За съдебните репортери – 01.04.2019 – 05.04.2019г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 01.04.2019 – 05.04.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
ІV НОХД 2575/2017 01.04.2019г.

09:30 часа

Б. А.
Е. Б.
С. В.
В. М.
Г. К.
Е. О.
В. В.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV

 

 

НОХД

 

 

1090/2014

 

 

01.04.2019 г.

10.00 часа

 

И. Р.
Д. К.
Г. Г.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

III

 

НОХД

 

3679/2018

 

01.04.2019 г.

10.00 часа

 

Л. Я.
Г. П.
КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
VІІ НОХД 2925/2017 01.04.2019 г.

11.00 часа

Ц. П. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

IV

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

232/2019

 

 

 

 

 

02.04.2019 г.

09.30 часа

Я. Д.
Д. Д.
С. П.
Г. В.
Д. С.
В. Г.
Г. Г.
УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВО НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 977/2017 02.04.2019 г.

10.30 часа

В.Н.
Т. Х.
С. С.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХI

 

 

НОХД

 

 

2211/2017

 

 

02.04.2019г.

11:30 часа

 

З. Е.

Р. Е.

К. Д.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

III

 

НОХД

 

3679/2018

 

02.04.2019г.

13:00 часа

Л. Я.
Г. П.
КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
XІХ НЧД 1045/2019 02.04.2019г.

14:00 часа

Л. Д. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
III НЧД 867/2019 03.04.2019г.

09:30 часа

И. К. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
ІІІ НОХД 3320/2017 03.04.2019г.

10:00 часа

И. К.
Д. Г.
КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
НОХД 442/2015 03.04.2019г.

13:00 часа

Г. Т.

И. П.

К. Г.

Е. К.

С. Е.

В.К.

А. Н.

В. Й.

М. В.

М.А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI НОХД 2373/2018 03.04.2019 г.

13.30 часа

С. М.
К.Р.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

III НОХД 658/2017=9 04.04.2019 г.

09.30 часа

С. Е.

К. К.

ИЗНУДВАНЕ
Х НОХД 1065/2015 04.04.2019г.

10:00 часа

Ц. М.
Б. Г.
Е. Н.
Ж. Н.
К. К.
Я. Я.
Я. Н.
Я. Х.
Л. Р.
КОНТРАБАНДА
XV НОХД 3165/2017 04.04.2019 г.

13.30 часа

Д. С.
Г. П.
Н. К.
Н. П.
В. И.
Ц. А.
Ю. Ц.
Г. Г.
В. Г.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІV НОХД 2575/2017 05.04.2019г.

09:30 часа

Б. А.
Е. Б.
С. В.
В. М.
Г. К.
Е. О.
В. В.
Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 743/2019 05.04.2019г.

10:00 часа

Е. О.

А.СТ.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 996/2019 05.04.2019г.

10:00 часа

Р. В. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА