Прессъобщение

На 08.11.2016 година по искане на единадесет съдии от съда се проведе Общо събрание на съдиите от Специализирания наказателен съд, което на основание чл.100г, вр. чл. 98, ал. 2, вр. чл. 85, ал. 3, т. 2 от Закона за съдебната власт единодушно направи предложение до Висшия съдебен съвет за назначаване на съдия Георги Ушев за административен ръководител – председател на Специализирания наказателен съд .

Новина

georgi-ushev-_3-300x213На 26 ноември 2016 година на специална церемония в хотел Маринела в София на Благотворителния бал на юристите, част от който са и Годишните награди за правосъдие, съдия Георги Ушев - и.ф. председател на Специализирания съд, бе избран за съдия на годината.

Прессъобщение

Днес, 30.11.2016 година, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Г. Хр. Хр. и Кр. М. Й. На обвиняемите са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления по чл. 354а НК – държане на наркотични вещества в големи размери.

Делото ще се разгледа от Специализиран наказателен съд, 4 състав на 30.11.2016 година от 14.00 часа.

Прессъобщение

Днес, 30.11.2016 година, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Л. П. Л., Тр. П. П., Б. Ал. Св. и Вл. К. В. На всички обвиняеми са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на три или повече лица, създадено с цел да извършат съгласувано в страната престъпления по чл. 234 НК – държане на акцизни стоки без бандерол в големи размери.

Делото ще се разгледа от Специализиран наказателен съд, 13 състав на 30.11.2016 година от 14.00 часа.

За съдебните репортери – 21.11.2016г. – 25.11.2016г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА  21.11.2016 – 25.11.2016г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
II НОХД 646/2015 21.11.2016г.

09:30 часа

Е.М.

Л.Л.

Е.П.

М.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 1935/16 21.11.2016Г

09:30Ч

А.А.

А.Ф.

А.Я.

113 Тероризъм
III НОХД 292/2015 21.11.2016г.

10:00 часа

Р. С.

М. П.

Д. Г.

П. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 1035/2016 21.11.2016Г

10:00 Ч.

Л. З. ПРЕНАСЯНЕ, ИЗГОТВЯНЕ, ТЪРГОВИЯ И ДР. НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА – ЧЛ.354А, Б, В, И ЧЛ.356А И ДР
XII НОХД 1668/2015 21.11.2016г.

13:00 часа

Г.Б.

П.Б.

С.С.

П.М.

П.Б.

С.М.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НЧД 3062/2016 22.11.2016Г

09:30

Б. М. ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩО НАКАЗАНИЕ ПО ЧЛ. 23-27 НК (КУМУЛАЦИИ – ЧЛ. 306, АЛ. 1, Т. 1 НПК)
II НЧД 3064/2016 22.11.2016Г

09:45Ч.

М. К. ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩО НАКАЗАНИЕ ПО ЧЛ. 23-27 НК (КУМУЛАЦИИ – ЧЛ. 306, АЛ. 1, Т. 1 НПК)
XII НОХД 1126/2015 22.11.2016г.

10:00 часа

Н.Ч.

Н.Н.

Ч.О.

К.С.

И.Т.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 1423/2015 22.11.2016г.

10:00 часа

Д.Д.

М.Б.

П.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 2801/2016 22.11.2016Г

13:30Ч

Х. К.

К.Д.

И.С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 2979/2016Г 22.11.2016Г

13:30Ч

Р. А.

В.А.

А.И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 214/2013 23.11.2016г.

10:00 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А. С.

Д. К.

М. В.

О. К.

Л. Р.

С. Г.

П. Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
IV НОХД 787/2015 23.11.2016г.

10:00 часа

В. Б.

Е. И.

И. П.

А. П.

Г. М.

Н. П.

М. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I НЧД 2964/2016 23.11.2016г

10:30ч

Ю. П. ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩО НАКАЗАНИЕ ПО ЧЛ. 23-27 НК (КУМУЛАЦИИ – ЧЛ. 306, АЛ. 1, Т. 1 НПК)
I НЧД 2966/2016 23.11.2016г

11:00ч

М. П. ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩО НАКАЗАНИЕ ПО ЧЛ. 23-27 НК (КУМУЛАЦИИ – ЧЛ. 306, АЛ. 1, Т. 1 НПК)
ХI НОХД 1277/2015 23.11.2016г.

13:00 часа

С.Т.

Д.Д.

