Прессъобщение

Днес, 22.04.2016 година, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо П. Г. К. с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с цел да извършват кражби, грабежи и убийства.
Делото ще се разгледа в 13.30 ч. от 4 състав на Специализирания наказателен съд.

Прессъобщение

Днес, 21.04.2016 година, Специализираният наказателен съд беше уважи частично исканетона Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо K. Г., Н. В., Ив. Г. и Е. Б. с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, чиято функция е свързана с изготвяне и разпространение на неистински удостоверения за годишни технически прегледи с необходимите холограмни стикери и неистински застрахователни полици „Гражданска отговорност“, ведно с необходимите контролни талони и стикери към тях и сертификати „Международна карта за автомобилна застраховка“, които са предназначени предимно за автомобили, които ще бъдат управлявани извън страната, най-вече на територията на Република Румъния, или такива, регистрирани с български номера преди време и вече намиращи се извън Република България. Вижте цялото съдържание

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес, 21.04.2016 година, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо К. Кр. Г., Н. В. В., Ив. Т. Г. и Ев. Б. Б. с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, чиято функция е свързана с изготвяне и разпространение на неистински удостоверения за годишни технически прегледи с необходимите холограмни стикери и неистински застрахователни полици „Гражданска отговорност“, ведно с необходимите контролни талони и стикери към тях и сертификати „Международна карта за автомобилна застраховка“, които са предназначени предимно за автомобили, които ще бъдат управлявани извън страната, най-вече на територията на Република Румъния, или такива, регистрирани с български номера преди време и вече намиращи се извън Република България.

Делото ще се разгледа в 13.30 ч. от 13 състав на Специализирания наказателен съд.

Прессъобщение

Днес, 11.04.2016г. Специализираният наказателен съд уважи искането на Специализираната прокуратура и взе  на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Иг. Х. и М. М., с повдигнати обвинения за предоставяне на помещение на разпространение на наркотични вещества, като съдът счете, че са налице всички изискуеми от закона предпоставки, както и висока степен на обществена опасност на повдигнатите  обвинения за вземане на най-тежката мярка за процесуална принуда.

 

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен специализиран наказателен съд, като в случай на такива делото е насрочено за 19.04.2016г. от 10:00 часа.

За съдебните репортери – 25.04 – 28.04.2016г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА  25.04.2016 – 28.04.2016г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
V НОХД 214/2013 25.04.2016г.

10:00 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А. С.

Д. К.

М. В.

О. К.

Л. Р.

С. Г.

П. Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
ХIV НОХД 1907/2014 25.04.2016г.

10:00 часа

П. Д.

М. В.

Г. Д.

Г. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 471/2015 25.04.2016г.

10:00 часа

Л. М.

В. А.

Н. Х.

К. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 1134/2014 25.04.2016г.

15:30 часа

С. И.

Г. И.

Д. М.

И. И.

З. И.

Н. М.

М. И.

З. С.

Е. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII НОХД 1451/2015 26.04.2016г.

10:00 часа

И.В.

Г.Б.

Й.Д.

Ф.М.

В.Н.

С.М.

Л.Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 716/2016 26.04.2016г.

10:30 часа

М.И.

Д.И.

А.В.

Т.И.

Й.Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
V НОХД 702/2015 26.04.2016г.

11:00 часа

К. К.

Д. В.

ГРАБЕЖ – ЧЛ. 198 НК

 

III НОХД 795/2016г 26.04.2016г

13:00часа

Т.Я. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
VIII НОХД 1739/2015 26.04.2016г.

13:30 часа

В.Х.

Р.Р.

Т.К.

В.В.

В.И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 466/2015 26.04.2016г.

14:00 часа

З. И.

И. Б.

З. Г.

К. Л.

С. Г.

Т. С.

П. Ц.

Т. Ц.

Д. Д.

Г. Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 1400/2014 27.04.2016г.

09:30 часа

Г.  И.

Г.  Н.

Г.  А.

А.  Е.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

II НОХД 1910/2014 27.04.2016г.

09:30 часа

Т. С.

О. И.

М. С.

Х. Б.

М. П.

И. Е.

П. К.

И. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 1707/2015 27.04.2016г.

10:00 часа

Ц.С.

С.С.

Т.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 599/2016 27.04.2016г

10:00 часа

А.Д.

Д.С.

Д.Д.

Г.А.

Н.В.

С.М.

Г.Г.

Л.М.

С.С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
V НОХД 617/2014 27.04.2016г.

11:00 часа

К.  П.

Л.  С.

М.  Д.

П.  М.

Д.  Д.

В.  Е.

П.  Е.

Г.  Л.

И.  Б.

K.  Б.

А.  П.

К.  М.

К.  К.

А.  К.

В.  Х.

Р.  Б.

В.  И.

Б.  Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА. СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
V НОХД 503/2015 27.04.2016г.

13:30 часа

С. Ж.

Е. И.

С. И.

Б. Т.

И. П.

Т. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 1669/2015 27.04.2016г.

13:30 часа

П.В. ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
IX НОХД 1726/2015 27.04.2016Г.

13:30 часа

К. Д. ГЛ.V. ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
XII НОХД 171/2016 27.04.2016г.

14:00 часа

С.С.

М.М.

Я.В.

Д.М.

К.В.

А.А.Х.

П.С.

Г.Г.

М.Д.

 

ОТВЛИЧАНЕ НА ЛИЦА – ЧЛ.142 И ЧЛ.156 НК
ХIV НОХД 1777/2014 28.04.2016г.

09:30 часа

В. С.

С. П.

М. П.

А. Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 1732/2015 28.04.2016Г.

10:00 ЧАСА

С.Я.

Б.К.

А.Щ.

Ц.В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
ХVI НОХД 317/2015 28.04.2016г.

