прессъобщение

Днес, 13.12.2017г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо А. Х., с повдигнато обвинение за ръководене на организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления против данъчната и финансовата система на Република България и с участници в групата – управители на търговски дружества с основна дейност търговия на едро и дребно на лекарства и хранителни добавки.

 

Делото ще се разгледа в 15:00 часа от XVI състав на Специализирания наказателен съд.

Прессъобщение

Днес. 27.11.2017г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо В. Г., Кр. Н. и Кр. М., с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества на територията на градовете София и Кюстендил.

 

Делото ще се разгледа в 13:30 часа от 7 състав на Специализирания наказателен съд.

Пресъобщение

Днес, 16.11.2017г., в 16:00 часа, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Ш. Х. М. Б., А. Ш., М. М., Г. Г., С. А. и Ц. А., обвинени в ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел трафик на хора.

 

Делото ще се разгледа в 17:30 часа от XIII състав на Специализирания наказателен съд.

 

Прессъобщение

След внесен обвинителен акт в Специализирания наказателен съд, от страна на Специализираната прокуратура, срещу Цв. В., Ал. П., Ил. З., Г. Хр., Г. З., Е. Ст., Ел. И., Р. Ст., Св.Г., Сн. В.-Ст., М. Г., Кр. Х., М. П., М. Д., Б. Тр.-К., Цв. Г., Р. С., Сл. Д.-В., на принципа на случайно разпределение на дела, делото беше разпределено на съдия В. П.– VIII състав на Специализирания наказателен съд.

 

Съдът насрочи делото – НОХД № 2209/2017г., за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.12.2017г. от 10:00 часа.