За съдебните репортери – 17.10.2016г.-21.10.2016г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА    17.10.2016 – 21.10.2016г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
X НОХД 1428/2015 17.10.2016г.

09:00 часа

Н.Т.

Г.М.

И.Г.

Г.С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX НЧД 2746/2016 17.10.2016Г

09:30 Ч

Н. Г.

К.Е.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЗЕЕЗА
II НОХД 1398/2014 17.10.2016г.

10:00 часа

Т. Т

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 1321/2015 17.10.2016г.

10:00 часа

И.Ш.

Ю.Г.

М.У.

Г.Ц.

К.Н.

М.Ч.

Р.Н.

Й.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 292/2015 17.10.2016г.

10:00 часа

Р. С.

М. П.

Д. Г.

П. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 1404/2015 17.10.2016 г.

10:30 часа

В. М.

М. М.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
XI НЧД 2752/2016 17.10.2016Г

15:00 Ч.

Д. П. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЗЕЕЗА
ХVI НОХД 882/2015 18.10.2016г.

09:00 часа

С.Б.

Х.А.

В.Г.

М.Д.

В.Д.

Д.А.

Г.Г.

Л.С.

Д.П.

Г.П.

С.К.

В.Х.

К.Е.

М.Р.

С.Д.

Ц.А.

Р.А.

К.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 420/2015 18.10.2016г.

10:00 часа

З. К.

Т. П.

 

ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
IV НОХД 1423/2015 18.10.2016г.

10:00 часа

Д.Д.

М.Б.

П.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 1935/16 18.10.16Г

10:00Ч

А.А.

А.Ф.

А.Я.

113 Тероризъм
X НЧД 2565/16 18.10.2016

10:00Ч

А. Ю. ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩО НАКАЗАНИЕ ПО ЧЛ. 23-27 НК (КУМУЛАЦИИ – ЧЛ. 306, АЛ. 1, Т. 1 НПК)
НОХД 442/2015 18.10.2016г.

13:30 часа

Г.Т.

И. П.

К. Г.

Е. К.

С. Е.

В. К.

А. Н.

В. Й.

М. В.

М. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 646/2015 18.10.2016г.

13:30 часа

Е.М.

Л.Л.

Е.П.

М.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 1709/2016 18.10.2016

13:30Ч.

 

Б.М.

И. Д.

И. Х.

Квалифицирани състави на изнудване
VII НОХД 1853/16 18.10.2016Г

14:00

П.П.

С.Г.

Л.Д.

А.С.

Р.М.

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
X НОХД 1362/2013 18.10.2016г.

14:30 часа

П. Б.

М. Б.

Б. З.

Х. Ч.

А. Ю.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
XV НОХД 1316/2016 19.110.2016г.

09:30 часа

Г.С.

О.П.

Г.С.

И.Т.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
ХVI НОХД 317/2015 19.10.2016г.

10:00 часа

Р.Е.

И.Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 988/2015 19.10.2016г.

10:00 часа

Н. М.

Н. Д.

А. Я.

Г. Т.

И. П.

С. К.

С. Д.

Н. М.

А. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 1035/2016 19.10.2016Г

10:00 Ч.

Л. З. ПРЕНАСЯНЕ, ИЗГОТВЯНЕ, ТЪРГОВИЯ И ДР. НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА – ЧЛ.354А, Б, В, И ЧЛ.356А И ДР
VII НОХД 1669/2015 19.10.2016г.

10:30 часа

П. В.

 

ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
Х

 

НОХД 1127/2015 19.10.2016г.

13:00 часа

Б. Т.

И. Т.

В. Т.

Г. Г.

Д. Т.

И. М.

С. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XII НОХД 1126/2015 20.10.2016г.

09:00 часа

Н.Ч.

Н.Н.

Ч.О.

К.С.

И.Т.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 180/2015 20.10.2016г.

09:30 часа

З. Ч.

Д. И.

И. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X НОХД 1065/2015 20.10.2016г.

09:30 часа

Ц.М.

Б.П.

Б.Г.

Е.Н.

Ж.Н.

К.К.

Я.Я.

Я.Х.

Л.Р.

Я.Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VIII НОХД 981/2016 20.10.2016

10:00часа

В.В.

Ж.Б.

И.И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
VII НОХД 739/2014 20.10.2016г.

13:30 часа

К. Т.

М. В.

В. Б.

Г. Б.

И. А.

Г. К.

Н. С.

К. К.

Д. П.

И. К.

Е. И.

Г. З.

А. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
XIII НОХД 1745/2015 20.10.2016г.

13:30 часа

Х.В.

С.В.

Б.М.

Т.И.

З.Т.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI ЧНД 2478/2016 20.10.2016Г

15:00Ч

Д. Д. ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩО НАКАЗАНИЕ ПО ЧЛ. 23-27 НК (КУМУЛАЦИИ – ЧЛ. 306, АЛ. 1, Т. 1 НПК)
XIV НОХД 1583/2016 21.10.2016

09:30

Н. Б.

В.П.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
ХI НОХД 531/2014 21.10.2016г.

10:00 часа

И. Д.

М. В.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 554/2015 21.10.2016г.

10:00 часа

Р. Б.

Д. Б.

М. К.

П. В.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 813/2016г 21.10.2016г.

10:00часа

Д. Р.

М. Ж.

Н. К.

Н.Т.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
VII НОХД 1030/2015 21.10.2016г.

10:30 часа

Ц.Ц.

А.А.

Ж.К.

Н.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 1358/2015 21.10.2016г.

10:30 часа

Г.И.

Д.П.

Н. В.

К.Г.

М.С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 171/2016 21.10.2016г.

13:00 часа

С.С.

М.М.

Я.В.

Д.М.

К.В.

А.А.Х.

П.С.

Г.Г.

М.Д.

ОТВЛИЧАНЕ НА ЛИЦА – ЧЛ.142 И ЧЛ.156 НК
НОХД 310/2015 21.10.2016г.

13:30 часа

Й. Й.

И. С.

В. С.

П. С.

И. Й.

Й. Й.

Г. Г.

К. Т.

Н. Р.

А. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ И ДЪРЖАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

 

XVIII НОХД 1574/2016 21.10.2016

13:30

С.Т.

Г.Г.

К.Т.

Д.Л.

ОСНОВЕН СЪСТАВ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

Прессъобщение

Днес, 07.09.2016г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо М. М., с повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група, създадена с цел изнудване и рекет.

Делото ще се разгледа в 14:00ч. от 3 състав на Специализирания наказателен съд.

За съдебните репортери – 07.09.2016г.-10.09.2016г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА   07.09.2016 – 10.09.2016г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
II НОХД 853/2015 07.09.2016г10:00часа М. Д.Д.Д. И. Ч. М. П. И. Г. И. Г. БРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 739/2014 07.09.2016г„10:30 часа К. Т.М. В. В. Б. Г. Б. И. А. Г.К. Н.С. К.К. Д.П. И. К. Е. И. Г. З. А. С. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 481/2014 08.09.201610:00часа Н. Н. УКРИВАНЕ И НЕПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
XIV НОХД 1006/2016 08.09.201610:00часа М. А.В. Я. В. А. И. И. Х. Х. Д.Г. Ж.Б. А.М. Н.Р. Д.П. Е.М. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 164/2016 08.09.201610:30 часа Р.Х.Т.Х. Н.А. М.Х. А.Т. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 503/2015 09.09.201610:00 И. И.С.Ж. Е. И. С. И. Б. Т. И. П. Т. П. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 981/2016 09.09.201610:00 В. В.Ж. Б. И. И. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 646/2015 10.09.201610:00 Е.М.Л.Л. Е.П. М.Д. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗА УБИЙСТВО ПО ЧЛ.115 ЧЛ.116 НК

За съдебните репортери – 29.08.2016г.-02.09.2016г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА  29.08.2016 – 02.09.2016г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
VIII НОХД 1848/16 30.08.201610:00 часа Р.С.А.Б.

И.С.

К.И.

Н.П.

В.Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НЧД 2180/16 30.08.201610:30часа И. Т.С.Д. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЗЕЕЗА
VII НЧД 2248/16 31.08.201610:30 часа М.М.Д.Т. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

 

 

Протокол с резултатите от проведения на 29.07.2016 година конкурс:протокол

Прессъобщение

Днес, 25.07.2016г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо Л. Сл.- ръководител и Ат. Хр., В. Кр., Л. М. и П. Н. – участници в организирана престъпна група, създадена с цел държане и разпространение на наркотични вещества.
Делото ще се разгледа в 16:30 часа от XIV състав на Специализирания наказателен съд.

За съдебните репортери – 18.07 – 22.07.2016г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 18.07.2016 – 22.07.2016г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XIV НОХД 1583/2016 18.07.2016

09:30

Н.Б.

В.П.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
XII НОХД 443/2015 18.07.2016г.

10:00 часа

Ю. К.

К. К.

Г. Г.

В. И.

А. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XV НОХД 805/2015 18.07.2016г.

10:00 часа

Н. М.

Д. Ш.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

IX НОХД 849/2016г.

 

18.07.2016г

13:30часа

В.Д. ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
XV НОХД 1316/2016 21.07.2016г.

09:30 часа

Г.С.

О.П.

Г.С.

И.Т.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
XI НОХД 1411/2014 21.07.2016г.

10:00 часа

В. И.

В. Е.

Д. Г.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 1574/2016 21.07.2016

10:30

С.Т.

Г.Г.

К.Т.

Д.Л.

ОСНОВЕН СЪСТАВ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
XVIII НОХД 1709/2016 21.07.2016

13:30Ч.

 

Б.М.

И. Д.

И. Х.

Квалифицирани състави на изнудване
VI

 

НОХД 1409/2015 22.07.2016Г.

10:00 часа

Р.П.

К. Р.

М. Д.

С. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 757/2014 19.05.2016г.

14:00 часа

К.  С.

М.  П.

В.  Б.

П.  П.

А.  Р.

М.  Т.

П.  К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ ГРАБЕЖИ