За съдебните репортери – 23.11 -27.11.2015г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА  23.11.2015 – 27.11.2015г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
VIII НОХД 1896/2014 23.11.2015г.10:00 часа А. Р.Х. Х.

И. С.

ОТВЛИЧАНЕ НА ЛИЦА – ЧЛ.142 И ЧЛ.156 НК
НОХД 310/2015 23.11.2015г.10:00 часа Й. Й.И. С.

В. С.

П. С.

И. Й.

Й. Й.

Г. Г.

К. Т.

Н. Р.

А. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ И ДЪРЖАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
II НОХД 853/2015 23.11.2015г.10:00 часа М. Д.Д. Д.

И. Ч.

М. П.

И. Г.

И. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 1648/2014 24.11.2015г.09:30 часа С. В.И. С.

В. С.

А. Й.

УБИЙСТВА – ЧЛ.115-118 НК
ХII НОХД 126/2014 24.11.2015г.10:00 часа К. К.В. Б.

Н. С.

Ц. И.

К. Я.

Н. Н.

Г. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ И ДЪРЖАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА;
VIII НОХД 1306/2014 24.11.2015г.10:00 часа В. К.Т. Т. ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
IV НОХД 466/2015 24.11.2015г.10:00 часа З.  И.И.  Б.

З.  Г.

К.  Л.

С.  Г.

Т.  С.

П.  Ц.

Т.  Ц.

Д.  Д.

Г.  Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 965/2015 24.11.2015г.13:30 часа А. А.Б. А.

В. Ф.

Ф. Ф.

Д. Т.

Е. А.

Г. Й.

Г. Г.

Д. М.

Н. К.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI НОХД 702/2015 24.11.2015г.14:00 часа К.  К.Д.  В. ГРАБЕЖ – ЧЛ. 198 НК
I НОХД 1413/2015 24.11.2015г.14:30 часа  И. Ц. КУМУЛАЦИЯ
I НОХД 761/2014 25.11.2015г.09:30 часа Г.  Г.К.  Т.

М. Н.

Д.  Н.

В.  В.

И.  Ц.

Й.  К.

М.  А.

Е.  М.

Б.  Н.

М.  П.

М.  В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ УБИЙСТВА
ХI НОХД 531/2014 25.11.2015г.10:00 часа И. Д.М. В. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIV НОХД 433/2015 25.11.2015г.10:00 часа М. М.Р.  В. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 442/2015 25.11.2015г.10:00 часа Г. Т.И. П.

К. Г.

Е. К.

С. Е.

В. К.

А. Н.

В. Й.

М. В.

М. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIV НОХД 1907/2014 26.11.2015г.09:30 часа П. Д.М. В.

Г. Д.

Г. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 443/2015 26.11.2015г.10:00 часа Ю. К.К.  К.

Г.  Г.

В.  И.

А.  С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 1127/2015 26.11.2015г.10:00 часа Б. Т.И. Т.

В. Т.

Г. Г.

Д. Т.

И. М.

С. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 1409 26.11.2015Г.10:00 часа Р. П.К. Р.

М. Д.

С. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 1125/2014 27.11.2015г.10:00 часа Н. Н.М. Д.

И. И.

Н. Ю.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 1099/2015 27.11.2015г.10:00 часа Я.  В. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 758/2015 27.11.2015г.10:30 часа А. Д.Д. С.

Д. Д.

Г. А.

Н. В.

С. М.

Г. Г.

Л. М.

С. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 855/2014 27.11.2015г.13:00 часа И.  М.А.  П.

Ж.  Б.

И.  Й.

М. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

Мярка за неотклонение

Днес, 06.11.2015г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо Б. А., Т. М., Г. В., П. М. и И. Г. с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел превеждане на лица през границата на страната.

Делото ще се разгледа в 17:00 часа от IX състав на Специализирания наказателен съд.

Мярка за неотклонение

Днес, 27.10.2015г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура за вземане на мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо Г. П., М. Н., С. В., М. Д. и К. Н., с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества на територията на гр. София и гр. Ботевград.

Делото ще се разгледа в 15:00 часа от XVII състав на Специализирания наказателен съд.