За съдебните репортери – 02 – 05.01.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА      02.01.2018 – 05.01.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
V ЧНД 3897/2017 02.01.2018 г.

14.00 часа

Г. Д. АТ. МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“
ХІІІ ЧНД 3898/2017 02.01.2018 г.

14.00 часа

П. В. П. МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“
ХII НОХД 3874/2017 03.01.2018г.

10:00 часа

К. КР. Б. ИВ.М. Б. Д. Н. З. В. Г. Г. ИЛ. В. М. ИВ.К. СТ. М. М. М. П. ХР. ХР. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІ НОХД 646/2015 04.01.2018г.

09:30 часа

ЕМ.Д. М. Л. Т. Л. ЕД. Д. П. М. В. Д. Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК

 

 

VII

 

НОХД

 

2925/2017

 

04.01.2018г.

14:00 часа

ЦВ. Й. П. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ІІ

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

646/2015

 

 

 

 

05.01.2018г.

09:30 часа

 

 

 

ЕМ. Д. М. Л. Т. Л. ЕД. Д. П. М. В. Д.

 

Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК

 

 

 

 

VІІ НОХД 918/2017 05.01.2018г.

10:00 часа

В. ИЛ. В. ИЛ. Б. В. П. П. АНД. М. В. В. П. Г. В. Д. СТ. К. АЛБ. Л. Н. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

VIІ НОХД 3800/2017 05.01.2018г.

15:00 часа

В. Б. С. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

прессъобщение

Днес, 13.12.2017г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо А. Х., с повдигнато обвинение за ръководене на организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления против данъчната и финансовата система на Република България и с участници в групата – управители на търговски дружества с основна дейност търговия на едро и дребно на лекарства и хранителни добавки.

 

Делото ще се разгледа в 15:00 часа от XVI състав на Специализирания наказателен съд.

Прессъобщение

Днес. 27.11.2017г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо В. Г., Кр. Н. и Кр. М., с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества на територията на градовете София и Кюстендил.

 

Делото ще се разгледа в 13:30 часа от 7 състав на Специализирания наказателен съд.

Пресъобщение

Днес, 16.11.2017г., в 16:00 часа, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Ш. Х. М. Б., А. Ш., М. М., Г. Г., С. А. и Ц. А., обвинени в ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел трафик на хора.

 

Делото ще се разгледа в 17:30 часа от XIII състав на Специализирания наказателен съд.

 

Прессъобщение

След внесен обвинителен акт в Специализирания наказателен съд, от страна на Специализираната прокуратура, срещу Цв. В., Ал. П., Ил. З., Г. Хр., Г. З., Е. Ст., Ел. И., Р. Ст., Св.Г., Сн. В.-Ст., М. Г., Кр. Х., М. П., М. Д., Б. Тр.-К., Цв. Г., Р. С., Сл. Д.-В., на принципа на случайно разпределение на дела, делото беше разпределено на съдия В. П.– VIII състав на Специализирания наказателен съд.

 

Съдът насрочи делото – НОХД № 2209/2017г., за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.12.2017г. от 10:00 часа.