Прессъобщение

Днес, 15.05.2016 година,  Специализираният наказателен съд уважи искането на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Я. Й., Т. В., М. Й., Д. Р. и К. Р., с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група, чиято функция е свързана с лихварство.

 

Съдът счете, че за обвиняемите са налице всички, визирани в закона предпоставки за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, включително и опасност да се укрият, да извършат друго престъпление и да повлияята на разследването, поради което и постанови такава за Я. Й., Т. В., М. Й., Д. Р. и К. Р.

 

Определението подлежи на обжалване и протест, като в случай на такива делото е насрочено за 19.05.2016г. пред Апелативен специализиран наказателен съд.

Прессъобщение

Днес, 14.05.2016г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо Я. Й., К. Р., Д. Р., Т. В. и М. Й., с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел лихварство.

Поради липса на данни за установяване на самоличността на обвиняемия Я. Й., делото ще се разгледа на 15.05.2016г. в 10:00 часа от IV състав на Специализирания наказателен съд.

Прессъобщение

Днес, 14.05.2016г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо Я. Й., К. Р., Д. Р., Т. В. и М. Й., с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел лихварство.

Делото ще се разгледа в 14:00 часа от IV състав на Специализирания наказателен съд.

Прессъобщение

Днес, 13.05.2016г., приключи НОХД № 828/2014г., водено срещу Й.Й., Ив. С., В. С., М. А. и Ал. Й., обвинени в ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл. 116 от НК.

Присъдата ще бъде постановена на 16.05.2016г. в 14;00 часа.

За съдебните репортери – 16.05 – 20.05.2016г,

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА  16.05.2016 – 20.05.2016г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XVI НОХД 1400/2014 16.05.2016г.

09:30 часа

Г.  И.

Г.  Н.

Г.  А.

А.  Е.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

III НОХД 828/2014 16.05.2016г.

10:00 часа

М. А.

И. С.

В. С.

А. Й.

Й. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ УБИЙСТВА
XIII НОХД 132/2015 16.05.2016г.

10:00 часа

Р. К.

Г. П.

В. П.

Г. С.

Т. А.

С. Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 466/2015 16.05.2016г.

10:00 часа

З. И.

И. Б.

З. Г.

К. Л.

С. Г.

Т. С.

П. Ц.

Т. Ц.

Д. Д.

Г. Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 1358/2015 16.05.2016г.

10:00 часа

Г.И.

Д.П.

Н. В.

К.Г.

М.С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 171/2016 16.05.2016г.

13:00 часа

С.С.

М.М.

Я.В.

Д.М.

К.В.

А.А.Х.

П.С.

Г.Г.

М.Д.

 

ОТВЛИЧАНЕ НА ЛИЦА – ЧЛ.142 И ЧЛ.156 НК
ХVI НОХД 1608/2014 17.05.2016г.

09:30 часа

Д. Д. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII НОХД 132/2015 17.05.2016г.

10:00 часа

Р. К.

Г. П.

В. П.

Г. С.

Т. А.

С. Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 1404/2015 17.05.2016 г.

10:00 часа

В. М.

М. М.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
IV НОХД 1423/2015 17.05.2016г.

10:00 часа

Д.Д.                 М.Б.

П.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 1668/2015 17.05.2016г.

10:00 часа

Г.Б.

П.Б.

С.С.

П.М.

П.Б.

С.М.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX НОХД 1726/2015 17.05.2016Г.

10:00 часа

К. Д. ГЛ.V. ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
III НЧД 941/2016Г. 17.05.2016Г

11:30 ЧАСА

Г.Г. РЕАБИЛИТАЦИЯ
ХVII НОХД 880/2015 17.05.2016г.

13:30 часа

А. П.

А. А.

Ц. Ц.

Н. М.

Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 226/2016 18.05.2016Г

09:30 ЧАСА

В.П.

Ц.Т.

С.М.

Г.А.

Г.Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
I НОХД 1126/2014 11.04.2016г.

10:00 часа

П.  Г.

Е.  Х.

К.  К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 1306/2014 18.05.2016г.

10:00 часа

В. К.

Т. Т.

ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
ХV НОХД 420/2015 18.05.2016г.

10:00 часа

З. К.

Т. П.

 

ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
XII НОХД 794/2016г 18.05.2016г

10:00 часа

Т. П. ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
IV НОХД 466/2015 18.05.2016г.

13:00 часа

З. И.

И. Б.

З. Г.

