Свободни работни места

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ОБЯВЯВА конкурс за:

  • съдебен помощник по чл.68, ал. 1, т. 3 КТ – 1 щатна бройка;

Списък на допуснатите кандидати: Протокол