За съдебните репортери – 27.02.2017 – 02.03.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 27.02.2017 – 02.03.2017г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
V НОХД 503/2015 27.02.2017

10:00

И. Т. И.

С. Р. Ж.

Е. Т. И.

С. И. И.

Б. Г. Т.

И. С. П.

Т. Г. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 3513/2016 27.02.2017

13:00

А. В. А.

Е. Г. В.

В. С. П.

Л. Г. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 770/2014 27.02.2017

10:00

Р. В. П.

М. А. Н.

А. Ю. Ш.

П. Б. Х.

Л. Г. Г.

М. С. Н.

В. Б. А.

И. Х. И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 171/2016 27.02.2017

11:00

М. Р. М.

Я. А. В.

Д. А. М.

К. С. В.

А. А. Х.

П. М. С.

Г. П. Г.

М. В. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 1251/2015 27.02.2017

13:30

О. А. А.

А. Й. Т.

М. Т. Я.

А. С. Х.

В. А. П.

В. И. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 443/2015 28.02.2017

9:30

Ю. Ю. К.

К. И. К.

Г. Д. Г.

В. Н. И.

А. Й. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
III НОХД 1913/2016 01.03.2017

10:00

Х. М. М.

П. П. Т.

В. Р. Р.

С. Р. А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 988/2015 01.03.2017

10:00

Н. Д. М.

Н. Д. Д.

А. Й. Я.

Г. И. Т.

И. К. П.

С. И. К.

С. Д. Д.

Н. Т. М.

А. В. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 805/2015 01.03.2017

10:00

Н. Г. М.

Д. Д. Ш.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 3022/2016 01.03.2017

11:00

С. Т. П.

В. Г. К.

Й. В. Х.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 1428/2015 02.03.2017

10:30

Н. С. Т.

Г. Г. М.

И. С. Г.

Г. К. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII ЧНД 3460/2016 02.03.2017

13:00

П. К. Д. Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)
XIV НОХД 1390/2016 02.03.2017

10:00

К. И. Й.

В. Р. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 1935/2016 02.03.2017

10:00

А. А.

А. А. Ф.

А. Ф. Я.

Тероризъм

 

За съдебните репортери – 13.02.2017 – 17.02.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 13.02.2017 – 17.02.2017г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XIV ЧНД 161/2017 13.02.2017

10:00

З. Г. Г. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
XVIII ЧНД 144/2017 13.02.2017

10:00

П. Й. Г. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
VII НОХД 3548/2016 14.02.2017

10:00

И. А. С.

В. В.Д.

П. К. С.

Т. Д. Г.

М. М. Т.

П. П. М.

Г. Н. Р.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XIV НОХД 1395/2015 14.02.2017

10:30

И.Д. Г.

Г. С. К.

Ж. М. М.

П. Г. Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 3549/2016 14.02.2017

10:30

Д. Л. И.

И. И. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII ЧНД 148/2017 14.02.2017

13:30

С.С.И.

П.И.И.

Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
II НОХД 646/2015 15.02.2017

9:30

Е. Д. М.

Л. Т. Л.

Е. Д. П.

М. В.Д.

Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК
III НОХД 3637/2016 15.02.2017

10:00

Д. Б. М.

И. Б. М.

А. Т. Д.

Ц. Х. Р.

Р. П. Р.

С. Б. Д.

С. Ч. В.

Ю. И. Н.

Н. С. Г.

И. Е. В.

П. Т. Т.

И. Б. А.

М. К. Й.

В. Д.Ш.

М. Й. С.

М. М. М.

Б. Е. А.

Т. К. Я.

Т. В. П.

Б. А. П.

В. С. Г.

Д. Б. Н.

Б. С. Л.

П. Е. Ч.

И. Л. Т.

Г. К. К.

М. Д. С.

Б. М. С. З.

И. В. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 1358/2015 15.02.2017

11:00

Г. С. И.

Д. Я. П.

Н. З. В.

К. Р. Г.

М. Г. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 442/2015 15.02.2017

10:00

Г. А. Т.

И.П. П.

К. Т. Г.

Е. С. К.

С. И. Е.

В. А. К.

А. П. Н.

В. В. Й.

М. Н. В.

М. Ц. А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 1064/2015 15.02.2017

10:00

П. Н. Т.

