За съдебните репортери – 01.07.2019 – 05.07.2019г.

ГРАФИК НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 01.07.2019 – 05.07.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XXII НОХД 2215/2018 01.07.2019Г. К. Н. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
1 НОХД 1126/2014 01.07.2019Г П. Г.
Е.Х.
К.К.
Образуване и ръководене на организирана престъпна група
20 НОХД 1779/2019Г 01.07.2019Г И.Г.
Л.А.
С.В.
И.Е.
П.Б.
Е.Ц.
Участие в ръководството на престъпна организация или група
10 НОХД 728/2018Г 01.07.2019Г А.З.
И.Н.
С.А.
М.Г.
В. Н.
И.Г.
Участие в ръководството на престъпна организация или група
XVIII НОХД 2588/2017Г 01.07.2019Г К.К.
С.А.
Г.А.
Участие в ръководството на престъпна организация или група
XXI НЧД 2239/2019Г 02.07.2019Г09:00Ч З.Б. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
VІІІ НОХД 2209/2017 02.07.2019 г.10:00 часа Ц. В.А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
Х НОХД 977/2017 02.07.2019 г.10.30 часа В. Н..
Т. Х.
С. С.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XXI ЧНД 2230/19 02.07.2019Г10:30Ч В.К.
И.М.
Г.К.
Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
17 НОХД 418/2018 02.07.201913:30 Р.И. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 2078/2019 02.07.2019Г14:00 В.К. Участие в ръководството на престъпна организация или група
XI НОХД 2283/2018 02,07,201914:30 Н.Ц. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
12 НОХД 2001/2019 03.7.201908:30 М.Т.
Т.Г.
П.С.
В.Д.
И.С.
Състави на придобиване и държане на наркотични вещества
VІІІ НОХД 2209/2017 03.07.2019 г.10:00 часа Ц. В.А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
15 НОХД 3318/2017 03.7.201910:00 Х.М.
Ф.Ч.
М.М.
В.Д.
Е. Б.
Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI  НОХД 3555/2018 03.07.2019г.10.00 часа Е. М.
М. Д.
К. Б.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
10 НОХД 13/2019 03.07.201910:00 М.Г.
М.Д.
И.Л.
Участие в ръководството на престъпна организация или група
XXIII НОХД 1921/2019 03.07.2019Г10:00Ч В.М.
М.М.
Р.Т.
Участие в ръководството на престъпна организация или група
XIX НОХД 1980/2019 03.07.2019Г10:00 П.С. Квалифицирани състави на изнудване
VII НОХД 2237/2019 03.07.2019Г10:00 Е.Т. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
ХVІІ НОХД 2519/2018 03.07.2019г.11:00 часа В. Х.
Н. И.
И. И.
К.. Б.
Ю. К.
К. Л.
М. Т.
Д. Д.
Г. Д.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 2679/2016 03.07.2019г.13:30 часа СТ.. С.
СТ. Т.
К. С.
Й. М.
С. С.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
10 НОХД 1222/2019 03.07.201913:30 Н.Б.
Б.К.
Л.И.
Участие в ръководството на престъпна организация или група
XVII НОХД 1751/2019 03.07.201913:30 М.Б.
Х.Т.
Квалифицирани състави на изнудване
VІІ НОХД 1797/2018 03.07.2019 г.14.00 часа ЛА.Х.
И.Д.
А.Х.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII НОХД 2867/2018 03.07.2019г.15:00 часа Б. М. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
XI НОХД 2236/2019 03.07.2019Г.15:30 Б.Х.
А.Д.
Участие в ръководството на престъпна организация или група
XII 

 

НОХД  1064/2019  04.07.2019г.09:00 часа Д. Ж.
К. О.
Ю. М.
Й. В.
И. Н.
И. П.
К. К.
Р. Н.
В. Х.
А. А.
П. Я.
П. П.
С. Ж.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

V НОХД 4163/2018 04.07.2019г.09.30 часа С. Г.
Г. Г.
Х. А.
И. Й.
З. Н.
ГЕ. Г.
Г. Х.
И.
В. М.
Б. К.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

880/2015 

 

 

 

 

04.07.2018г.10:00 часа

 

А.П.
А.А.
Ц.Ц.
Н.М.
Б.К.
И.Н.
Д.Д.
В.Д.
Ц.Д.
М.И.
М.М.
М.Х.
Ц.С.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
IV  НОХД 3816/2018 04.07.2019 г.10.00 часа Ю. Т.Х. С.

Н. М.

Г. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 1853/2016 04.03.2019 г.11.00 часа П.П.
С.Г.
Л.Д.
А.С.
Р.М.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
ХVІІ НОХД 2519/2018 04.07.2019г.11:00 часа В. Х.
Н. И.
И. И.
К. Б.
Ю. К.
К. Л.
М. Т.
Д. Д.
Г. Д.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII  НОХД  1125/2018  04.07.2019г.13:30 часа Б. Б.
И. Д.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI НОХД 378/2019 04.07.2019г.13:30 часа А. С. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
XV НОХД 1747/2019 04.07.2019Г13:30Ч А. Ш.И.Г.

К.Ш.

М.Х.

М.А.

Н.Р.

Участие в ръководството на престъпна организация или група
17 НОХД 1478/2019 04.7.201915:00 Д.Б.
С.С.
К.М.
А.М.
Ш.М.
Д.Й.
И.Л.
К.В.
Г.М.
Участие в ръководството на престъпна организация или група
XVІІ 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

896/2018 

 

 

 

 

 

 

 

04.07.2019г.15:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

А. З. ПОДКУП 

 

 

 

 

 

 

 

XVII ЧНД 2162/2019 04.07.201916:00 Б.Я.
С.П.
Н.К.
Г.Д.
Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
V НОХД 4163/2018
  1. 07.2019г.

09.30 часа

С. Г.
Г. Г.
Х. А.
И. Й.
З. Н.
Г. Г.
Г. Х.
.
В. М.
Б. К.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
21 НОХД 1829/2019 05.07.201909:30 К.П.
В.С.
В.А.
М.П.
С.Н.
В.. Т.
Образуване и ръководене на организирана престъпна група
III НОХД 1744/2015 05.07.2019г.10:00 часа Р. Л.
Р. Ч.
П. К.
Д. П.
УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВО НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 2619/2018 05.07.2019г.10:00 часа Д.А. УЧАСТИЕ В   ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 743/2019 05.07.2019г.10:00 часа Е. О.А. С.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 1073/2019 05.07.2019г.10:30 часа Р. Р.
П. Ц.
Х. Й.
УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
XX НОХД 1965/2019 05.07.2019Г10:30Ч Л.Б. Образуване и ръководене на организирана престъпна група