Списък на допуснатите кандидати за длъжностите съдебен помощник, съдебен секретар и съдебен деловодител:

Вижте цялото съдържание

Прессъобщение

Днес, 26.04.2017г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо К. Б., Ив. Б., В. Г., Ил. М. и Ив. Ст., с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел рекет и изнудване.

 

Делото ще се разгледа в 18:30 часа от XVIII състав на Специализирания наказателен съд.

 

Обвиняемите по делото не желаят да бъдат снимани.

Съобщение

До 21 април 2017г. тече процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели в Специализиран накзателен съд. Документи се подават в столичен общински съвет. За повече информация виж тук.

Мярка за неотклонение

Днес, 03.04.2017г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Ал. Л., Екр. М. и В. Д., с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества.

 

Делото ще се разгледа в 14:30 часа от VI състав на Специализирания наказателен съд.

Покана

Най-учтиво ви каним да присъствате на пресконференция относно Доклад за дейността на Специализирания наказателен съд през 2016г., която ще се проведе на 22.03.2017г., от 12:00 часа в сградата на Специализиран наказателен съд, гр. София, ул. “Черковна” N 90.

Прессъобщение

Днес, 19.03.2017г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Д. Б. М., Г. Т. К., А. Д. С., И. С. П., Р. Д. И., Т. Д. С., като групата е създадена с цел държане и разпространение на наркотични вещества.

Делото ще се разгледа в 13:00 часа от XII състав на Специализирания наказателен съд.

 

За съдебните репортери – 20.03.2017 – 24.03.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА  20.03.2017 – 24.03.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
I НОХД 761/2014 20.03.2017г.

9:30

В.В.В.

М.Б.П

Б.М.Н

И.Ц.Ц.

Й.И.К

Г.П.Г.

Д.И.Н.

Е.Е.М.

М.Г.А.

К. Б. Т.

М. Д. Н.

М.И.В.

Убийство по чл.115 НК
IV НОХД 787/2015 20.03.2017г.

10:00

В.Е.Б.

Е.В.И.

А.С.П.

И.С.П.

Г.М.М.

М.Л.В.

Н.Г.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 981/2016 20.03.2017г.

10:00

В.В.В.

Ж.С.Б.

И.Ф.И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 443/2015 20.03.2017г.

10:00

Ю.Ю.К.

К.И.К.

Г.Д.Г.

А.Й.С.

В.Н.И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV ЧНД 525/2017 20.03.2017г.

14:00

С.И.Й. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
XVI ЧНД 445/2017 20.03.2017г.

9:00

И.А.С. Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)
XVIII НОХД 1709/2016 20.03.2017г.

11:00

Б.Д.М.

И.А.Х.

И.И.Д.

Квалифицирани състави на изнудване
II НОХД 3643/2016 21.03.2017г.

9:30

А.Н.Н.

В.Б.Д.

К.Д.Г.

Р.Р.В.

Н.К.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IV НОХД 52/2017 21.03.2017г.

13:30

Ц.К.Ч.

М.Ц.Ч.

И.Й.Т.

Д.Е.К.

И.П.Т.

К.М.К.

В.Д.Ф.

С.М.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 214/2013 21.03.2017г.

10:00

Х.М.М.

П.П.Т.

М.В.М.

П.П.М.

Д.А.М.

А.П.С.

Д.А.К.

М.В.В.

О.Л.К.

Л.Д.Р.

С.Ц.Г.

П.В.Г.

И.Д.И.

Д.Г.А.

Б.М.С.

Т.С.Т.

К.Ц.П.

Й.А.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 1669/2015 21.03.2017г.

13:30

П.Б.В. Рекет
VIII НОХД 1746/2015 21.03.2017г.

13:30

К.Р.М.

Н.В.А.

И.Е.Д.

Рекет
X НОХД 1065/2015 21.03.2017г.

10:00

Ц.Е.М.

Б.Л.Г.

Е.С.Н.

Ж.И.Н.

К.Й.К.

Я.Г.Я.

Я.Н.Н.

Я.Г.Х.

Л.Д.Р.

Б.С.П.

Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК
XI НОХД 1574/2016 21.03.2017г.

13:00

С.Д.Т.

К.К.Т.

Д.Л.

Незаконно превеждане през граница
XV НОХД 633/2015 21.03.2017г.

9:30

А.И.П.

А.К.П.

К.Б.Т.

Я.Ц.П.

М.М.Д.

Рекет
XVI НОХД 2293/2016 21.03.2017г.

9:30

Г.Б.Х.

И.Р.И.

А.К.К.

Н. А.-М. А.

И.Д.К.

М.И.И.

М.С.Е.

