Състав

Съдебни състави при СпНС

ХХIII съставсъдия Христина Михайлова

І състав съдия Станимир Миров
ІІ състав съдия Ангелина Гергинска
ІІІ състав съдия Силвия Русева
ІV състав съдия Вилислава Ангелова
V състав съдия Николинка Бузова
VІ състав съдия Пламен Панайотов
VІІ състав съдия Николай Димитров
VІІІ състав съдия Виржиния Петрова
ІХ състав съдия Мария Кавракова
Х състав съдия Андон Миталов
ХI състав съдия Биляна Вранчева
ХII състав съдия Лилия Георгиева
ХIII състав съдия Пламен Евгениев
ХIV състав съдия Иво Хинов
ХV състав съдия Виктор Чаушев
ХVI състав съдия Елена Попова
ХVII състав съдия Емил Желев
ХVIII състав съдия Мариета Райкова
ХIХ състав съдия Пенка Велинова
ХХ състав съдия Красимир Комсалов
ХХI състав съдия Антон Урумов
ХХII състав съдия Цветан Колев