

Д.  Д.

В.  Е.

П.  Е.

Г.  Л.

И.  Б.

А.  П.

К.  М.

А.  К.

В.  Х.

Р.  Б.

В.  И.

Б.  Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

НОХД 2316/2017 05.07.2018г.

09:30 часа

Т. С.

В. Р.

И. Е.

А. А.

В. Х.

А. Е.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 599/2016 05.07.2018г.

10:00 часа

А.Д.

Д.С.

Д.Д.

Г.А.

Н.В.

С.М.

Г.Г.

Л.М.

С.С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІХ

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

157/2018

 

 

 

 

 

 

 

05.07.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

С. Р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЕН СЪСТАВ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
VІІ НОХД 985/2018 05.07.2018г.

10:00 часа

Г. Г.

Н. К.

И. И.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
Х

 

НОХД

 

3381/2017

 

05.07.2018г.

11:00 часа

А. А.

П. А.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
ХІ НOXД 925/2018 05.07.2018г.

13.30 часа

А. З.

К. Г.

Н. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 1311/2018 05.07.2018

14.00 часа

Г. И. КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
ЧНД 1888/2018 05.07.2018

14.30 часа

Й. С. КУМУЛАЦИЯ
ЧНД 1889/2018 05.07.2018

14.30 часа

Б. Г. КУМУЛАЦИЯ
ЧНД 1890/2018 05.07.2018

14.45 часа

А. С. КУМУЛАЦИЯ
VІІ НОХД 1905/2018 05.07.2018

15.30 часа

В. А. УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕСТЪПНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ГРУПА
ХVІІ НОХД 880/2015 06.07.2018

10.30 часа

А. П.

А. А.

Ц. Ц.

Н. М.

Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 1853/2016 06.07.2018

11.00 часа

П. П.

С. Г.

Л. Д.

А. С.

Р. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІІ НОХД 1251/2015 06.07.2018

14.00 часа

О.  А.

Я. Я.

И. С.

П. М.

А. Т.

М. Я.

А. Х.

В.  П.

В. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА