До българските граждани, в името на които правораздаваме:

Правосъдието е висша ценност, ако се стреми към най-висшата – справедливостта!

Правосъдието се постига от Вас и нас ЗАЕДНО!

Правосъдието не е пошло. Има хора, които го опошляват.

Правосъдието не се произвежда в телевизията. То се ражда САМО в съдебната зала!

И милион пъти да чувате една гледна точка, тя си остава една.

Съдът чува всички!

Не искайте от съда доброта. Искайте справедливост!

Справедливостта е нашият труден път, който мнозина не са готови да последват.

Не питайте: “Защо сега?”

Никога не е късно да израстнем!

Новина

Новоизбраният председател на Специализиран наказателен съд официално встъпи в длъжност днес. Тя подписа акта  пред административния ръководител на  Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев. Досегашният и.ф. председател Мариета Неделчева и колегите й й  пожелаха успех.

 

media-share-0-02-04-b140a14609ee356ec1886f1ab81cd4f2437ae59701c0a3a59491d4dba36bc44b-70e2c842-ee01-439f-a270-5b670220751a media-share-0-02-05-f7ec07f660858d99b90343af90be8affea39aa295957dadf4a739e44194d007c-a9dec848-247f-4072-91d7-9fadf9eaf239

Отговор от БТВ Медия Груп ЕАД

Във връзка с Отворено писмо от Софийски адвокатски съвет, Вх.№839/17.01.2019г., касаещо постановено определение по реда на чл.64 от НПК по НЧД №204/2019г. по описа на СНС и разпоредена проверка по повод на същото от И.Ф. Председателя на СНС, публикуваме отговор на наше запитване до Директор на Дирекция “Новини, актуални предавания и спорт” на “БТВ Медиа Груп” ЕАД г-н Венелин Петков.

отговора може да видите тук:

Прессъобщение

Днес, 23.10.2018 година, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Б. Сл. Пр. и Г. Н. К., на които са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл. 354а, чл. 213а и чл. 214 НК.

Делото ще се разгледа от 4 състав на Специализирания наказателен съд и е насрочено за 15.10 часа.

Обвиняемите не желаят да бъдат снимани.

Прессъобщение

Днес, 23.10.2018 година, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Ив. В. Т., П. Ив. М., Ал. В. Кр. и Д. Анг. Анг., на които са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл. 243, чл. 244 и чл. 354а НК.

Делото ще се разгледа от 19 състав на Специализирания наказателен съд и е насрочено за 14.30 часа.

Обвиняемите не желаят да бъдат снимани.

За съдебните репортери 02.04.2018г. – 05.04.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 02.04.2018 – 05.04.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
V НОХД 223/2018 02.04.2018г.

09:30 часа

М. БЛ. В.
Ж. З. ИВ.
ЮЛ. Ж. Д.
ЕМ. БЛ. Б.
ЕМ. М. Б.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 1065/2015 02.04.2018г.

10:00 часа

ЦВ. ЕМ. М.
Б. С. П.
Б. Л. Г.
ЕМ. СТ. Н.
Ж. ИЛ. Н.
К. Й. К.
Я. Г. Я.
Я. Н. Н.
Я. Г. ХР.
Л. Д. Р.
КОНТРАБАНДА
VІІІ НОХД 1747/2015 02.04.2018г.

10:00 часа

Д. М. К.
Г. В. Б.
Ч. Т. Д.
Ю. ЗЛ. К.
Д. ИВ. Ш.
ИЛ.ИВ. ИЛ.
Й. ЕР. К. Б.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 2980/2016 02.04.2018г.

13:30 часа

Н. Х. А.
АЛ. МЛ. Н.
Д. ЦВ. АЛ.
Г. В. Ф.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІІ НОХД 2497/2017 02.04.2018г.

13:30 часа

Р. Й. Д.
СТ. Р. Д.
КР. Н. Н.
Д. ИВ. Д.
СТ. ИВ. С.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІХ НОХД 848/2018 02.04.2018г.

14:45 часа

ЦВ. ХР. ЦВ.
ВЛ. Н. Н.
СВ. Н. С.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

/производство по чл. 68 НПК/

ХIХ ЧНД 893/2018 02.04.2018г.

15:00 часа

АБ. М. Ш. МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
ХІІ НОХД 865/2018 03.04.2018г.