Б. С. К.

И. Е. С.

К. Н. Д.

П. И. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 226/2016 15.02.2017

9:30

В. Л. П.

Ц. Й. Т.

С. Н. М.

Г. Б. А.

Г. И.Л.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 3513/2016 16.02.2017

14:00

А. В. А.

Е. Г. В.

В. С. П.

Л. Г. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 855/2014 16.02.2017

13:30

И. Л.М.

А. А. П.

Ж. Т. Б.

И. К. Й.

М. Ф. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 878/2014 16.02.2017

11:00

Ю. К. С.

К. Б. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 1428/2015 16.02.2017

10:30

Н.С.Т.

Г.Г.М.

И.С.Г.

Г.К.С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
II НОХД 853/2015 17.02.2017

10:00

М.С.Д.

Д.М.Д.

И.Ю.Ч.

М.С.П.

И.И.Г.

И.Х.Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 164/2016 17.02.2017

10:30

Р.Е.Х.

Т.Е.Х.

Н.Н.А.

М.Х.Г.Х.

А.М.Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 310/2015 17.02.2017

10:00

Й. И. Й.

И. Й.С.

В. К. С.

П. М. С.

И. Й. Й.

Й. И.Й.

Г. М. Г.

К. В. Т.

Н. Р. Р.

А. Б. Й.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 149/2014 17.02.2017

9:30

И.Т.И.

Ю.С.В.

Н.А.В.

Г.В.Ж.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

 

 

 

 

Прессъобщение

Днес, 15.01.2017 година,Специализираната прокуратура внесе искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Д. Г. Й. , Ив. Л. Ар., Д. К. К., А. Б. Ан., Г. Й. Р. за извършени престъпления по чл.321 ал.3 пр.2 и пр.4 т.2 вр. ал.2 от НК.
Делото ще се разгледа от 11 състав на Специализирания наказателен съд и е насрочено за 15.00 часа.

Възражения

Възражения на съдиите от СНС срещу констатациите в анализа на ВКС за дейността на съда през периода 2012-2015г.

За съдебните репортери – 03.01.2017 – 06.01.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА                                                                                                        03.01.2017 – 06.01.2017г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
II НОХД 2564/2016 04.01.2017

09:30Ч.

Н. Р.

С. З.

Б.Б.

А. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

X НОХД 3128/2016 05.01.2017Г

10:00Ч

М. Ч.

Я. В.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
XVII НЧД 3546/2016 06.01.2017Г

13:30

Ц. Ч.

М. Ч.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЗЕЕЗА

 

 

 

 

 

 

Прессъобщение

На 08.11.2016 година по искане на единадесет съдии от съда се проведе Общо събрание на съдиите от Специализирания наказателен съд, което на основание чл.100г, вр. чл. 98, ал. 2, вр. чл. 85, ал. 3, т. 2 от Закона за съдебната власт единодушно направи предложение до Висшия съдебен съвет за назначаване на съдия Георги Ушев за административен ръководител – председател на Специализирания наказателен съд .

Новина

georgi-ushev-_3-300x213На 26 ноември 2016 година на специална церемония в хотел Маринела в София на Благотворителния бал на юристите, част от който са и Годишните награди за правосъдие, съдия Георги Ушев - и.ф. председател на Специализирания съд, бе избран за съдия на годината.

Прессъобщение

Днес, 30.11.2016 година, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Г. Хр. Хр. и Кр. М. Й. На обвиняемите са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления по чл. 354а НК – държане на наркотични вещества в големи размери.

Делото ще се разгледа от Специализиран наказателен съд, 4 състав на 30.11.2016 година от 14.00 часа.

Прессъобщение

Днес, 30.11.2016 година, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Л. П. Л., Тр. П. П., Б. Ал. Св. и Вл. К. В. На всички обвиняеми са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на три или повече лица, създадено с цел да извършат съгласувано в страната престъпления по чл. 234 НК – държане на акцизни стоки без бандерол в големи размери.

Делото ще се разгледа от Специализиран наказателен съд, 13 състав на 30.11.2016 година от 14.00 часа.

За съдебните репортери – 06.12.2016г. – 09.12.2016г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА   06.12.2016 – 09.12.2016г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XV НОХД 633/2015 06.12.2016г.

