Прессъобщение

Днес, 22.09.2016г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо Ив. З., с повдигнато обвинение за боравене с огнестрелни оръжия с цел извършване на престъпления по чл. 108а, ал. 1 от НК /тероризъм/.

Делото ще се разгледа в 13:00ч. от 4 състав на Специализирания наказателен съд.

За съдебните репортери – 19.09.2016г.-21.09.2016г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА  19.09.2016 – 21.09.2016г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
ХVI НОХД 317/2015 19.09.2016г.

09:30 часа

Р. Е.

И. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 795/2016г 19.09.2016г

09:30часа

Т. Я. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
V НОХД 214/2013 19.09.2016г.

10:00 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А. С.

Д. К.

М. В.

О. К.

Л. Р.

С. Г.

П. Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
II НОХД 481/2014 19.09.2016г.

10:00 часа

Н. Н.

 

УКРИВАНЕ И НЕПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ЧЛ.255-257 НК
VI НОХД 1134/2014 19.09.2016г.

10:00 часа

С. И.

Г. И.

Д. М.

И. И.

З. И.

Н. М.

М. И.

З. С.

Е. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 1747/2015 19.09.2016г.

10:00 часа

Д.К.

Г.Б.

Ч.Д.

Ю.К.

Д.Ш.

И.И.

Й.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII НОХД 1010/2013 19.09.2016г.

10:30 часа

Д.Д. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 1669/2015 19.09.2016г.

10:30 часа

П. В.

 

ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
XV НОХД 322/2016 19.09.2016г.

10:30 часа

Д.Ф.

Б.Б.

Й.Ч.

С.С.

Н.Н.

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII НЧД 2396/16 19.09.2016

13:00

Х. М. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЗЕЕЗА
НОХД 1321/2015 19.09.2016г.

13:30 часа

И.Ш.

Ю.Г.

М.У.

Г.Ц.

К.Н.

М.Ч.

Р.Н.

Й.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 1668/2015 19.09.2016г.

13:30 часа

Г.Б.

П.Б.

С.С.

П.М.

П.Б.

С.М.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII НОХД 1745/2015 19.09.2016г.

14:00 часа

Х.В.

С.В.

Б.М.

Т.И.

З.Т.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 1935/16 19.09.16Г

15:00Ч

А.А.

А.Ф.

А.Я.

113 Тероризъм
IX НЧД 2291/2016 19.09.2016

16:30Ч

Ц. Ц. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЗЕЕЗА
VI НОХД 757/2014 20.09.2016г.

09:30 часа

К.  С.

М.  П.

В.  Б.

П.  П.

А.  Р.

М.  Т.

П.  К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ ГРАБЕЖИ
XVI НОХД 226/2016 20.09.2016Г

09:30 ЧАСА

В.П.

Ц.Т.

С.М.

Г.А.

Г.Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
V НОХД 214/2013 20.09.2016г.

10:00 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А. С.

Д. К.

М. В.

О. К.

Л. Р.

С. Г.

П. Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
XIII НОХД 132/2015 20.09.2016г.

10:00 часа

Р. К.

Г. П.

В. П.

Г. С.

Т. А.

С. Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 1746/2015 20.09.2016г.

10:00 часа

К.М.

И.Д.

Н.А.

ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
XVIII НОХД 1574/2016 20.09.2016

10:00

С.Т.

Г.Г.

К.Т.

Д.Л.

ОСНОВЕН СЪСТАВ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
VII НОХД 855/2014 20.09.2016г.

10:30 часа

И. М.

А. П.

Ж. Б.

И. Й.

М. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

НОХД 1409/2015 20.09.2016Г.

14:00 часа

Р.П.

К. Р.

М. Д.

С. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 171/2016 20.09.2016г.

14:00 часа

С.С.

М.М.

Я.В.

Д.М.

К.В.

А.А.Х.

П.С.

Г.Г.

М.Д.

ОТВЛИЧАНЕ НА ЛИЦА – ЧЛ.142 И ЧЛ.156 НК
XIV НОХД 1006/2016 21.09.2016

09:30 ЧАСА

М.А.

В.Я.

В.А.

И.И.

Х.Х.

Н.С.

Д.Г.

Ж.Б.

А.М.

Н.Р.

Д.П.

Е.М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
V НОХД 503/2015 21.09.2016г.

10:00 часа

С. Ж.

Е. И.

С. И.

Б. Т.

И. П.

Т. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 554/2015 21.09.2016г.

10:00 часа

Р. Б.

Д. Б.

М. К.