К. Л.

С. Г.

Т. С.

П. Ц.

Т. Ц.

Д. Д.

Г. Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 1707/2015 19.05.2016г.

09:30 часа

Ц.С.

С.С.

Т.Г.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 757/2014 19.05.2016г.

10:00 часа

К.  С.

М.  П.

В.  Б.

П.  П.

А.  Р.

М.  Т.

П.  К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ ГРАБЕЖИ
XI НОХД 1411/2014 19.05.2016г.

10:00 часа

В. И.

В. Е.

Д. Г.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 503/2015 19.05.2016г.

10:00 часа

С. Ж.

Е. И.

С. И.

Б. Т.

И. П.

Т. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 965/2015 19.05.2016г.

11:00 часа

А. А.

Б. А.

В. Ф.

Ф. Ф.

Д. Т.

Е. А.

Г. Й.

Г. Г.

Д. М.

Н. К.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I НОХД 761/2014 20.05.2016г.

09:30 часа

Г. Г.

К. Т.

М. Н.

Д. Н.

В. В.

И. Ц.

Й. К.

М. А.

Е. М.

Б. Н.

М. П.

М. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ УБИЙСТВА
VIII НОХД 1896/2014 20.05.2016г.

10:00 часа

А. Р.

Х. Х.

И. С.

ОТВЛИЧАНЕ НА ЛИЦА – ЧЛ.142 И ЧЛ.156 НК
НОХД 442/2015 20.05.2016г.

10:00 часа

Г.Т.

И. П.

К. Г.

Е. К.

С. Е.

В. К.

А. Н.

В. Й.

М. В.

М. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 443/2015 20.05.2016г.

10:00 часа

Ю. К.

К. К.

Г. Г.

В. И.

А. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIII НОХД 1745/2015 20.05.2016г.

10:00 часа

Х.В.

С.В.

Б.М.

Т.И.

З.Т.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 1910/2014 20.05.2016г.

10:45 часа

Т. С.

О. И.

М. С.

Х. Б.

М. П.

И. Е.

П. К.

И. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НЧД 1314/2016 20.05.2016Г.

13:30 ЧАСА

В.В. ЧЛ.23, 25 И 27 НК – КУМУЛАЦИЯ
НОХД 310/2015 20.05.2016г.

14:00 часа

Й. Й.

И. С.

В. С.

П. С.

И. Й.

Й. Й.

Г. Г.

К. Т.

Н. Р.

А. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ И ДЪРЖАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

 

 

 

За съдебните репортери – 03.05 – 05.05.2016г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА    03.05.2016 – 05.05.2016г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
II НОХД 646/2015 03.05.2016г.

09:30 часа

Е.М.

Л.Л.

Е.П.

М.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 739/2014 03.05.2016г.

10:30 часа

К. Т.

М. В.

В. Б.

Г. Б.

И. А.

Г. К.

Н. С.

К. К.

Д. П.

И. К.

Е. И.

Г. З.

А. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
XVIII НЧД 1253/2016 03.05.2016г

13:30 часа

А.Г. ЧЛ.65 НПК – ИЗМЕНЕНИЕ НА МНО “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”
II НОХД 757/2014 04.05.2016г.

10:00 часа

К.  С.

М.  П.

В.  Б.

П.  П.

А.  Р.

М.  Т.

П.  К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ ГРАБЕЖИ
XIV НОХД 1335/2014 05.05.2016г.

09:30 часа

Б.  В.

П.  А.

Н.  Д.

К.  В.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

Прессъобщение

Днес, 22.04.2016 година, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо П. Г. К. с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с цел да извършват кражби, грабежи и убийства.
Делото ще се разгледа в 13.30 ч. от 4 състав на Специализирания наказателен съд.

Прессъобщение

Днес, 21.04.2016 година, Специализираният наказателен съд беше уважи частично исканетона Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо K. Г., Н. В., Ив. Г. и Е. Б. с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, чиято функция е свързана с изготвяне и разпространение на неистински удостоверения за годишни технически прегледи с необходимите холограмни стикери и неистински застрахователни полици „Гражданска отговорност“, ведно с необходимите контролни талони и стикери към тях и сертификати „Международна карта за автомобилна застраховка“, които са предназначени предимно за автомобили, които ще бъдат управлявани извън страната, най-вече на територията на Република Румъния, или такива, регистрирани с български номера преди време и вече намиращи се извън Република България. Вижте цялото съдържание