Ръководство

Председател

Георги Ушев е роден на 07.10.1974 година във Велинград. Завършва висшето си образование през 1998 година в СУ „Св. Климент Охридски“.

Работата си в съдебната система започва през 2000 година, когато е избран за младши прокурор в Софийска районна прокуратура. От 23.06.2002 година до 22.03.2004 година е бил прокурор в Софийска районна прокуратура.

На 22.03.2004 година встъпва в длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, а на 27.04.2006 година е избран за заместник-председател на Софийски районен съд и му е възложено ръководството на Наказателното отделение. От 10.09.2009 година съдия Ушев е командирован в Софийски градски съд.

С решение на ВСС, взето по протокол № 50 от заседанието, проведено на 08.10.2015 година, съдия Ушев е повишен на място в ранг и заплата „съдия във ВКС и ВАС“.

С решение на Съдийската колегия на ВСС, взето по протокол №1 от заседанието, проведено на 10.01.2017г., Георги Ушев е избран за председател на СпНС – втори мандат.

Приемно време
Вторник – 14.30 часа – 15.30 часа, след предварително записване в регистратурата на съда

 

Заместник-председатели

С решение на ВСС, взето по протокол № 4 от заседанието, проведено на 26.01.2012 година, съдия Стоян Тонев е избран за заместник на административния ръководител – заместник на председателя на Специализирания наказателен съд и на 01.02.2012 година встъпва в длъжност.

Стоян Тонев е роден на 06.09.1976 година в Нова Загора. Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1999 година. От 2001 година до 2003 година е бил младши прокурор в ОП-гр. Ямбол. В периода 2003 година – 2008 година е работил като прокурор, първоначално в РП – гр. Ямбол, а след това в РП – гр. Пловдив.

На 02.06.2008 година Стоян Тонев встъпва в длъжност „съдия“ в Районен съд – гр. Пловдив, където работи до 28.10.2011 година.

С решение на ВСС, взето по протокол № 30 от заседанието, проведено на 29.09.2011 година, съдия Тонев е повишен в длъжност „съдия в Специализирания наказателен съд“.

С решение на ВСС, взето по протокол №10 от заседанието, проведено на 05.03.2015г. Стоян Тонев е повишен на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС“

Приемно време

Петък – 10.00 часа – 11.00 часа

 

С решение на ВСС, взето по протокол № 50 от заседанието, проведено на 08.10.2015 година, съдия Мариета Неделчева е избрана за заместник - председател на Специализирания наказателен съд.

Мариета Неделчева е родена на 11.06.1974 г., гр.Горна Оряховица. Завършва СУ  „Св.Климент Охридски“ през 1998 година. От 12.06.2000 година до 01.03.2004 година е следовател.

От 01.03.2004 година до 03.01.2012година е съдия в РС Елин Пелин.

От 11.10.2010 година до 03.01.2012 година е командирована да изпълнява длъжността „съдия“ в СГС.

На 03.01.2012 година встъпва в длъжност „съдия“ в СпНС.

С решение на ВСС, взето по протокол №30 от заседанието, проведено на 03.06.2015г. Мариета Неделчева е повишена на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС“

 

Приемно време

Сряда – 14.00 часа – 15.00 часа