П. В.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X НОХД 1065/2015 21.09.2016г.

10:30 часа

Ц.М.

Б.П.

Б.Г.

Е.Н.

Ж.Н.

К.К.

Я.Я.

Я.Х.

Л.Р.

Я.Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VIII НОХД 878/2014
  1. 09.2016г.

11:00 часа

Ю. С.

К. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

НОХД 310/2015 21.09.2016г.

12:00 часа

Й. Й.

И. С.

В. С.

П. С.

И. Й.

Й. Й.

Г. Г.

К. Т.

Н. Р.

А. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ И ДЪРЖАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

 

XII НОХД 507/2015 21.09.2016г.

13:00 часа

Г.Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К.М.

М.Д.

М.Т.

Т.С.

И.Л.

К.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

Прессъобщение

Днес, 07.09.2016г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо М. М., с повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група, създадена с цел изнудване и рекет.

Делото ще се разгледа в 14:00ч. от 3 състав на Специализирания наказателен съд.

За съдебните репортери – 07.09.2016г.-10.09.2016г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА   07.09.2016 – 10.09.2016г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
II НОХД 853/2015 07.09.2016г10:00часа М. Д.Д.Д. И. Ч. М. П. И. Г. И. Г. БРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 739/2014 07.09.2016г„10:30 часа К. Т.М. В. В. Б. Г. Б. И. А. Г.К. Н.С. К.К. Д.П. И. К. Е. И. Г. З. А. С. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 481/2014 08.09.201610:00часа Н. Н. УКРИВАНЕ И НЕПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
XIV НОХД 1006/2016 08.09.201610:00часа М. А.В. Я. В. А. И. И. Х. Х. Д.Г. Ж.Б. А.М. Н.Р. Д.П. Е.М. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 164/2016 08.09.201610:30 часа Р.Х.Т.Х. Н.А. М.Х. А.Т. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 503/2015 09.09.201610:00 И. И.С.Ж. Е. И. С. И. Б. Т. И. П. Т. П. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 981/2016 09.09.201610:00 В. В.Ж. Б. И. И. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 646/2015 10.09.201610:00 Е.М.Л.Л. Е.П. М.Д. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗА УБИЙСТВО ПО ЧЛ.115 ЧЛ.116 НК

За съдебните репортери – 29.08.2016г.-02.09.2016г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА  29.08.2016 – 02.09.2016г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
VIII НОХД 1848/16 30.08.201610:00 часа Р.С.А.Б.

И.С.

К.И.

Н.П.

В.Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НЧД 2180/16 30.08.201610:30часа И. Т.С.Д. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЗЕЕЗА
VII НЧД 2248/16 31.08.201610:30 часа М.М.Д.Т. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА

 

 

Протокол с резултатите от проведения на 29.07.2016 година конкурс:протокол

Прессъобщение

Днес, 25.07.2016г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо Л. Сл.- ръководител и Ат. Хр., В. Кр., Л. М. и П. Н. – участници в организирана престъпна група, създадена с цел държане и разпространение на наркотични вещества.
Делото ще се разгледа в 16:30 часа от XIV състав на Специализирания наказателен съд.

За съдебните репортери – 18.07 – 22.07.2016г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 18.07.2016 – 22.07.2016г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XIV НОХД 1583/2016 18.07.2016

09:30

Н.Б.

В.П.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
XII НОХД 443/2015 18.07.2016г.

10:00 часа

Ю. К.

К. К.

Г. Г.

В. И.

А. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XV НОХД 805/2015 18.07.2016г.

10:00 часа

Н. М.

Д. Ш.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

IX НОХД 849/2016г.

 

18.07.2016г

13:30часа

В.Д. ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
XV НОХД 1316/2016 21.07.2016г.

09:30 часа

Г.С.

О.П.

Г.С.

И.Т.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
XI НОХД 1411/2014 21.07.2016г.

10:00 часа

В. И.

В. Е.

Д. Г.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 1574/2016 21.07.2016

10:30

С.Т.

Г.Г.

К.Т.

Д.Л.

ОСНОВЕН СЪСТАВ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
XVIII НОХД 1709/2016 21.07.2016

13:30Ч.

 

Б.М.

И. Д.

И. Х.

Квалифицирани състави на изнудване
VI

 

НОХД 1409/2015 22.07.2016Г.

10:00 часа

Р.П.

К. Р.

М. Д.

С. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 757/2014 19.05.2016г.

14:00 часа

К.  С.

М.  П.

В.  Б.

П.  П.

А.  Р.

М.  Т.

П.  К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ ГРАБЕЖИ