09:00 часа

П. Д. Д. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІІІ НОХД 615/2018 03.04.2018 г.

09:30 часа

В. П. Д.
И. АНТ. М.
ИЗНУДВАНЕ
V НОХД 503/2015 03.04.2018г.

10:00 часа

ИЛ. Т. ИЛ.
СТ. Р. Ж.
ЕВГ. Т. ИЛ.
СТ. ИВ. ИЛ.
Б. Г. Т.
ИВ. СТ.П.
Т. Г. П.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IІІ НОХД 1744/2015 03.04.2018г.

10:00 часа

Р. Н. Л.
Р. МЛ. Ч.
ПЛ. ПЛ. К.
Д. М. П.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 1747/2015 03.04.2018г.

10:00 часа

Д. М. К.
Г. В. Б.
Ч. Т. Д.
ЮР. ЗЛ. К.
Д. ИВ. Ш.
ИЛ. ИВ. ИЛ.
Й. ЕР. К. Б.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
І НОХД 99/2017 03.04.2018г.

10:00 часа

СТ. ИВ. ИВ. ИЗНУДВАНЕ
VІІ НОХД 658/2018 03.04.2018г.

10:00 часа

П. АЛ. АЛ.
К. Р. К.
Т. ИВ. Р.
СТ. ЕВГ. Г.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 3884/2017 03.04.2018г.

13:30 часа

СТ. СТ. Б.
Р. СТ. К.
Н. Г. С.
М. АТ. П.
Р. АС. МЛ.
ОГ. ЦВ. Г.
Б. АНГ. С.
МЛ. Р. П.
МЛ. ТР. СК.
ДЛЪЖНОСТНО ПРИСВОЯВАНЕ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
ІІІ НОХД 594/2018 03.04.2018г.

13:30 часа

К. ИВ. Н.
М. Т. М.
Т. К. В.
ИЗНУДВАНЕ
VІІ НОХД 432/2015 03.04.2018г.

14:00 часа

Б. ИВ. Б.
ЕМ. Б. Б.
ЕМ. П. Д.
Й. ЕМ. В.
ЯВ. П. КР.
Д. ИВ. Н.
Произнасяне за връщане на веществени доказателества
НОХД 2316/2017 03.04.2018г.

14:00 часа

Т. М. С.
ВЛ. ЮР. Р.
ИЛ. Л. ЕЛ.
АНГ. В. АНГ.
В. Н. ХР.
АЛБ. П. ЕР.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 3165/2017 03.04.2018

14.00 часа

Д. СТ. С.
Г. МЛ. П.
Н. В. К.
Н. Д. П.
В. ИВ. ИВ.
ЦВ. П. АНГ.
ЮР. ИВ. Ц.
Г. Т. Г.
В. ВЛ. Г.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІІ НОХД 3491/2017 03.04.2018г.

15:00 часа

Г. СВ. Г.
Ц. В. Ф.
Б. СТ. Р.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІV НОХД 1335/2014 04.04.2018г.

10:00 часа

П. С. АНГ.
КР. УГР. В.
Б. АНГ. В.
Н.М. Д.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 537/2017 04.04.2018г.

10:00 часа

ЦВ. ХР. ЦВ.
Т. В. В.
ПЛ. Т. АНГ.
ЕМ. Д. ИВ.
В. КР. Г.
С. АНТ. ХР.
ЦВ. С. Д. Д.
Ц. Л. Д.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІІ НОХД 3817/2017 04.04.2018 г.

10.00 часа

ВЛ. АНГ. Т.
Т. С. СТ.
ПЛ. Й. Н.
В. М. М.
В. Н. Д.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 2143/2017 04.04.2018г.

14:00 часа

Ш. З. АЛ. АХ.
Т. П. Д.
КР. М. Б.
ЦВ. П. Д.
И. Н. Т.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 542/2018 04.04.2018г.

14:00 часа

ХР. ЦВ. ВР. ИЗНУДВАНЕ
VІІ НОХД 672/2018 04.04.2018г.

14:00 часа

АНЖ. Б. В.
В. СТ. Д.
Н. АН. Н.
Г. БР. БР.
ЕВГ. ТР. К.
Р. П. В.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 846/2018 04.04.2018г.

14:00 часа

П. П. Б.
Д. СТ. СТ.
Г. ИВ. Б.
Р. Г. ЯН.
СТ. Н. СТ.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 214/2013 05.04.2018г.

10:00 часа

Х. М. М.
ПЛ. П. Т.
М. В. М.
ПЛ. П. М.
Д. АТ. М.
АН. П. СП.
Д. АЛ. К.
М. ВЛ. ВЛ.
О. Л. К.
Л. Д. Р.
СТ. ЦВ. Г.
П. В. Г.
Д. Г. АР.
ИВ. Д. ИЛ.
Б. М. СТ.
Т. СТ. Т.
КР. ЦВ. П.
Й. АНГ. П.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIІ НОХД 507/2015 05.04.2018г.

10:00 часа

ГР. Д. Г.
Д. ГР. Г.
ЕМ. СЛ. СТ.
ИВ. СТ. Т.
К. Г. М.
М. К. Д.
М. ИВ. Т.
Т. Й. С.
ИЧ. Л. Л.
КР. Г. ГР.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 6/2016 05.04.2018г.

10.00 часа

ИВ. СТ. ИВ.
ХР. Г. Г.
А. ИВ. С.
С. В. ХР.
Й. ЕВГ. Й.
Б. Ф. Р.
Ф. ЦВ. АТ.
АМ. М. АЛ Х.
Г. П. АНД.
К. Д. К.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
І ЧНД 726/2018 05.04.2018г.

13.30 часа

Й. Л. Й. КУМУЛАЦИЯ

 

Прессъобщение

От 02.10 до 06.10.2017 г. председателят на СНС Съдия Георги  Ушев заедно със съдиите Елена Попова, Лилия Георгиева,  Мария Кавракова и  Пламен Евгениев ще посетят в правораздавателните институции в гр.Палермо, Република Италия. Посещението  се организира и финансира от Европейската мрежа за съдебно обучение.
По време на посещението съдиите ще се срещнат със председателя на Апелативния съд Г-н Матео Фраска  – гр.Палермо и – ръководител на Прокуратурата в гр.Палермо Г-н Франческо Ла Вой . Същите ще наблюдават съдебни заседания на съда „Антимафия“, с предмет трафик на хора. В рамките на посещението съдиите ще се запознаят с мерки, касаещи конфискацията на облагите от престъпления. Посещението ще завърши със среща с Г-жа Франческа Мазоко – заместник на ръководителя на Прокуратурата в гр.Палермо, която ще представи на съдиите от СНС законодателството и практиката на съдилищата в областта на организираната престъпност.
Целта на посещението е придобиване на знания по отношение на правната система на Република Италия, обмяна на опит и на добри практики между съдиите от СНС и съдии и прокурори от Република Италия специализирани в разглеждането на дела с предмет организирана престъпност.

