За съдебните репортери – 01.10-05.10.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 01.10.2018 – 05.10.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
IX

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

2612/2018

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2018г.

09:00 часа

 

 

 

 

 

 

И. С.

А. В.

К. Д.

М. В.

Т.  Т.

А. Ю.

Б. В.

М. Ю.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 988/2015 01.10.2018г.

10:00 часа

Н. М.

Н. Д.

А. Я.

Г. Т.

И. П.

С. К.

С. Д.

Н. М.

А. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 1006/2016 01.10.2018

10:00 часа

М. А.

В. Я.

В.  А.

И.  И.

Х.  Х.

Н.  С.

Д.  Г.

Ж. Б.

А. М.

Н. Р.

Д. П.

Е. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
III

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1913/2016

 

 

 

 

01.10.2018г.

10:00 часа

 

 

Х. М.

П. Т.

В.  Р.

С. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XIII НОХД 1418/2018 01.10.2018г.

10:00 часа

Й. Ш. БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ
XVIII НОХД 1312/2018 01.10.2018

10:30 часа

Б. С.

К. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

НОХД

 

 

 

2284/2016

 

 

 

01.10.2018г.

11:00 часа

 

 

А. Д.

М. В.

С. А.

С. С.

Д. Д.

Д. Г.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

ХI НОХД 1277/2015 01.10.2018г.

13:30 часа

С. Т.

Д. Д.

В. Р.

К. Н.

Г. Г.

К.  Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII НОХД 2282/2018 01.10.2018г.

14:00 часа

Б. Б.

С. Ч.

Н. Ч.

М. Г.

Х. И.

С. М.

С. Ф.

М. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

1861/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2018г.

16:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

Х. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗНУДВАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

IV НОХД 906/2018 02.10.2018г.

09:00 часа

В.В.

В. В.

И.  А.

М. К.

П. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1542/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Б.

Х. П.

Ц. К.

П. А.

К. Д.

Б. Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ НОХД 114/2017 02.10.2018

10.00 часа

Б. К.

А. Щ.

Ц. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 02.10.2018 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 728/2018 02.10.2018

11.00 часа

А. З.

И. Н.

С. С.

С. А.

М.Г.

В. Н.

И.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 1655/2017 02.10.2018г.

13:30 часа

Х. Г. ИЗНУДВАНЕ
ХI

 

 

НОХД

 

 

2211/2017

 

 

02.10.2018г.

13:30 часа

 

З. Е.

Р. Е.

Р. И.

К.Д.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

V НОХД 223/2018 03.10.2018г.

09:30 часа

М. В.

Ж. И.

Ю.Д.

Е. Б.

Е. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

3461/2016

 

 

 

 

 

 

 

03.10.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

М.М.

М.Т.

П. Т.

Ц.Г.

Н. Н.

К. Т.

П. Ч.

В. Е.

П. П.

К. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

ІІІ НОХД 114/2017 03.10.2018

10.00 часа

Б.К.

А.Щ.

Ц.В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 03.10.2018 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIII НОХД 2880/2017 03.10.2018г.

10:00 часа

П. И.

Я. А.

Д. И.

Н. Ш.

Е. П.

Е. П.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 1392/2018 03.10.2018г.

10:00 часа

М.М.

С.С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІІ НОХД 1251/2015 03.10.2018

10.30 часа

О.  А.

Я. Я.

И. С.

П. М.

А. Т.

М. Я.

А. Х.

В.  П.

В. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII НЧД 2883/2018 03.10.2018г.

11:00 часа

Д. Т. МОЛБА ЗА РЕАБИЛИТАЦИЯ
ХVІІІ НОХД 1821/2016 03.10.2018

11.00 часа

Н.П.

В.И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 1313/2018 03.10.2018г.

13:30 часа

А.А.

К.Я.

Н. Р.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 2137/2018 03.10.2018 г.

13:30 часа

М.С.

В.Р.

Д. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I

 

 

 

НОХД

 

 

 

56/2017

 

 

 

03.10.2018г.

14:00 часа

 

 

И. С.

Я. К.

Н.Х.

П. П.

С.Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XVII НОХД 2802/2018 03.10.2018г.

15:00 часа

Д. Н.

В. Г.

Г. И.

Г. П.

Д. И.

З. Н.

Й.Д.

К. В.

К.П.

М.Н.

Д. В.

Р. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VI НОХД 3766/2017 04.10.2018г.

09:30 часа

Д. М.

Х. А.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.10.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. И.

Г. Н.

Г. А.

А. Е.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

Х НОХД 1065/2015 04.10.2018г.

10:00 часа

Ц. М.

Б. П.

Б. Г.

Е. Н.

Ж. Н.

К. К.

Я. Я.

Я. Н.

Я. Х.

Л. Р.

КОНТРАБАНДА
VІІІ НОХД 2209/2017 04.10.2018 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 664/2018 04.10.2018г.

10:00 часа

П. М.

А. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю.Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
НОХД 2316/2017 04.10.2018г.

13:00 часа

Т. С.

В. Р.

И. Е.

А. А.

В. Х.

А. Е.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 2679/2016 04.10.2018г.

13:30 часа

С. С.

К. С.

С. Т.

Й. М.

С. С.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 2316/2017 05.10.2018г.

13:00 часа

Т. С.

В. Р.

И. Е.

А. А.

В. Х.

А. Е.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІV НОХД 361/2018 05.10.2018г.

09:30 часа

Х.А. БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ОСОБЕНО ТЕЖЪК СЛУЧАЙ
IІІ НОХД 1744/2015 05.10.2018г.

10:00 часа

Р.Л.

Р. Ч.

П. К.

Д. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2239/2017

 

 

 

 

05.10.2018г.

10:00 часа

 

 

 

И.О.

Е.М.

Д.Г.

К.Ц.

П.Д.

Д. Х.

А.Д.

Л. Н.

Д. Я.

Г. Б.

А.Б.

А. А.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

3318/2017

 

 

 

 

05.10.2018г.

10:00 часа

 

 

 

Х. М.

Ф. Ч.

М. М.

В. Д.

Е. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

Х НЧД 2918/2018 05.10.2018г.

10:00 часа

 

 

 

М.Г. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
XVIII НОХД 2588/2017 05.10.2018г.

10:30 часа

К. К.

С. А.

Г.А.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

617/2014

 

 

 

 

 

 

05.10.2018г.

13:00 часа

 

 

 

 

 

 

К.  П.

Л.  С.

М.  Д.

П.  М.

Д.  Д.

В.  Е.

П.  Е.

Г.  Л.

И.  Б.

К. Б.

А.  П.

К.  М.

А.  К.

В.  Х.

Р.  Б.

В.  И.

Б.  Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

Х НОХД 2280/2018 05.10.2018г.

13:30 часа

С. Г.

Н. П.

Г. А.

К. Г.

Б. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА