Прессъобщение

Днес, 22.06.2017 година, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо М. Б. Г. и М. П. Д. с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с цел да вършат престъпления по чл. 301, ал. 1 НК /подкуп/.

Делото ще се разгледа от 3 състав на Специализирания наказателен съд и е насрочено за 15.00 часа.

 

За съдебните репортери – 12.06.2017г.-16.06.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА                                                                                                        12.06.2017 – 16.06.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XIV НОХД 2475/2016 12.06.2017 от 9:30 Г. П. П.

К. Б.Н.

М. Д. Н.

М. Д. Д.

С. Й. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 878/2014 12.06.2017 от 10:00 Ю. К. С.

К. Б. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 1542/2014 12.06.2017 от 10:00 Д. Т. Б.

Х. Ж. П.

Ц. Г. К.

П. П. А.

К. Х. Д.

Б. В. Л.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 1935/2016 12.06.2017 от 10:00 А. А.

А. А. Ф.

А. Ф. Я.

Тероризъм
IV НОХД 3395/2016 12.06.2017 от 10:00 М. И. Г.

А. И. А.

А. А. Я.

Г. Л. Б.

М. Х. К.

М. С. С.

М. К. Г.

О. Н. П.

П. С. Ц.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 374/2017 12.06.2017 от 10:00 Р. Й. П.

В. К. М.

И. И. Г.

К. С. С.

А. М. А. Т.

К. Ц. М.

М. М. А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 1423/2017 12.06.2017 от 13:00 Е. М. С.

Г. П. Д.

Б. К. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 329/2017 12.06.2017 от 13:30 Б. Я. Престъпления по чл.108 НК
II НОХД 646/2015 12.06.2017 от 15:00 Е. Д. М.

Л. Т. Л.

Е. Д. П.

М. В. Д.

Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК
XIII НОХД 260/2017 13.06.2017 от 8:30 Х. Ц. В. Квалифицирани състави на изнудване
I НОХД 99/2017 13.06.2017 от 9:30 С. И. И. Квалифицирани състави на изнудване
VII НОХД 1669/2015 13.06.2017 от 10:00 П. Б. В. Рекет
VIII НОХД 1747/2015 13.06.2017 от 10:00 Д. М. К.

Г. В. Б.

Ч. Т. Д.

Ю. З. К.

Д. И. Ш.

И. И. И.

Й. Е. К. Б.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 859/2017 13.06.2017 от 10:30 А. Ц. А.

А. Е. Д.

А. С. С.

К. Р. М.

К. М. Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 3549/2016 13.06.2017 от 11:00 Д. Л. И.

И. И. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IV НОХД 52/2017 13.06.2017 от 13:00 Ц. К. Ч.

М. Ц. Ч.

И. Й. Т.

Д. Е. К.

И. П. Т.

К. М. К.

С. М. Д.

В. Д. Ф.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 1359/2017 13.06.2017 от 13:30 Д. М. Д.

Н. Р. И.

К. И. Б.

Ю. М. К.

Г. Д. Д.

М. И. Т.

К. Д. Л.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
I НОХД 2979/2016 13.06.2017 от 14:00 Р. С. А.

В. С. А.

А. В. И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 149/2014 14.06.2017 от 9:30 Н. А. В.

Г. В. Ж.

И. Т. И.

Ю. С. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XIV НОХД 454/2017 14.06.2017 от 9:30 К. С. М.

А. Г. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 981/2016 14.06.2017 от 10:00 В. В. В.

Ж. С. Б.

И. Ф. И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
II НОХД 1398/2014 15.06.2017 от 9:30 О. К. М.

Г. Т. И.

Т. П. Р.

Е. Й. С.

З. П. Т.

М. Г. Г.

Н. П. П.

Т. П. Т.

Г. Е. Е.

Е. Й. Г.

Н. В. Д.

В. И. С.

Е. Д. С.

У. З. Ш.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 214/2013 15.06.2017 от 10:00 Х. М. М.

П. П. Т.

М. В. М.

П. П. М.

Д. А. М.

А. П. С.

Д. А. К.

М. В. В.

О. Л. К.

Л. Д. Р.

С. Ц. Г.

П. В. Г.

Д. Г. А.

И. Д. И.

Б. М. С.

Т. С. Т.

К. Ц. П.

Й. А. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 855/2014 15.06.2017 от 10:00 И. Л. М.

А. А. П.

Ж. Т. Б.

И. К. Й.

М. Ф. Е. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 1090/2014 15.06.2017 от 10:00 К. Г. Ж.

И. Р. Р.

Р. Г. В.

Н. Д. И.

Г. В. Е.

Д. А. А.

М. А. К.

Т. Д. А.

А. П. П.

Г. П. С.

Д. А. К.

С. С. Т.

Г. Г. Г.

М. В. С.

Р. Ж. Ж.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 3461/2016 15.06.2017 от 10:00 М. К. М.

М. Н. Т.

П. Г. Т.

Ц. М. Г.

Н. П. Н.

К. Т. Ч.

П. Н. Ч.

В. К. Е.

П. В. П.

К. К. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 3457/2016 15.06.2017 от 11:00 А. И. П.

В. М. М.

Н. Д. Н.

Ч. С. Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 1268/2017 15.06.2017 от 11:00

 

И. Д. И.

Д. И. И.

М. Т.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 2157/2016 15.06.2017 от 14:00 Г. Д. В.

Б. И. Б.

Е. М. Д.

Г. А. Б.

А.Ж.А.

И. С. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 1422/2017 15.06.2017 от 16:00 С. С. А. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XIV НОХД 1777/2014 16.06.2017 от 9:30 В. Т.С.

С. О. П.

М. И. П.

А. Г. Л.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 1853/2016 16.06.2017 от 11:00 П. Д.П.

С. Б. Г.

Л. Д. Д.

А. С. С.

Р. Д. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 442/2015 16.06.2017 от 13:30 Г. А. Т.

И. П. П.

К. Т. Г.

Е. С. К.

С. И. Е.

В. А. К.

А. П. Н.

В. В. Й.

М. Н. В.

М. Ц. А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

Прессъобщение

Мярката за неотклонение „задържане под стража“ спрямо М. М. М. /служител на ГД „Охрана“/ и Д. Н. З./прокурор /с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с цел да вършат престъпления по чл. 213а и чл. 214 НК ще се разгледа от съда утре – 08.06.2017 година от 10.00 часа, тъй като адвокатката на един от обвиняемите се намира в гр. Плевен и поради тежки метеорологични условия не може да пристигне в София тази вечер.

Протокол с резултатите от проведения на 15.05.2017 година конкурс

Днес, 15.05.2017 година, комисията назначена със заповед № АС-69/12.05.2017 година на председателя на Специализирания наказателен съд, в състав

            Председател: Стоян Тонев – съдия при СпНС

Членове:      Пламен Панайотов – съдия при СпНС

                        Светла Георгиева – съдебен администратор

                       

            се събра в зала № 1 на СпНС, ул. Черковна № 90, в 10.13 ч. и извърши поименна проверка на допуснатите до участие кандидати в конкурса за длъжностите „съдебен секретар“, „съдебен деловодител“ и „съдебен помощник“.

            Явяват се следните допуснати кандидати:

            За длъжността „съдебен секретар“:

Борис Трайчов Малинов

Весела Иванова Влахова

Лиляна Любомирова Петрова

За длъжността „съдебен деловодител“:

Мартин Пламенов Щърбанов

За длъжността „съдебен помощник“:

Борислава Валентинова Бориславова

Мадлена Юлианова Спасова

Любомира Емилова Владова

Не се явиха кандидатите за тази длъжност Йоанна Стефанова Георгиева и Съби Бисеров Атанасов.

            Проведе се практически изпит с явилите се кандидати за длъжностите „съдебен секретар“ и „съдебен деловодител“.

            След запитване от Комисията и изрично съгласие на всички кандидати за тези две длъжности, събеседването с тях започна след приключване на практическия изпит.

            В 13.00 часа се явиха и двамата неявили се в 10.00 часа кандидати за длъжността „съдебен помощник“, като обясниха, че се е получило недоразумение и те са счели, че трябва да се явят направо на събеседването, а именно в 13.00 часа.

            След съвещание, Комисията реши и те да бъдат допуснати до събеседване.

            Събеседването с кандидатите за длъжността „съдебен помощник“ започна в 13.07 часа.

            Комисията, след като обсъди резултатите от проведените практически изпит и събеседване с кандидатите за длъжността „съдебен секретар“ и „съдебен деловодител“, както и резултатите от събеседването с кандидатите за длъжността „съдебен помощник“, подадените документи за участие, оцени професионалната подготовка и другите им качества, необходими за заемане на длъжностите, на основание чл. 139 ПАС, вр. чл. 95 от Кодекса на труда

Р  Е  Ш  И

            ОБЯВЯВА за успешно издържали конкурса кандидати за длъжността „съдебен секретар“ в следния ред:

Борис Трайчов Малинов

Весела Иванова Влахова

Лиляна Любомирова Петрова

            ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕТО на успешно издържалите конкурса за длъжността „съдебен секретар“ както следва:

            Лиляна Любомирова Петрова                        52 точки

            Борис Трайчов Малинов                                  45 точки

            Весела Иванова Влахова                                 35 точки

            ОБЯВЯВА за успешно издържал конкурса за длъжността „съдебен деловодител“    

            Мартин Пламенов Щърбанов

            ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕТО на успешно издържалия конкурса за длъжността „съдебен деловодител“

            Мартин Пламенов Щърбанов –                       31 точки

 

            ОБЯВЯВА за успешно издържали конкурса кандидати за длъжността „съдебен помощник“ в следния ред:

Борислава Валентинова Бориславова

Мадлена Юлианова Спасова

Йоанна Стефанова Георгиева

Съби Бисеров Атанасов

Любомира Емилова Владова

            ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕТО на успешно издържалите конкурса за длъжността „съдебен помощник“ както следва:

            Съби Бисеров Атанасов                                   27 точки

            Любомира Емилова Владова                          24 точки

            Борислава Валентинова Бориславова         23 точки

            Йоанна Стефанова Георгиева                        18 точки

            Мадлена Юлианова Спасова                          10 точки

            Настоящият протокол да се представи на председателя на Специализирания наказателен съд, както и да се публикува в сайта на съда www.spcc.bg.

КОМИСИЯ:

 

Председател:    /п/

/Стоян Тонев/

Членове:      /п/

/Пламен Панайотов/

 

/п/

/Светла Георгиева/

Съобщение

До 21 април 2017г. тече процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели в Специализиран накзателен съд. Документи се подават в столичен общински съвет. За повече информация виж тук.

Прессъобщение

Днес, 19.03.2017г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Д. Б. М., Г. Т. К., А. Д. С., И. С. П., Р. Д. И., Т. Д. С., като групата е създадена с цел държане и разпространение на наркотични вещества.

Делото ще се разгледа в 13:00 часа от XII състав на Специализирания наказателен съд.

 

За съдебните репортери – 20.03.2017 – 24.03.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА  20.03.2017 – 24.03.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
I НОХД 761/2014 20.03.2017г.

9:30

В.В.В.

М.Б.П

Б.М.Н

И.Ц.Ц.

Й.И.К

Г.П.Г.

Д.И.Н.

Е.Е.М.

М.Г.А.

К. Б. Т.

М. Д. Н.

М.И.В.

Убийство по чл.115 НК
IV НОХД 787/2015 20.03.2017г.

10:00

В.Е.Б.

Е.В.И.

А.С.П.

И.С.П.

Г.М.М.

М.Л.В.

Н.Г.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 981/2016 20.03.2017г.

10:00

В.В.В.

Ж.С.Б.

И.Ф.И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 443/2015 20.03.2017г.

10:00

Ю.Ю.К.

К.И.К.

Г.Д.Г.

А.Й.С.

В.Н.И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV ЧНД 525/2017 20.03.2017г.

14:00

С.И.Й. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
XVI ЧНД 445/2017 20.03.2017г.

9:00

И.А.С. Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)
XVIII НОХД 1709/2016 20.03.2017г.

11:00

Б.Д.М.

И.А.Х.

И.И.Д.

Квалифицирани състави на изнудване
II НОХД 3643/2016 21.03.2017г.

9:30

А.Н.Н.

В.Б.Д.

К.Д.Г.

Р.Р.В.

Н.К.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IV НОХД 52/2017 21.03.2017г.

13:30

Ц.К.Ч.

М.Ц.Ч.

И.Й.Т.

Д.Е.К.

И.П.Т.

К.М.К.

В.Д.Ф.

С.М.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 214/2013 21.03.2017г.

10:00

Х.М.М.

П.П.Т.

М.В.М.

П.П.М.

Д.А.М.

А.П.С.

Д.А.К.

М.В.В.

О.Л.К.

Л.Д.Р.

С.Ц.Г.

П.В.Г.

И.Д.И.

Д.Г.А.

Б.М.С.

Т.С.Т.

К.Ц.П.

Й.А.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 1669/2015 21.03.2017г.

13:30

П.Б.В. Рекет
VIII НОХД 1746/2015 21.03.2017г.

13:30

К.Р.М.

Н.В.А.

И.Е.Д.

Рекет
X НОХД 1065/2015 21.03.2017г.

10:00

Ц.Е.М.

Б.Л.Г.

Е.С.Н.

Ж.И.Н.

К.Й.К.

Я.Г.Я.

Я.Н.Н.

Я.Г.Х.

Л.Д.Р.

Б.С.П.

Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК
XI НОХД 1574/2016 21.03.2017г.

13:00

С.Д.Т.

К.К.Т.

Д.Л.

Незаконно превеждане през граница
XV НОХД 633/2015 21.03.2017г.

9:30

А.И.П.

А.К.П.

К.Б.Т.

Я.Ц.П.

М.М.Д.

Рекет
XVI НОХД 2293/2016 21.03.2017г.

9:30

Г.Б.Х.

И.Р.И.

А.К.К.

Н. А.-М. А.

И.Д.К.

М.И.И.

М.С.Е.

Е.В.Я.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 1362/2013 21.03.2017г.

10:30

П.Г.Б.

М. С. У. Б.

Б. З. З.

Х.К.Ч.

А.Ю.Ю.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 214/2013 22.03.2017г.

10:00

Х. М. М.

П.П.Т.

М.В.М.

П..П.М.

Д.А.М.

А.П.С.

Д.А.К.

М.В.В.

О.Л.К.

Л.Д.Р.

С.Ц.Г.

П.В.Г.

И.Д.И.

Д.Г.А.

Б.М.С.

Т.С.Т.

К.Ц.П.

Й.А.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 1542/2014 22.03.2017г.

9:00

Б.В.Л.

Д.Т.Б.

Х.Ж.П.

П.П.А.

К.Х.Д.

Ц.Г.К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 600/2015 22.03.2017г.

12:30

С.Б.С.

Т.К.Д.

П.К.Г.

А.Н.М.

В.И.Д.

Д.С.Д.

Г.С.К.

Д.Д.П.

К.М.И.

М.Н.М.

В.К.Г.

С.Р.У.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 3128/2016 22.03.2017г.

11:00

М.Й.Ч.

Я.К.В.

Квалифицирани състави на изнудване
XI НОХД 2723/2016 22.03.2017г.

13:00

Б.В.Т.

Н.М.М.

М.В.Г.

Х.Б.Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 374/2017 22.03.2017г.

13:00

Р.Й.П.

В.К.М.

И.И.Г.

К.С.С.

А. М. А. Т.

К.Ц.М.

М.М.А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 633/2015 22.03.2017г.

9:30

А.И.П.

А.К.П.

К.Б.Т.

Я.Ц.П.

М.М.Д.

Рекет
XVI НОХД 1935/2016 22.03.2017г.

10:00

А.А.

А.А.Ф.

А.Ф.Я.

Тероризъм
III НОХД 167/2017 23.03.2017г.

10:00

В.А.Т.

П.Ю.Н.

Р.А.Г.

Т.С.С.

Л.С.Я.

В.М.М.

В.Н.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 503/2015 23.03.2017г.

10:00

И.Т.И.

С.Р.Ж.

Е.Т.И.

С.И.И.

Б.Г.Т.

Т.Г.П.

И.С.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 2801/2016 23.03.2017г.

9:30

Х.Т.К.

К.В.Д.

И.Е.С.

Квалифицирани състави на изнудване
VII НОХД 1030/2015 23.03.2017г.

10:00

Ц.Х.Ц.

А.Х.А.

Ж.Н.К.

Н.Б.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 1321/2015 23.03.2017г.

13:30

И.А.Ш.

Ю.Б.Г.

М. У.

Г.Н.Ц.

К.Г.Н.

М.П.Ч.

Р.Х.Н.

Й. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 849/2016 23.03.2017г.

13:30

В.С.Д. Рекет
XI НОХД 531/2014 23.03.2017г.

13:00

И.В.Д.

М.Ж.В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 1126/2015 23.03.2017г.

10:00

Н.Ц.Ч.

Н.И.Н.

Ч.С.А.

К.Е.С.

И.И.Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 1316/2016 23.03.2017г.

9:30

Г.К.С.

О.Г.П.

Г.Р.С.

И.К.Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 226/2016 23.03.2017г.

9:30

В.Л.П.

Г.И.Л.

С.Н.М.

Г.Б.А

Ц.Й.Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
II НОХД 1398/2014 24.03.2017г.

9:30

О.К.М.

Г.Т.И.

Т.П.Р.

Е.Й.С.

З.П.Т.

М.Г.Г.

Н.П.П.

Т.П.Т.

Г.Е.Е.

Е.Й.Г.

Н.В.Д.

В.И.С.

Е.Д.С.

У.З.Ш.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 1896/2014 24.03.2017г.

10:00

А.И.Р.

Х.Г.Х.

И.Р.С.

Квалифицирани състави на отвличане
X НОХД 1428/2015 24.03.2017г.

10:30

Н.С.Т.

Г.Г.М.

И.С.Г.

Г.К.С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 2679/2016 24.03.2017г.

13:00

С.К.С.

К.П.С.

С.Л.Т.

Й.Т.М.

С.С.С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 882/2015 24.03.2017г.

9:30

С.А.Б.

Х.М.А.

В.Т.Г.

М.И.Д.

В.Д.Д.

Д.А.А.

Г.Д.Г.

Л.Й.С.

Д.М.П.

Г.И.П.

С.Д.К.

В.Х.Х.

К.С.Е.

М.М.Р.

С.П.Д.

Ц.А.А.

Р.Д.А.

К.Я.Б.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

Прессъобщение

Днес, 09.03.2017 година, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо М. Г. А., К. К. Ш., Н. М. Р., Ив. Иг. Гр., Ал. Ш. и М. С. Хр. с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, чиято функция е свързана с трафик на бежанци.

Делото ще се разгледа от 4 състав на Специализирания наказателен съд и е насрочено за 20.00 часа.

За съдебните репортери – 06.03.2017 – 10.03.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА

06.03.2017 – 10.03.2017г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
II НОХД 646/2015 06.03.20179:30 Е. Д. М.Л. Т. Л.

Е. Д. П.

М. В. Д.

Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК
IV НОХД 471/2015 06.03.201710:00 Л. В. М.В. Г. А.

Н. Х. Х.

К. И. Х.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 3375/2016 06.03.201710:00 И. А. Д.А. Ф. Б.

И. Т. Ц.

И. П. Д.

М. Ц. П.

П. Р. Ч.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 507/2015 06.03.201710:00

 

Г. Д. Г.Д. Г. Г.

Е. С. С.

И. С. Т.

К. Г. М.

М. К. Д.

М. И. Т.

Т. Й. С.

И. Л. Л.

К. Г. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 3266/2016 07.03.201714:00 К. А. С.Г. Б. Б.

С. Я. П.

С. Т. С.

Й. Б. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 310/2015 07.03.201710:00 Й. И. Й.И. Й. С.

В. К. С.

П. М. С.

И. Й. Й.

Й. И. Й.

Г. М. Г.

К. В. Т.

Н. Р. Р.

А. Б. Й.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 3264/2016 07.03.201710:00 В. В. Д.Б. Л. П.

Г. Н. Д.

Квалифицирани състави на изнудване
XI НОХД 316/2015 07.03.201714:00 Н. К. Н.Ю. А. Х.

М. А. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
I НОХД 99/2017 08.03.201714:30 С. И. И. Квалифицирани състави на изнудване
II НОХД 169/2017 08.03.20179:30 Г. Г. П.И. А. П. Незаконно превеждане през граница
VIII НОХД 1896/2014 08.03.201713:30 А. И. Р.Х. Г. Х.

И. Р. С.

Квалифицирани състави на отвличане
X НОХД 2284/2016 08.03.201710:30 А. В. Д.М. В. В.

С. Р. А.

С. В. С.

Д. М. Д.

Д. Д. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 3421/2016 08.03.201713:00 И. С. З. Тероризъм
XII НОХД 3461/2016 08.03.201710:00 М. К. М.М. Н. Т.

П. Г. Т.

Ц. М. Г.

Н. П. Н.

К. Т. Ч.

П. Н. Ч.

В. К. Е.

П. В. П.

К. К. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 1458/2015 08.03.201711:00 М. В. М.Р. В. Д.

З. И. И.

К. И. И.

И. К. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
I НОХД 1371/2016 09.03.201714:30 М. Е. Й.Г. Б. Р.

А. А. К.

К. К. Ч.

А. Б.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
III НОХД 1744/2015 09.03.201710:00 Р. М. Ч.П. П. К.

Р. Н. Л.

Д. М. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 1853/2016 09.03.201710:00 ПО. Д. П.С. Б. Г.

Л. Д. Д.

А. С. С.

Р. Д. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 554/2015 09.03.201710:00 Р. Й. Б.Д. Н. Б.

М. Р. К.

П. В. В.

И. Д. И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 3457/2016 09.03.201713:30 А. И. П.В. М. М.

Н. Д. Н.

Ч. С. Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 531/2014 09.03.201713:00 И. В. Д.М. Ж. В. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 1412/2014 09.03.201714:00 Г. К. Г.С. П. П.

Б. Ж. Ж.

П. К. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 1064/2015 09.03.201710:00 П. Н. Т.И. Е. С.

К. Н. Д.

П. И. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 3549/2016 09.03.201710:30 Д. Л. И.И. И. П. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 1497/2015 09.03.201713:30 П. М. П.С. И. М.

В. М. Х.

Л. Г. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IV НОХД 3395/2016 10.03.201710:00 М. И. Г.А. И. А.

А. А. Я.

Г. Л. Б.

М. Х. К.

М. С. С.

М. К. Г.

О. Н. П.

П. С. Ц.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 214/2013 10.03.201710:00

 

Х. М. М.П. П. Т.

М. В. М.

П. П. М.

Д. А. М.

А. П. С.

Д. А. К.

М. В. В.

О. Л. К.

Л. Д. Р.

С. Ц. Г.

П. В. Г.

Д. Г. А.

И. Д. И.

Б. М. С.

Т. С. Т.

К. Ц. П.

Й. А. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 2801/2016 10.03.20179:00 Х. Т. К.К. В. Д.

И. Е. С.

Квалифицирани състави на изнудване
X НОХД 3375/2016 10.03.201710:00 И. А. Д.А. Ф. Б.

И. Т. Ц.

И. П. Д.

М. Ц. П.

П. Р. Ч.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 3128/2016 10.03.201714:00 М. Й. Ч.Я. К. В. Квалифицирани състави на изнудване
XIV НОХД 2475/2016 10.03.201710:30 Г. П. П.К. Б. Н.

М. Д. Н.

М. Д. Д.

С. Й. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 329/2017 10.03.201711:00 Б. Я. Престъпления по чл.108 НК

 

За съдебните репортери – 13.02.2017 – 17.02.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 13.02.2017 – 17.02.2017г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XIV ЧНД 161/2017 13.02.201710:00 З. Г. Г. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
XVIII ЧНД 144/2017 13.02.201710:00 П. Й. Г. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
VII НОХД 3548/2016 14.02.201710:00 И. А. С.В. В.Д.

П. К. С.

Т. Д. Г.

М. М. Т.

П. П. М.

Г. Н. Р.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XIV НОХД 1395/2015 14.02.201710:30 И.Д. Г.Г. С. К.

Ж. М. М.

П. Г. Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 3549/2016 14.02.201710:30 Д. Л. И.И. И. П. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII ЧНД 148/2017 14.02.201713:30 С.С.И.П.И.И. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
II НОХД 646/2015 15.02.20179:30 Е. Д. М.Л. Т. Л.

Е. Д. П.

М. В.Д.

Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК
III НОХД 3637/2016 15.02.201710:00 Д. Б. М.И. Б. М.

А. Т. Д.

Ц. Х. Р.

Р. П. Р.

С. Б. Д.

С. Ч. В.

Ю. И. Н.

Н. С. Г.

И. Е. В.

П. Т. Т.

И. Б. А.

М. К. Й.

В. Д.Ш.

М. Й. С.

М. М. М.

Б. Е. А.

Т. К. Я.

Т. В. П.

Б. А. П.

В. С. Г.

Д. Б. Н.

Б. С. Л.

П. Е. Ч.

И. Л. Т.

Г. К. К.

М. Д. С.

Б. М. С. З.

И. В. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 1358/2015 15.02.201711:00 Г. С. И.Д. Я. П.

Н. З. В.

К. Р. Г.

М. Г. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 442/2015 15.02.201710:00 Г. А. Т.И.П. П.

К. Т. Г.

Е. С. К.

С. И. Е.

В. А. К.

А. П. Н.

В. В. Й.

М. Н. В.

М. Ц. А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 1064/2015 15.02.201710:00 П. Н. Т.Б. С. К.

И. Е. С.

К. Н. Д.

П. И. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 226/2016 15.02.20179:30 В. Л. П.Ц. Й. Т.

С. Н. М.

Г. Б. А.

Г. И.Л.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 3513/2016 16.02.201714:00 А. В. А.Е. Г. В.

В. С. П.

Л. Г. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 855/2014 16.02.201713:30 И. Л.М.А. А. П.

Ж. Т. Б.

И. К. Й.

М. Ф. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 878/2014 16.02.201711:00 Ю. К. С.К. Б. К. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 1428/2015 16.02.201710:30 Н.С.Т.Г.Г.М.

И.С.Г.

Г.К.С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
II НОХД 853/2015 17.02.201710:00 М.С.Д.Д.М.Д.

И.Ю.Ч.

М.С.П.

И.И.Г.

И.Х.Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 164/2016 17.02.201710:30 Р.Е.Х.Т.Е.Х.

Н.Н.А.

М.Х.Г.Х.

А.М.Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 310/2015 17.02.201710:00 Й. И. Й.И. Й.С.

В. К. С.

П. М. С.

И. Й. Й.

Й. И.Й.

Г. М. Г.

К. В. Т.

Н. Р. Р.

А. Б. Й.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 149/2014 17.02.20179:30 И.Т.И.Ю.С.В.

Н.А.В.

Г.В.Ж.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група