Прессъобщение

На 10.05.2019г. в Специализирания наказателен съд ще се проведе ден на отворените врати. Ще присъстват студенти от УНСС.

 

Пресслужба СпНС.

За съдебните репортери – 07.05.2019 – 10.05.2019г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 07.05.2019 –10.05.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
9

 

НОХД

 

 

1809/2018

 

 

07.05.2019г.

9:00 часа

 

Д. Д.

Р. Д.

Н. Д.

Ц. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

III НОХД 1744/2015 07.05.2019г.

10:00 часа

Р.  Л.

Р. Ч.

П. К.

Д. П.

УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВО НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 442/2015 07.05.2019г.

13:00 часа

Г.Т.

И. П.

К. Г.

Е. К.

С. Е.

В. К.

А. Н.

В. Й.

М. В.

М. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 728/2018 07.05.2019г.

13:30 часа

А. З.

И. Н.

С. С.

М. Г.

В. Н.

И. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIII ЧНД 1411/2019 07.05.2019г

13:30

Ж. Щ. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
XХII

 

 

 

НОХД

 

 

 

800/2019

 

 

 

08.05.2019г.

09:00 часа

 

 

В. Г.

К. М.

К. Н.

Х. Ф.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XXII НОХД 1194/2019 08.05.2019Г

09:00Ч

С. Д.
Р. Р.
И. Г.
Квалифицирани състави на рекет – чл.213а, ал.3 НК
VI

 

НОХД 3555/2018 08.05.2019г.

09.30 часа

Е. М.
М. Д.
К. Б.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 08.05.2019 г.

10.00 часа

Ц. В.
А. П.
И. З.
Г. Х.
Г. З.
Е. С.
Е. И.
Р. С.
С. Г.
С. С.
М. Г.
К. Х.
М. П.
М. Д.
Б. К,
Ц. Г.
Р. С.
С. В.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 3298/2017 08.05.2019 г.

10.00 часа

Б. К.

И. Т.

Г. И.

Т. С.

Р. Д.

Д. Н.

Д. П.

Н. ИВ.

С. Н.

М. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3616/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. К.
И. П.
Т. Б.
Д. К.
Г. И.
Р. П.
Ф. Ч.
С. Х.
Н. С.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII НОХД 2619/2018 08.05.2019г.

10:00 часа

Д. А. УЧАСТИЕ В  ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
10 НОХД 362/2018 08.05.2019 г.

14.00 часа

П.М.

А.О.

М.М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII НОХД 585/2019 09.05.2019г.

08:45 часа

Б. А.

Д. П.

П. П.

П. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

554/2015

 

 

 

 

 

09.05.2019г.

09:00 часа

 

 

 

 

Р. Б.

Д. Б.

М.К.

П. В.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2019г.

09:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. С.

И. Й.

К. Д.

Г. Б.

Б. Й.

Д. Б.

В. С.

А. А.

К. С.

Б. А.

В. В.

В. И.

В. С.

И. У.

К. П.

П. С.

С. П.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ НОХД 2209/2017 09.05.2019 г.

09.30 часа

Ц. В.
А. П.
И. З.
Г. Х.
Г. З.
Е. С.
Е. И.
Р. С.
С. Г.
С. С.
М. Г.
К. Х.
М. П.
М. Д.
Б. К,
Ц. Г.
Р. С.
С. В.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НЧД 1654/2019 09.05.2019Г

09:30

И. К. Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)
V

 

НОХД

 

710/2014

 

09.05.2019г.

10:00 часа

П. С.
Б. Т.
Б. И.
Б. С.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХV

 

 

 

НОХД

 

 

 

1090/2014

 

 

 

09.05.2019 г.

10.00 часа

 

 

И. Р.
Д. К.
Г. Г.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XXIII НОХД 901/2019 09.05.2019Г.

11:00Ч

Д.   А.
С.   С.
Участие в ръководството на престъпна организация или група
V НОХД 4163/2018 09.05.2019г.

13.00 часа

С. Г.

Г. Г.

Х. А.

И. Й.

З. Н.

Г. Г.

Г. Х.

И. М.

Б. К.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

 

 

НОХД

 

 

 

1458/2015

 

 

 

09.05.2019г.

13:30 часа

 

 

М. М.
Р. Д.
З. И.
К. И.
И. К.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХІ НОХД 1748/2018 09.05.2019г.

13:30 часа

П. П. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА СЛУЖБА

 

XVIII НОХД 597/2019Г 09.05.2019Г.

13:30Ч

Л. Х. Квалифицирани състави на изнудване
10 НОХД 1065/2015 10.05.2019г.

10:00 часа

Ц. М.
Б. П.
Б. Г.
Е. Н.
Ж. Н.
К. К.
Я. Я.
Я. Н.
Я. Х.
Л. Р.
КОНТРАБАНДА
ІІІ НОХД 1933/2016 10.05.2019г.

10.00 часа

М. Ф.
Х. Х.
ТЕРОРИЗЪМ

 

 

 

XVI НОХД 668/2018 10.05.2019 г.

10.00 часа

В. Б.
Е. И.
И. П.
А. П.
Г. М.
Н. П.

М. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХХ НОХД 1274/2019 10.05.2019 г.

10.00 часа

В. Р.

Г. Г.

Д. Г.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 1590/2019Г 10.05.2019Г

10:00Ч

М. П.
Ц. Ч.
Образуване и ръководене на организирана престъпна група
ІХ НОХД 986/2019 10.05.2019г.

10.30 часа

И. Я.
Ю. Я.
В. С.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VI

 

 

НОХД

 

 

1313/2018

 

 

10.05.2019г.

11:00 часа

 

А. А.
К. Я.
Н. Р.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX НОХД 3457/2016 10.05.2019г.

13:00 часа

А. П.

В. М.

Н.Н.

Ч. Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVI

 

 

 

НОХД

 

 

 

3383/2017

 

 

 

10.05.2019 г.

14.00 часа

 

 

 

Д. М.

Г. А.

П. Я.

В. В.

Г. Д.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

           

 

 

До българските граждани, в името на които правораздаваме:

Правосъдието е висша ценност, ако се стреми към най-висшата – справедливостта!

Правосъдието се постига от Вас и нас ЗАЕДНО!

Правосъдието не е пошло. Има хора, които го опошляват.

Правосъдието не се произвежда в телевизията. То се ражда САМО в съдебната зала!

И милион пъти да чувате една гледна точка, тя си остава една.

Съдът чува всички!

Не искайте от съда доброта. Искайте справедливост!

Справедливостта е нашият труден път, който мнозина не са готови да последват.

Не питайте: “Защо сега?”

Никога не е късно да израстнем!

покана

Най-учтиво ви каним да присъствате на пресконференция относно Доклад за дейността на Специализирания наказателен съд през 2018г., която ще се проведе на 14.03.2019г., от 12:00 часа в сградата на Специализиран наказателен съд, гр. София, ул. “Черковна” N 90.

 

С уважение:

Пресслужба СпНС.