За съдебните репортери –02.10.2017г.-06.10.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА                                                                                                        02.10.2017 – 06.10.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
2 НОХД 1398/2014 02.10.2017-09.30ч. О.К. М.Г. Т. И.Т. П. Р.Е. Й. С.З. П. Т.М. Г. Г.Н. П. П.Т. П. Т.Г. Е. Е.Е.Й. Г.Н.В. Д.В. И. С.Е. Д. С.У. З. Ш. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
8 НОХД 599/2016 02.10.2017-10.00ч. А. М. Д.Д. Д. С.Д. П. Д.Г. Н. А.Н. П. В.С. И. М.Г. М. Г.Л. Г. М.С. Т. С. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
14 НОХД 1390/2016 02.10.2017-10.00ч. В. Р. К.К. И. Й. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
4 НОХД 520/2017 02.10.2017-10.00ч. А. С. М.К. И. Д.С. А. М.Б. П. Б.И. Е.Н.Б. Б.К. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
10 НОХД 802/2017 02.10.2017-10.00ч. К. В.К.М.К.В.Г. К. В.М. С. К.К. В. К. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
5 ЧНД 2678/2017 02.10.2017-13.00 ч. В. Е.В. Мярка по чл. 65 НПК
15 ЧНД 2683/2017 02.10.2017-13.30 ч. Г. М.И. Мярка по чл. 65 НПК
5 НОХД 617/2014 03.10.2017-09.30 ч. К. И. П.Л. С. С.М. А. Д.П. Х. М.Д. Д. Д.В. В. Е.П. В. Е.Г. Р. Л.И. С. Б.К. К. Б.А. М. П.К. И. М.К. В. К.А. Г. К.В. В. Х.Р. П. Б.В. И. И.Б. Л. Б. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
4 НОХД 787/2015 03.10.2017-10.00 В. Е. Б.Е. В. И.И. С. П.А.С. П.Г. М М.Н. Г. П.М. Л. В. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
17 НОХД 1821/2016 03.10.2017-10.00 Н. С. П.В. В. И. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
3 НОХД 114/2017 03.10.2017-10.00 Б.З. К.А. Г. Щ.Ц. Е. В. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
4 НОХД 471/2015 03.10.2017-10.30 Л. В. М.В. Г. А.Н. Х. Х.К. И. Х. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
10 НОХД 2213/2017 03.10.2017-10.30 А. К. П.К. Н. Н.Л. К. К. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
17 НОХД 1451/2015 04.10.2017-10.00 И. М. В.Г. С. Б.Й. С. Д.Ф. Г. М.В. Г. Н.С. М. М.Л. К. Л. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
8 НОХД 721/2017 04.10.2017-10.00 Л. И. И. Квалифицирани състави на изнудване
4 НОХД 2377/2017 04.10.2017-10.00 В. Н. В.В. С. В.И. К. А.М. Т. К.П. Д. П. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
14 НОХД 2622/2017 04.10.2017-13.00 Г. В. Г.Р. Д. А. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
17 НОХД 1821/2016 04.10.2017-13.30 Н. С. П.В. В. И. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
2 НОХД 646/2015 04.10.2017-14.00 Е. Д. М.Л. Т. Л.Е. Д. П.М. В. Д. Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК
4 НОХД 2418/2017 04.10.2017-14.00 В. Д.К.С. И. И. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
2 НОХД 646/2015 05.10.2017-9.00 Е. Д. М.Л. Т. Л.Е. Д. П.М. В. Д. Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК
5 НОХД 988/2015 05.10.2017-10.00 Н. Д. М.Н. Д. Д.А. Й. Я.Г. И. Т.И. К. П.С. И. К.С. Д. Д.Н. Т. М.А. В. В. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
17 НОХД 1451/2015 05.10.2017-10.00 И. М. В.Г. С. Б.Й. С. Д.Ф. Г. М.В. Г. Н.С. М. М.Л. К. Л. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
15 НОХД 322/2016 05.10.2017-10.00 Д. С. Ф.Б. К. Б.Й. Н. Ч.С. Й. С.Н. А. Н. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
10 НОХД 802/2017 05.10.2017-10.00 К. В.К.М.К.В.Г. К. В.М. С. К.К. В. К. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
3 ЧНД 2621/2017 05.10.2017-13.00 Л. С. Я. Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК
3 НОХД 2666/2017 05.10.2017-13.00 Р. Д. Д.Г. Х. К. Споразумение за прекратяване на наказателното производство
11 НОХД 2980/2016 05.10.2017-14.00 Н. Х. А.А. М. Н.Д. Ц. А.Г. В. Ф. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
17 НОХД 2179/2016 05.10.2017-15.00 Х. В. И. Квалифицирани състави на изнудване
4 НОХД 52/2017 06.10.2017-09.30 Ц. К. Ч.М. Ц. Ч.И. Й. Т.Д. Е. К.И. П. Т.К. М. К.С. М. Д.В. Д. Ф. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
6 НОХД 1535/2017 06.10.2017-09.30 Х. Т. К.К. В. Д.И. Е. С. Квалифицирани състави на изнудване
7 НОХД 3548/2016 06.10.2017-10.00 И. А. С.В. В. Д.П. К. С.Т. Д. Г.М. М. Т.П. П. М.Г. Н. Р. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
11 НОХД 2679/2016 06.10.2017-13.30 С. К. С.С. Л. Т.К. П. С.Й. Т. М.С. С. С. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
7 НОХД 918/2017 06.10.2017-15.00 В. И. В.И. Б. В.П. П. А.М. В. В.П. Г. В.Д. С. К.А. Л. Н. Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

Прессъобщение

Днес, 22.06.2017 година, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо А. С. А. и Х. С.А. с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с цел да вършат престъпления по чл. 159б НК /трафик на хора/.
Делото ще се разгледа от 13 състав на Специализирания наказателен съд и е насрочено за 16.00 часа.