Свободни работни места

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД обявява конкурс за съдебни секретари - 3 щатни бройки, за съдебен деловодител – 1 щатна бройка, за съдебен помощник – 1 щатна бройка

Списък на допуснатите кандидати: Протокол

Протокол с резултатите от проведения на 15.05.2017 година конкурс:Протокол