09:30 часа

А.П.

А.П.

К.Т.

М.Д.

Я.П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ ИЗНУДВАНЕ И РЕКЕТ
IV НОХД 787/2015 06.12.2016г.

10:00 часа

В. Б.

Е. И.

И. П.

А. П.

Г. М.

Н. П.

М. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 1006/2016 06.12.2016

10:00 ЧАСА

М.А.

В.Я.

В.А.

И.И.

Х.Х.

Н.С.

Д.Г.

Ж.Б.

А.М.

Н.Р.

Д.П.

Е.М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
ХVI НОХД 316/2015 06.12.2016г.

13:00 часа

Н. Н.

Ю. Х.

А. Ч.

М. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII НОХД 880/2015 06.12.2016г.

13:30 часа

А. П.

А. А.

Ц. Ц.

Н. М.

Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 1398/2014 07.12.2016г.

10:00 часа

Т. Т

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI НОХД 2980/16 07.12.2016Г

10:00

Н. А.

А. Н.

Д. А.

Г. Ф.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 965/2015 07.12.2016г.

13:30 часа

А. А.

Б. А.

В. Ф.

Ф. Ф.

Д. Т.

Е. А.

Г. Й.

Г. Г.

Д. М.

Н. К.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 1458/2015 07.12.2016г.

13:30 часа

М.М.

Р.Д.

З.И.

К.И.

И.К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 1965/2016 07.12.2016Г

13:30Ч

М. С. КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
V НОХД 3063/2016 07.12.2016Г

13:30Ч

Х. Х.

К. Х.

А. П.

Г. Г.

М. М.

Д. В.

Й. Д.

П. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 646/2015 08.12.2016г.

09:30 часа

Е.М.

Л.Л.

Е.П.

М.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVI НОХД 882/2015 08.12.2016г.

09:00 часа

С.Б.

Х.А.

В.Г.

М.Д.

В.Д.

Д.А.

Г.Г.

Л.С.

Д.П.

Г.П.

С.К.

В.Х.

К.Е.

М.Р.

С.Д.

Ц.А.

Р.А.

К.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 1090/2014 08.12.2016г.

10:00 часа

И.  Р.

Д.  К.

Г.  Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 1035/2016 08.12.2016Г

10:00 Ч.

Л. З. ПРЕНАСЯНЕ, ИЗГОТВЯНЕ, ТЪРГОВИЯ И ДР. НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА – ЧЛ.354А, Б, В, И ЧЛ.356А И ДР
VIII НОХД 1896/2014 08.12.2016г.

11:00 часа

А. Р.

Х. Х.

И. С.

ОТВЛИЧАНЕ НА ЛИЦА – ЧЛ.142 И ЧЛ.156 НК
XVI НОХД 2293/2016 08.12.2016Г

11:00Ч

  Г. Х.

И. И.

А. К.

Е. Я.

И. К.

М. И.

М. Е.

Н. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 878/2014 08.12.2016г.

13:30 часа

Ю. С.

К. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

II НОХД 1910/2014 09.12.2016г.

09:30 часа

Т. С.

О. И.

М. С.

Х. Б.

М. П.

И. Е.

П. К.

И. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 226/2016 09.12.2016Г

09:30 ЧАСА

В.П.

Ц.Т.

С.М.

Г.А.

Г.Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
IX НОХД 1251/2015 09.12.2016г.

10:00 часа

О.А.

Я.Я.

И.С.

П.М.

А.Й.

М.Я.

А.Х.

В.П.

В.К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 1669/2015 09.12.2016г.

10:00 часа

П. В.

 

ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
VIII НОХД 1746/2015 09.12.2016г.

10:00 часа

К.М.

И.Д.

Н.А.

ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
V НОХД 617/2014 09.12.2016г.

11:00 часа

К.  П.

Л.  С.

М.  Д.

П.  М.

Д.  Д.

В.  Е.

П.  Е.

Г.  Л.

И.  Б.

  1. Б.

А.  П.

К.  М.

К.  К.

А.  К.

В.  Х.

Р.  Б.

В.  И.

Б.  Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА. СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
НОХД 1321/2015 09.12.2016г.

13:30 часа

И.Ш.

Ю.Г.

М.У.

Г.Ц.

К.Н.

М.Ч.

Р.Н.

Й.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА