За съдебните репортери 02.04.2018г. – 05.04.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 02.04.2018 – 05.04.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
V НОХД 223/2018 02.04.2018г.

09:30 часа

М. БЛ. В.
Ж. З. ИВ.
ЮЛ. Ж. Д.
ЕМ. БЛ. Б.
ЕМ. М. Б.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 1065/2015 02.04.2018г.

10:00 часа

ЦВ. ЕМ. М.
Б. С. П.
Б. Л. Г.
ЕМ. СТ. Н.
Ж. ИЛ. Н.
К. Й. К.
Я. Г. Я.
Я. Н. Н.
Я. Г. ХР.
Л. Д. Р.
КОНТРАБАНДА
VІІІ НОХД 1747/2015 02.04.2018г.

10:00 часа

Д. М. К.
Г. В. Б.
Ч. Т. Д.
Ю. ЗЛ. К.
Д. ИВ. Ш.
ИЛ.ИВ. ИЛ.
Й. ЕР. К. Б.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 2980/2016 02.04.2018г.

13:30 часа

Н. Х. А.
АЛ. МЛ. Н.
Д. ЦВ. АЛ.
Г. В. Ф.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІІ НОХД 2497/2017 02.04.2018г.

13:30 часа

Р. Й. Д.
СТ. Р. Д.
КР. Н. Н.
Д. ИВ. Д.
СТ. ИВ. С.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІХ НОХД 848/2018 02.04.2018г.

14:45 часа

ЦВ. ХР. ЦВ.
ВЛ. Н. Н.
СВ. Н. С.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

/производство по чл. 68 НПК/

ХIХ ЧНД 893/2018 02.04.2018г.

15:00 часа

АБ. М. Ш. МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
ХІІ НОХД 865/2018 03.04.2018г.

09:00 часа

П. Д. Д. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІІІ НОХД 615/2018 03.04.2018 г.

09:30 часа

В. П. Д.
И. АНТ. М.
ИЗНУДВАНЕ
V НОХД 503/2015 03.04.2018г.

10:00 часа

ИЛ. Т. ИЛ.
СТ. Р. Ж.
ЕВГ. Т. ИЛ.
СТ. ИВ. ИЛ.
Б. Г. Т.
ИВ. СТ.П.
Т. Г. П.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IІІ НОХД 1744/2015 03.04.2018г.

10:00 часа

Р. Н. Л.
Р. МЛ. Ч.
ПЛ. ПЛ. К.
Д. М. П.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 1747/2015 03.04.2018г.

10:00 часа

Д. М. К.
Г. В. Б.
Ч. Т. Д.
ЮР. ЗЛ. К.
Д. ИВ. Ш.
ИЛ. ИВ. ИЛ.
Й. ЕР. К. Б.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
І НОХД 99/2017 03.04.2018г.

10:00 часа

СТ. ИВ. ИВ. ИЗНУДВАНЕ
VІІ НОХД 658/2018 03.04.2018г.

10:00 часа

П. АЛ. АЛ.
К. Р. К.
Т. ИВ. Р.
СТ. ЕВГ. Г.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 3884/2017 03.04.2018г.

13:30 часа

СТ. СТ. Б.
Р. СТ. К.
Н. Г. С.
М. АТ. П.
Р. АС. МЛ.
ОГ. ЦВ. Г.
Б. АНГ. С.
МЛ. Р. П.
МЛ. ТР. СК.
ДЛЪЖНОСТНО ПРИСВОЯВАНЕ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
ІІІ НОХД 594/2018 03.04.2018г.

13:30 часа

К. ИВ. Н.
М. Т. М.
Т. К. В.
ИЗНУДВАНЕ
VІІ НОХД 432/2015 03.04.2018г.

14:00 часа

Б. ИВ. Б.
ЕМ. Б. Б.
ЕМ. П. Д.
Й. ЕМ. В.
ЯВ. П. КР.
Д. ИВ. Н.
Произнасяне за връщане на веществени доказателества
НОХД 2316/2017 03.04.2018г.

14:00 часа

Т. М. С.
ВЛ. ЮР. Р.
ИЛ. Л. ЕЛ.
АНГ. В. АНГ.
В. Н. ХР.
АЛБ. П. ЕР.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 3165/2017 03.04.2018

14.00 часа

Д. СТ. С.
Г. МЛ. П.
Н. В. К.
Н. Д. П.
В. ИВ. ИВ.
ЦВ. П. АНГ.
ЮР. ИВ. Ц.
Г. Т. Г.
В. ВЛ. Г.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІІ НОХД 3491/2017 03.04.2018г.

15:00 часа

Г. СВ. Г.
Ц. В. Ф.
Б. СТ. Р.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІV НОХД 1335/2014 04.04.2018г.

10:00 часа

П. С. АНГ.
КР. УГР. В.
Б. АНГ. В.
Н.М. Д.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 537/2017 04.04.2018г.

10:00 часа

ЦВ. ХР. ЦВ.
Т. В. В.
ПЛ. Т. АНГ.
ЕМ. Д. ИВ.
В. КР. Г.
С. АНТ. ХР.
ЦВ. С. Д. Д.
Ц. Л. Д.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІІ НОХД 3817/2017 04.04.2018 г.

10.00 часа

ВЛ. АНГ. Т.
Т. С. СТ.
ПЛ. Й. Н.
В. М. М.
В. Н. Д.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 2143/2017 04.04.2018г.

14:00 часа

Ш. З. АЛ. АХ.
Т. П. Д.
КР. М. Б.
ЦВ. П. Д.
И. Н. Т.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 542/2018 04.04.2018г.

14:00 часа

ХР. ЦВ. ВР. ИЗНУДВАНЕ
VІІ НОХД 672/2018 04.04.2018г.

14:00 часа

АНЖ. Б. В.
В. СТ. Д.
Н. АН. Н.
Г. БР. БР.
ЕВГ. ТР. К.
Р. П. В.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 846/2018 04.04.2018г.

14:00 часа

П. П. Б.
Д. СТ. СТ.
Г. ИВ. Б.
Р. Г. ЯН.
СТ. Н. СТ.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 214/2013 05.04.2018г.

10:00 часа

Х. М. М.
ПЛ. П. Т.
М. В. М.
ПЛ. П. М.
Д. АТ. М.
АН. П. СП.
Д. АЛ. К.
М. ВЛ. ВЛ.
О. Л. К.
Л. Д. Р.
СТ. ЦВ. Г.
П. В. Г.
Д. Г. АР.
ИВ. Д. ИЛ.
Б. М. СТ.
Т. СТ. Т.
КР. ЦВ. П.
Й. АНГ. П.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIІ НОХД 507/2015 05.04.2018г.

10:00 часа

ГР. Д. Г.
Д. ГР. Г.
ЕМ. СЛ. СТ.
ИВ. СТ. Т.
К. Г. М.
М. К. Д.
М. ИВ. Т.
Т. Й. С.
ИЧ. Л. Л.
КР. Г. ГР.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 6/2016 05.04.2018г.

10.00 часа

ИВ. СТ. ИВ.
ХР. Г. Г.
А. ИВ. С.
С. В. ХР.
Й. ЕВГ. Й.
Б. Ф. Р.
Ф. ЦВ. АТ.
АМ. М. АЛ Х.
Г. П. АНД.
К. Д. К.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
І ЧНД 726/2018 05.04.2018г.

13.30 часа

Й. Л. Й. КУМУЛАЦИЯ

 

Прессъобщение

ес, 30.03.2018 година, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо М. Ив. Б., К. Д. Б., Л. Сп. Д., Хр. Д. Ар., Вл. Т. В., Л. Анг. Анг., Ем. Б. Д., Ив. П. П., Ив. Г. Ив., Л. Г. С. и Д. С. П., а за Вл. Н. Д. – „домашен арест“, с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, чиято функция е свързана с вземане на подкуп.

Делото ще се разгледа от 13 състав на Специализирания наказателен съд и е насрочено за 15.30 часа.