Предложения и Сигнали

Ако Ви станат известни факти и обстоятелства, свързани с нередности, нарушения или водещи към съмнения от Ваша страна за корупция в Специализирания Наказателен Съд, можете да подадете сигнал до нас, за да извършим проверка.

Сигналите се подават по следните начини:
- по пощата на адрес София-1505, ул. Черковна № 90;
- в регистратурата на съда;
- на електронната поща на съда: spcc@spcc.bg

Работно време:08.30ч-17.00ч