ЗАПОВЕД № АС-87 / 08.04.2020г.

Във връзка с Решениена на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното с Решениена на НС от 13.03.2020г. извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13.05.2020г. /обн. ДВ бр.33 от 07.04.2020г./, Решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол №9 от заседание, проведено на 15.03.2020г. и  Решение на Съдийска колегия на Висш съдебен съвет от 07.07.2020г.

Заповед №АС-87 от 08.04.2020г