Свободни работни места

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ОБЯВЯВА конкурс за:

  • съдебни секретари по чл.67, ал. 1, т. 1 КТ – 4 щатни бройки;
  • съдебни секретари по чл.68, ал. 1, т. 3 КТ – 3 щатни бройки;
  • чистач по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ- 1 щатна бройка

Протокол за допуснати кандидати

Съобщение за провеждане на конкурса

Списък на успешно издържалите конкурса кандидати