В.Р.

К.Н.

Г.Г.

К.Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 1709/2016 23.11.2016

13:30Ч.

 

Б.М.

И. Д.

И. Х.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
XVI НОХД 1400/2014 24.11.2016г.

09:30 часа

Г.  И.

Г.  Н.

Г.  А.

А.  Е.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХI НОХД 857/2014 24.11.2016г.

10:00 часа

Г.  Б.

П.  К.

И.  С.

Н.  С.

М.  Е.

З.   Т.

И.  Д.

Г.   Г.

П.  М.

И.  А.

С.   И.

И.   П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 1064/2015 24.11.2016г.

10:00 часа

П.Т.

И.С.

К.Д.

П.П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII НОХД 2179/2016 24.11.2016Г

13:30Ч

Х. И. КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
XIV НОХД 149/2014 25.11.2016г.

09:30 часа

И.  И.

Ю.  В.

Н.  В.

Г.  Ж.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ОТНЕМАНЕ НА ЧУЖДИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ
X НОХД 1362/2013 25.11.2016г.

10:00 часа

П. Б.

М. Б.

Б. З.

Х. Ч.

А. Ю.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
ХI НОХД 857/2014 25.11.2016г.

10:00 часа

Г.  Б.

П.  К.

И.  С.

Н.  С.

М.  Е.

З.   Т.

И.  Д.

Г.   Г.

П.  М.

И.  А.

С.   И.

И.   П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 507/2015 25.11.2016г.

10:00 часа

Г.Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К.М.

М.Д.

М.Т.

Т.С.

И.Л.

К.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 1965/2016 25.11.2016Г

10:00Ч

М. С. КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
XVII ЧНД 3120/2016 25.11.2016Г

11:00Ч

П. М. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЗЕЕЗА
V НОХД 3123/2016 25.11.2016Г

14:00Ч

А. Х.

П. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 1321/2015 25.11.2016г.

14:30 часа

И.Ш.

Ю.Г.

М.У.

Г.Ц.

К.Н.

М.Ч.

Р.Н.

Й.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

Прессъобщение

Днес, 07.09.2016г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо М. М., с повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група, създадена с цел изнудване и рекет.

Делото ще се разгледа в 14:00ч. от 3 състав на Специализирания наказателен съд.

За съдебните репортери – 07.09.2016г.-10.09.2016г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА   07.09.2016 – 10.09.2016г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
II НОХД 853/2015 07.09.2016г10:00часа М. Д.Д.Д. И. Ч. М. П. И. Г. И. Г. БРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 739/2014 07.09.2016г„10:30 часа К. Т.М. В. В. Б. Г. Б. И. А. Г.К. Н.С. К.К. Д.П. И. К. Е. И. Г. З. А. С. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 481/2014 08.09.201610:00часа Н. Н. УКРИВАНЕ И НЕПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
XIV НОХД 1006/2016 08.09.201610:00часа М. А.В. Я. В. А. И. И. Х. Х. Д.Г. Ж.Б. А.М. Н.Р. Д.П. Е.М. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 164/2016 08.09.201610:30 часа Р.Х.Т.Х. Н.А. М.Х. А.Т. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 503/2015 09.09.201610:00 И. И.С.Ж. Е. И. С. И. Б. Т. И. П. Т. П. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 981/2016 09.09.201610:00 В. В.Ж. Б. И. И. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 646/2015 10.09.201610:00 Е.М.Л.Л. Е.П. М.Д. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗА УБИЙСТВО ПО ЧЛ.115 ЧЛ.116 НК

За съдебните репортери – 29.08.2016г.-02.09.2016г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА  29.08.2016 – 02.09.2016г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
VIII НОХД 1848/16 30.08.201610:00 часа Р.С.А.Б.

И.С.

К.И.

Н.П.

В.Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НЧД 2180/16 30.08.201610:30часа И. Т.С.Д. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЗЕЕЗА
VII НЧД 2248/16 31.08.201610:30 часа М.М.Д.Т. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

 

 

Протокол с резултатите от проведения на 29.07.2016 година конкурс:протокол

Прессъобщение

Днес, 25.07.2016г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо Л. Сл.- ръководител и Ат. Хр., В. Кр., Л. М. и П. Н. – участници в организирана престъпна група, създадена с цел държане и разпространение на наркотични вещества.
Делото ще се разгледа в 16:30 часа от XIV състав на Специализирания наказателен съд.