Ръководство

И.Ф. Председател

С решение на съдийската колегия на ВСС взето по протокол № 19 от заседанието, проведено на 12.06.2018 година, съдия Мариета Неделчева е избрана за И.Ф. Председател на Специализирания наказателен съд.

С решение на ВСС, взето по протокол № 50 от заседанието, проведено на 08.10.2015 година, съдия Мариета Неделчева е избрана за заместник - председател на Специализирания наказателен съд.

Мариета Неделчева е родена на 11.06.1974 година, гр.Горна Оряховица. Завършва СУ  „Св.Климент Охридски“ през 1998 година. От 12.06.2000 година до 01.03.2004 година е следовател.

От 01.03.2004 година до 03.01.2012 година е съдия в РС Елин Пелин.

От 11.10.2010 година до 03.01.2012 година е командирована да изпълнява длъжността „съдия“ в СГС.

На 03.01.2012 година встъпва в длъжност „съдия“ в СпНС.

С решение на ВСС, взето по протокол №30 от заседанието, проведено на 03.06.2015г. Мариета Неделчева е повишена на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС“

Приемно време

Сряда – 14.00 часа – 15.00 часа

Заместник-председател

aС решение на ВСС, взето по протокол № 49 от заседанието, проведено на 05.12.2017 година, съдия Пламен Панайотов е избран за заместник на административния ръководител – заместник на председателя на Специализирания наказателен съд и на 19.12.2017 година встъпва в длъжност.

Пламен Панайотов е роден на 03.11.1973 г. в гр. Елхово. Завършва Юридически факултет при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 1999 г. От май 1999 г. до май 2000 г. е бил съдебен кандидат в ОС – Бургас. От 06.06.2000 г. до 10.07.2000 г. е работил като юрисконсулт в община Поморие. В периода 10.07.2000 г. до 14.06.2001 г. Пламен Панайотов е бил съдия –изпълнител в РС – гр. Поморие, а от 15.06.2001 г. до 03.01.2012 г. работи като прокурор – първоначално в РП – гр. Бургас, след това в  СРП и накрая СГП.

Кариерата си като съдия, Пламен Панайотов започва на 03.01.2012 г. в Специализирания наказателен съд.

С решение на ВСС, взето по протокол №55 от заседанието, проведено на 05.11.2015г. Пламен Панайотов е повишен на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Приемно време

Петък – 10.00 часа – 11.00 часа