ЗАПОВЕД № АС-72 / 16.03.2020г.

Във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение в страната, препоръките на Националния оперативен щаб и заповед на министъра на здравеопазването № РД 01-124/13.03.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020г. и на основание Решение на Съдийска колегия на Висш съдебен съвет по протокол № 9 от заседание, проведено на 15.03.2020г.

Заповед №АС-72 от 16.03.2020г