Прессъобщение.

Специализиран наказателен съд уведомява, че от 14.05.2020г. продължава дейността си съобразно Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12.05.2020г. Влизането в сградата на съда ще се извършва при спазване на дистанция и наличие на лични предпазни средства /маски, ръкавици, шлемове/ и създадена възможност за дезинфекциране.

Няма да бъдат допускани лица с признаци на респираторни заболявания – хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми.

След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

Работното време за работа с граждани и адвокати на деловодствата е от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа.

Ръководството на съда призовава за спазване на мерките за безопасност.

Прессъобщение

Днес, 25.04.2020г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Н. А., Г. А. и Б. М., с повдигнати обвинения за престъпления по чл. 129 от НК, чл. 354а от НК и по чл. 321, ал. 6 от НК.

Делото ще се разгледа в 14:00 часа от 3-ти състав на съда.

ЗАПОВЕД № АС-87 / 08.04.2020г.

Във връзка с Решениена на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното с Решениена на НС от 13.03.2020г. извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13.05.2020г. /обн. ДВ бр.33 от 07.04.2020г./, Решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол №9 от заседание, проведено на 15.03.2020г. и  Решение на Съдийска колегия на Висш съдебен съвет от 07.07.2020г.

Заповед №АС-87 от 08.04.2020г