Е.В.Я.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 1362/2013 21.03.2017г.

10:30

П.Г.Б.

М. С. У. Б.

Б. З. З.

Х.К.Ч.

А.Ю.Ю.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 214/2013 22.03.2017г.

10:00

Х. М. М.

П.П.Т.

М.В.М.

П..П.М.

Д.А.М.

А.П.С.

Д.А.К.

М.В.В.

О.Л.К.

Л.Д.Р.

С.Ц.Г.

П.В.Г.

И.Д.И.

Д.Г.А.

Б.М.С.

Т.С.Т.

К.Ц.П.

Й.А.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 1542/2014 22.03.2017г.

9:00

Б.В.Л.

Д.Т.Б.

Х.Ж.П.

П.П.А.

К.Х.Д.

Ц.Г.К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 600/2015 22.03.2017г.

12:30

С.Б.С.

Т.К.Д.

П.К.Г.

А.Н.М.

В.И.Д.

Д.С.Д.

Г.С.К.

Д.Д.П.

К.М.И.

М.Н.М.

В.К.Г.

С.Р.У.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 3128/2016 22.03.2017г.

11:00

М.Й.Ч.

Я.К.В.

Квалифицирани състави на изнудване
XI НОХД 2723/2016 22.03.2017г.

13:00

Б.В.Т.

Н.М.М.

М.В.Г.

Х.Б.Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 374/2017 22.03.2017г.

13:00

Р.Й.П.

В.К.М.

И.И.Г.

К.С.С.

А. М. А. Т.

К.Ц.М.

М.М.А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 633/2015 22.03.2017г.

9:30

А.И.П.

А.К.П.

К.Б.Т.

Я.Ц.П.

М.М.Д.

Рекет
XVI НОХД 1935/2016 22.03.2017г.

10:00

А.А.

А.А.Ф.

А.Ф.Я.

Тероризъм
III НОХД 167/2017 23.03.2017г.

10:00

В.А.Т.

П.Ю.Н.

Р.А.Г.

Т.С.С.

Л.С.Я.

В.М.М.

В.Н.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 503/2015 23.03.2017г.

10:00

И.Т.И.

С.Р.Ж.

Е.Т.И.

С.И.И.

Б.Г.Т.

Т.Г.П.

И.С.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 2801/2016 23.03.2017г.

9:30

Х.Т.К.

К.В.Д.

И.Е.С.

Квалифицирани състави на изнудване
VII НОХД 1030/2015 23.03.2017г.

10:00

Ц.Х.Ц.

А.Х.А.

Ж.Н.К.

Н.Б.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 1321/2015 23.03.2017г.

13:30

И.А.Ш.

Ю.Б.Г.

М. У.

Г.Н.Ц.

К.Г.Н.

М.П.Ч.

Р.Х.Н.

Й. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 849/2016 23.03.2017г.

13:30

В.С.Д. Рекет
XI НОХД 531/2014 23.03.2017г.

13:00

И.В.Д.

М.Ж.В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 1126/2015 23.03.2017г.

10:00

Н.Ц.Ч.

Н.И.Н.

Ч.С.А.

К.Е.С.

И.И.Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 1316/2016 23.03.2017г.

9:30

Г.К.С.

О.Г.П.

Г.Р.С.

И.К.Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 226/2016 23.03.2017г.

9:30

В.Л.П.

Г.И.Л.

С.Н.М.

Г.Б.А

Ц.Й.Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
II НОХД 1398/2014 24.03.2017г.

9:30

О.К.М.

Г.Т.И.

Т.П.Р.

Е.Й.С.

З.П.Т.

М.Г.Г.

Н.П.П.

Т.П.Т.

Г.Е.Е.

Е.Й.Г.

Н.В.Д.

В.И.С.

Е.Д.С.

У.З.Ш.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 1896/2014 24.03.2017г.

10:00

А.И.Р.

Х.Г.Х.

И.Р.С.

Квалифицирани състави на отвличане
X НОХД 1428/2015 24.03.2017г.

10:30

Н.С.Т.

Г.Г.М.

И.С.Г.

Г.К.С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 2679/2016 24.03.2017г.

13:00

С.К.С.

К.П.С.

С.Л.Т.

Й.Т.М.

С.С.С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 882/2015 24.03.2017г.

9:30

С.А.Б.

Х.М.А.

В.Т.Г.

М.И.Д.

В.Д.Д.

Д.А.А.

Г.Д.Г.

Л.Й.С.

Д.М.П.

Г.И.П.

С.Д.К.

В.Х.Х.

К.С.Е.

М.М.Р.

С.П.Д.

Ц.А.А.

Р.Д.А.

К.Я.Б.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група