10:30 часа

Р. Е.

И. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 757/2014 28.04.2016г.

14:30 часа

К.  С.

М.  П.

В.  Б.

П.  П.

А.  Р.

М.  Т.

П.  К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ ГРАБЕЖИ

 

 

 

Прессъобщение

Днес, 02.04.2016 година, Специализираният наказателен съд уважи
частично искането на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за
неотклонение „задържане под стража“ спрямо Цв. Цв., В. Г., Е. Ив., П.А., Т. В., Цв.Д. и Ив.Ив., обвинени в ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена от длъжностни лица с цел вземане на подкупи.
Мотивите на съда са, че е налице обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъпленията, за които са им повдигнати обвинения, високата степен на обществена опасност на извършените деяния, както и че има реална опасност да извършат други престъпления, поради което взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Цв. Цв., В. Г., Е. Ив., П.А., Т. В..
Относно обвиняемите Цв. Д. и Ив. Ив., съдът прецени, че участието им в организираната престъпна група няма нужния интензитет на високата степен на обществена опасност, като няма данни и същите да се укрият, поради което, спрямо тях съдът взе мярка за неотклонение“домашен арест“.
Определението подлежи на жалба и протест, като в случай на такива съдът насрочи делото пред АСпНС за 07.04.2016 година от 10.00 часа.

Прессъобщение

Днес, 02.04.2016г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“  спрямо Цв. Цв., В. Г., Е. Ив., Пл. А., Т. В., Цв. Д. и Ив. Ив., обвинени в ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена от длъжностни лица с цел вземане на подкупи.

 

Делото ще се разгледа от VI състав на Специализирания наказателен съд в 13:30 часа.

Прессъобщение

Днес, 01.04.2016г.,  Специализиранияt наказателен съд се произнесе с присъдапо НОХД № 1306/2013г., водено за организиране, ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества.

Съдът наложи следните наказания на подсъдимите:

Вижте цялото съдържание

За съдебните репортери – 04.04 – 08.04.2016г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА  04.04.2016 – 08.04.2016г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
ХIV НОХД 1777/2014 04.04.2016г.

09:30 часа

В. С.

С. П.

М. П.

А. Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 828/2014 04.04.2016г.

10:00 часа

М. А.

И.  С.

 

В. С.

А. Й.

Й. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ УБИЙСТВА
IV НОХД 471/2015 04.04.2016г.

10:00 часа

Л. М.

В. А.

Н. Х.

К. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 1747/2015 04.04.2016г.

10:00 часа

Д.К.

Г.Б.

Ч.Д.

Ю.К.

Д.Ш.

И.И.

Й.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

НОХД 1127/2015 04.04.2016г.

13:30 часа

Б. Т.

И. Т.

В. Т.

Г. Г.

Д. Т.

И. М.

С. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XV НОХД 633/2015 05.04.2016г.

09:30 часа

А.П.

А.П.

К.Т.

М.Д.

Я.П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ ИЗНУДВАНЕ И РЕКЕТ
ХI НОХД 1277/2015 05.04.2016г.

14:00 часа

С.Т.

Д.Д.

В.Р.

К.Н.

Г.Г.

К.Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 633/2015 06.04.2016г.

09:30 часа

А.П.

А.П.

К.Т.

М.Д.

Я.П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ ИЗНУДВАНЕ И РЕКЕТ
IV НОХД 842/2014 06.04.2016г.

10:00 часа

С. С.

М. С.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII НОХД 132/2015 06.04.2016г.

10:00 часа

Р. К.

Г. П.

В. П.

Г. С.

Т. А.

С. Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 507/2015 06.04.2016г.

10:00 часа

Г.Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К.М.

М.Д.

М.Т.

Т.С.

И.Л.

К.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 1639/2013 07.04.2016г.

09:00 часа

 

К. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ИЗГОТВЯНЕ НА НЕИСТИНСКИ ИЛИ ПРЕПРАВЯНЕ НА ИСТИНСКИ ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ
XII НОХД 507/2015 07.04.2016г.

10:00 часа

Г.Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К.М.

М.Д.

М.Т.

Т.С.

И.Л.

К.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 600/2015 07.04.2016г.

10:00 часа

С. С.

Т. Д.

П. Г.

А. М.

В. Д.

Д. Д.

Г. К.

Д. П.

К. И.

М. М.

С. У.

В. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 164/2016 07.04.2016г

10:30ч.

Р.Х.

Т.Х.

Н.А.

М.Г.

А.Т.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
ХI НОХД 1277/2015 07.04.2016г.

14:00 часа

С.Т.

Д.Д.

В.Р.

К.Н.

Г.Г.

К.Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII НОХД 1745/2015 08.04.2016г.

10:00 часа

Х.В.

С.В.

Б.М.

Т.И.

З.Т.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X НОХД 1065/2015 08.04.2016г.

11:00 часа

Ц.М.

Б.П.

Б.Г.

Е.Н.

Ж.Н.

К.К.

Я.Я.

Я.Х.

Л.Р.

Я.Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

II НОХД 646/2015 08.04.2016г.

14:00 часа

Е.М.

Л.Л.

Е.П.

М.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес, 19.03.2016г, Специализираният наказателен съд уважи искането на Специализираната прокуратура и взе  мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Г. Г. и М. М., с повдигнати обвинения за организиране и участие в организирана престъпна група, създадена с цел оборот на фалшиви парични знаци.

От събраните по делото доказателства, съдът счете че е налице обосновано предположение за авторството на деянието от страна и на двамата обвиняеми, както и че е налице реална опасност същите да извършат друго престъпление.

Определението подлежи на обжалване и протест, като в случай на такива, делото е насрочено за 29.03.2016г. пред Апелативен специализиран наказателен съд.